En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i Vendsyssel og har klubben potentialet til at holde sig i Superligaen på sigt?

Rangering i Danmark
Vendsyssel har løftet sig fra en rangering som nr.25 i Danmark til Superligaen.

blog vendsysselv rangering

2011 1.div 13
2012 1.div 10
2013 1.div 7
2014 1.div 9
2015 1.div 4
2016 1.div 4
2017 1.div 2
2018 1.div 3

Omsætning

Vendsyssel har i deres regnskaber ikke oplyst klubbens omsætning. Et bud herfra er at det nok er på 12-14 millioner.

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Jagten på oprykning har kostet klubben 12 millioner, som er det samlede tab siden 2011.

blog vendsyssel årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Vendsyssel har sæson for sæson øget på dette område og det har givet pote med oprykning.

blog vendsyssel personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

Vendsyssel er kun lige med et fuldtidssetup.

I oprykningssæonen havde de 20 på fuldtid, sæsonen før 7.

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

Vendsyssel har haft deltidssetup, og det giver ikke et retvisende billede af en gennemsnitsløn siden 2011. Sidste sæson, er eneste hvor der kan tegnes et klart billede og her var en gennemsnitlig årsløn på 546.000kr.

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

Vendsyssel har i deres regnskaber ikke oplyst deres omsætning, men en forventning herfra er at klubben ligger gøjt.

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog vendsyssel gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

Vendsyssel har ikke oplyst deres omsætning i regnskabet og derfor kan det ikke beregnes.

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

blog vendsyssel tilskuer

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Vendsyssel, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner og Vendsyssel 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

Vendsyssel ligger lavest, men det er med et regnskab der er fra 1.div. Med oprykningen kommer der flere midler til klubben, interessant at se hvad det fører med sig.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
For FCK og OB er tallet i forhold til hele koncernen og ikke kun for fodboldklubben.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Vendsyssel har et lavt snit, men det er for 1.div, det må forventes at tallet stiger væsentligt.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion

Vendsyssel ligner klubben med den mindste økonomi, godt nok bliver klubben tilført ressourcer med oprykningen til Superligaen.

Skal klubben kunne bide sig fast, skal der øges på indtægterne.

Klubben har en defineret måde at køre klubben på, hvor de henter spillere der er i overskud andre steder og ser om de kan løfte dem op, ligeså har de hentet spillere fra Afrika.

Kan det holde er det solidt arbejde og så kan klubben måske over flere sæsoner etablere sig.

Udfordringen for Vendsyssel er at de kan ende i samme båd som Helsingør, som ikke kunne holde på deres bedste spillere som søgte andre græsgange hvor lønnen var højere.

 

Læs mere

Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Esbjerg, blæser der nye vinde?
AGF, mod på mere?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC