Økonomien i HB Køge har været stabil og være på samme leje, omend det siden 2016 har været en udfordring.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

Rangering Danmark
blog HB køge rangering.JPG

2011 1.div nr.2
2012 Superliga nr.12
2013 1.div nr.6
2014 1.div nr.6
2015 1.div nr.7
2016 1.div nr.8
2017 1.div nr.6
2018 1.div nr.5

Omsætning
HB Køge har I deres regnskaber ikke oplyst omsætningen for klubben. Dog har klubben i deres ledelsesberetning i nogle regnskaber oplyst omsætningen, som er medtaget her.

Nedrykning fra Superliga kan aflæses i regnskabet, det kostede klubben godt 10 millioner.

blog HB køge omsætning

Årets resultat
Fodbold koster penge, og hvor HB Køge de fleste år har haft regnskaber der har været i balance, så er årsregnskaberne der slutter i 2015 og 2016 ud over det normale.

For 2016, skal det bemærkes at regnskabet der giver et underskud på 7,2 millioner, går fra sommer 2015 til sommer 2016. Herefter laver klubben et ½ årsregnskab fra sommer 2016 til 31/12 2016, hvor HB Køge laver et overskud på 2,1 million. De 2,1 million er ikke medtaget i grafen herunder.

En væsentlig forklaring på underskud skal ses i lyset af et sats på oprykning, samt klubbens evaluering i et nyt stadion Køge Park, som begge ikke lykkedes.

blog HB Køge årets resultat

Gæld
Efter en vækst i gælden, har HB Køge fået en del af gælden ud af verden, og står med en gæld på lidt mere end 3 millioner i dag, hvilket er det samme cirka som tilbage i 2012.

Blog HB Køge gæld

Gæld i forhold til omsætning
Jo større denne andel er, jo mindre godt. Trenden er gået den forkerte vej. Omend det ikke har været muligt at udregne da omsætningen ikke kendes for seneste regnskab, men et bud er at det dog er nærmere de 25% i dag. Da gælden er mindsket i dette regnskab.

blog HB Køge gæld omsætning

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

HB Køge har ligget stabilt på dette område, omend det seneste regnskabsår så en væsentlig nedgang. Skal klubben kunne fastholde sit sportslige niveau, skal dette område løftes.

Tallene for 2016 er behæftet med en vis usikkerhed, da det er to regnskaber her.

blog HB Køge personalomk

Lønbudget sat i forhold til klubbens omsætning har været i kraftig vækst, omend det for 2017 antages at være faldet væsentligt.
I forhold til signalerne fra UEFA om Financial Fairplay, hvor der påpeges at en klub maks bør bruge en hvis del af klubbens omsætning på lønnen.

blog HB Køge %løn omsætning

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.

HB Køges sæson i Superligaen var godt 1.500 højere end i dag.

Klubbens udfordring er placering af utidssvarende stadion placeret i Herfølge.
Flytter HB Køge ind til Køge på et nyt stadion, så har klubben bedre muligheder for at øge på dette område.

Siden nedrykningen fra Superligaen, er klubben ikke lykkedes med at rykke på deres tilskuergennemsnit.

blog hb køge tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.

HB Køge har ikke offentliggjort deres seneste omsætning, men et bud er at klubben er i top 6 for 1.div.

blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

HB Køge havde 5.største budget i 1.div og sluttede som nr.5.

For nedrykkerne Lyngby og Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, men hvor specielt i Lyngby er det nok forventeligt med en kraftig reducering, mens Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

blog 1.div ansatte

Om Lyngby kan fastholde det antal fastansatte de har er nok tvivlsomt.

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger HB Køge i den gode ende.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

blog 1.div tilskuersnit2

Konklusion
Det er bekymrende at HB Køge har haft to regnskab med meget store underskud, men det ser ud til at klubben har fået styr på driften og igen har regnskaber der er i balance.

Klubben har tabt på deres indtjening, og det er afgørende for en fremtidig succes, at HB Køge får øget deres indtjening, for den har været faldende.

Derfor godt klaret at slutte som nr.5 i den indeværende sæson, omend at med et lønbudget der er 5.størst i 1.div, er det en naturlig placering. Men klubben er i fare for at blive overhalet.

HB Køge er på vej til at flytte teltpælene op og rykke til Køge fra Herfølge. Her er det besluttet at opføre et nyt stadion klubben kan spille på. Et stadion i Køge, må være interessant på to parameter for klubben.

  1. Tilskuere, det må forventes at der kommer flere tilskuere til et stadion der er lettere tilgængeligt end i Herfølge
  2. Køge som by og område er i vækst og med forbedrede sponsor facilitetter og et ekspanderende erhversliv

Så ser det gunstigt ud for HB Køge med henblik på de to parameter.

Så omend der har været grund til løftede øjenbryn med to store underskud, ligner HB Køge en særdeles interessant klub der kan vækste og som har vendt skuden, og dermed stå stærkere økonomisk.

Det ligner en spændende fremtid for klubben.

Læs øvrige indlæg

Thisted https://steenhouman.com/2018/07/02/thisted-staerke-nok-til-1-div/
Viborg https://steenhouman.com/2018/06/29/viborg-for-god-til-1-div/
FC Fredericia https://steenhouman.com/2018/06/26/stabile-fc-fredericia/
Hvidovre https://steenhouman.com/2018/06/20/hvidovre-vanskelige-forudsaetninger-i-1-div/
Næstved https://steenhouman.com/2018/07/03/naestved-med-svaere-vilkaar/

 

Advertisement