En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i Vejle og har klubben økonomisk niveau til Superligaen.

Rangering i Danmark
Vejle Boldklub er af mange kalder den slumrende kæmpe, klubben har historisk sat klare aftryk på fodbolden i Danmark, men klubben har haft det svært de seneste år. Ambitionen har vel været oprykning til Superligaen, men først til denne sæson lykkedes det efter at have været i 1.div siden sæsonen 2009/10.

Klubben har interessant nok i mange sæsoner været det 15.bedste hold i Danmark.

blog vejle rangering

2011 1.div nr.3
2012 1.div nr.3
2013 1.div nr.3
2014 1.div nr.7
2015 1.div nr.5
2016 1.div nr.5
2017 1.div nr.9
2018 1.div nr.1

Omsætning
Klubben har ikke oplyst omsætningen i deres seneste regnskab. Et bud herfra er at klubbens omsætning dog er steget med et par millioner.
Blog vejle oms 2018

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Siden regnskabet 2011, har Vejle tabt små 33 millioner kroner.

blog vejle årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

I sæsonen der førte til oprykning, løftede klubben sit budget for dette, efter flere sæsoner med nedgang på området.

blog vejle personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

Selv om personaleomkostninger er faldt, så er antallet af ansatte steget.

blog vejle ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog vejle gns løn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

Vejle ligger i de seneste regnskaber særdeles højt.

blog vejle %løn oms

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Vejle vokser.

blog vejle gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog vejle gæld oms

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

Vejle har investeret væsentlig i spillertruppen i forbindelse med oprykningen til Superligaen.

blog vejle transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

I perioden i 1.div, er spillersalg ikke noget der er et issue, men oprykningssæsonen som undtagelse. Her ses at klubben har investeret i klubben men også er lykkedes med salg.

Overordnet set for hele perioden har Vejle et overskud på £1.350.000

blog vejle køb og salg

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

Vejle har haft vigende gennemsnit på hjemmebanen, men i betragtning af at klubben har spillet 1.div, så er det højt gennemsnit sammenlignet med 1.div.
Selve oprykningen fik folk på stadion.

Nu er Vejle i Superligaen og bliver interessant at se hvad der sker.

blog vejle tilskuere

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Vejle, når klubbens data sammelignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Vejle ligger i den lave ende, men det som er vigtigt at være opmærksomme på, at klubbens regnskab er for seneste sæson i 1.dv, det vil sige klubben har ikke samme indtægter på TV penge som de andre klubber i Superligaen. Afhængig af placering og andre faktorer, så skal der lægges en del millioner til. De to nederste hold i Superligaen, er garanteret mindst 7-10 millioner.

Hobro og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at klubben har en omsætning på omkring 25 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

 

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

Nok ligger Vejle i den lave ende, men som oprykker er det igen et budget fra 1.div der skal sammenlignes med de andre Superligaklubber.
Det må forventes at Vejle løfter dette område efter oprykningen.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

Da OB ikke har et lønbudget eller opgjort antal ansatte i fodbold, står klubben til 0.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

Vejle har ikke i deres regnskab oplyst klubbens omsætning, men historisk set har de ligget højt og det må forventes at det gjorde klubben igen i seneste regnskab

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
En klub stikker ud nemlig FCK. Det som skal gøres opmærksom på at her er det klubbens omsætning i forhold til selve koncernens gæld. Havde det været for hele koncernen havde det været på 140%, hvilket stadig er et højt tal.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

Vejle er placeret i den lave ende, men det er igen med et regnskab baseret på 1.div.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Vejle ligger som sådan fint med, klubbens tilskuersnit er baseret på 1.div og må formodes at stige i Superligaen.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion
Vejle ser ud til at kunne være med økonomisk, nok ligger klubben i den lave ende med personaleomkostninger men dette er med et budget fra 1.div, det må formodes at Vejle opruster på dette område.

Det har kostet Vejle 33 millioner med årene i 1.div, nu er de tilbage, og selvom gælden er høj, så er det ikke så alarmklokkerne ringer og bimler.

Udfordringen er at Vejle bruger en høj andel af omsætningen på løn, så en nedrykning kan være dyr for klubben, da de vil stå med løntunge spllere og at i første division er der bare ikke samme indtægter.

Vejle skal opruste på den økonomiske side så de kan investere mere i spillertruppen, og kan de få succes med spillersalg, så ser det fornuftigt ud.

Andrei Zolotko er klubbens stærke mand, med en ejerandel på 60%, er han i Vejle for at tjene penge eller er Vejle blot et hyggeobjekt.

Hos Mediano har de lavet en glimrende podcast om Vejle, og den kan jeg anbefale at du lytter med til.

Er Zolotko interesseret i at tjene penge, så gælder der for at tjene penge, så skal der investeres i truppen. Det har klubbens ejer vist at de var villige til.

Læs mere
Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement