Nykøbing FC har taget et stort spring fra en placering som nr.30-35 i Danmark til en rangering omkring top 20.

En rejse der er lavet for relativt beskedne midler, det er godt arbejde, men kan det holde i længden?

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div

Rangering i Danmark
Det er et pænt hop klubben har taget fra stabilt 2.divisionshold til to sæsoner som nr.7 i 1.div.
blog nykøbing rangering

2011 2.div nr.4
2012 2.div nr.9
2013 2.div nr.10
2014 2.div nr.9
2015 2.div nr.5
2016 2.div nr.2
2017 1.div nr.7
2018 1.div nr.7

Omsætning
I klubbens seneste regnskab, er klubbens omsætning ikke medtaget, men et bud herfra er at den er på mellem 6-7 millioner.
Oprykningen til 1.div gav et løft i omsætningen.

blog nykøbing omsætning

Årets resultat
Fodbold koster penge, og for Nykøbing har det været en sportslig succes der har kostet. Klubbens underskud er større sæson for sæson, en trend der ikke er fornuftig, med mindre der er glade giver der dækker underskuddet. Størrelsen på underskud er ikke alarmerende endnu.

blog nykøbing årets resultat

Gæld
Gælden i klubben er stigende med underskuddene i klubben. Omend at gælden ikke er stor, så er den det i forhold til klubbens omsætning.

blog nykøbing gæld

 

Sætter man klubbens gæld op mod omsætningen, er det et lidt mere alvorligt billede.

blog nykøbing gæld omsætning

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.
Det ses at der er investeret kraftigt på dette område, og det forklarer at klubben har løftet sit sportslige niveau fra stabil 2.div klub.

blog nykøbing personaleomk

Lønbudget sat i forhold til klubbens omsætning er stigende for klubben. I forhold til signalerne fra UEFA om Financial Fairplay, hvor der påpeges at en klub maks bør bruge en hvis del af klubbens omsætning på lønnen, så er Nykøbing FC en klub der ligger meget højt på dette område, og nok højere end hvad godt er.

blog nykøbing løn omsætning

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.
Seneste sæson 2017/18 gav et dyk for klubben, som ellers sæsonen inden var nær at ramme 1.000 tilskuere i snit per kamp.

blog nykøbing tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.
Nykøbing har i deres seneste regnskab ikke medtaget klubbens omsætning, men et bud er den ligger på 6-7 mio, hvilket placerer klubben i den lave ende for 1.div.
blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

For Nykøbing FC ligner det at holdet nok ikke bare lige kan gentage de to foregående sæsoners 7.pladser, men at klubben mere skal se sig over skulderen.

For nedrykkerne Lyngby og Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, men hvor specielt i Lyngby er det nok forventeligt med en kraftig reducering, mens Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson (4-5 mio)
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Nykøbing FC har et fuldtidssetup, og det gør klubben mere attraktiv for andre spillere, og det stiller klubben bedre end de klubber der ikke har dette. På den måde er det pil opad for klubben, at de har kunnet lykkedes med dette.

Om Lyngby kan fastholde det antal fastansatte de har er nok tvivlsomt.

blog 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Nykøbing FC har et smalt budget til et fuldtidssetup, og har derfor divisionens laveste gennemsnitsløn. Med til dette hører nok at der er mange nye og unge der har fået kontrakt der opfylder mindstelønnen.

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger Nykøbing FC i den gode ende.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

Klubben har det laveste tilskuersnit i 1.div, men ligger sammen med en håndfuld klubber ganske tæt.

blog 1.div tilskuersnit2

Konklusion
Nykøbing FC har haft sportslig succes og har løftet sig i deres rangering i Danmark. Klubben har lykkedes med at have spillere nok på kontrakt til et fuldtidssetup må det formodes.

Prisen for den sportslige succes har været at bruge flere midler end der er, men er der i ejerkredsen de der gerne står inde for underskuddet, så er det ikke noget problem.

Samlet set har klubben siden regnskabet i 2011, tabt 4 millioner kroner, men små 3,3 millioner er tabt de de seneste to sæsoner.

Klubben skal øge deres indtjening, hvis de skal løfte deres sportslige niveau, men også for at få en forretning til at hænge sammen, for ellers vil gælde blot vokse. Den udgør i dag. Gælden ligger på den forkerte side af 70% i forhold til omsætningen, og det er højt.

Den sportslige succes har kostet økonomisk, men det har nok været en bevidst strategi, Nykøbing FC skal nu løfte deres indtjening væsentligt, ellers kan det blive problematisk på sigt.

Læs øvrige indlæg om økonomien i 1.div
Næstved https://steenhouman.com/2018/07/03/naestved-med-svaere-vilkaar/
Thisted https://steenhouman.com/2018/07/02/thisted-staerke-nok-til-1-div/
Viborg https://steenhouman.com/2018/06/29/viborg-for-god-til-1-div/
FC Fredericia https://steenhouman.com/2018/06/26/stabile-fc-fredericia/
Hvidovre https://steenhouman.com/2018/06/20/hvidovre-vanskelige-forudsaetninger-i-1-div/

 

 

 

 

Advertisement