Næstved er ikke klubben der satser butikken, der bruges ikke flere end der er budgetteret med, så på den måde har klubben en fornuftigt økonomi.

I forhold til at kunne begå sig økonomisk i 1.div, så skal klubben løfte deres økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

Rangering i Danmark
Næstved har siden 2011 været placeret mellem nr.22-28 i Danmark og haft 4 sæsoner i 1.div og 4 sæsoner i 2.div.

blog næstved rangering

2011 1.div nr.10
2012 1.div nr.13
2013 2.div nr.4
2014 2.div nr.2
2015 2.div nr.1
2016 1.div nr.10
2017 1.div nr.11
2018 2.div nr.2

Omsætning
Næstved har ikke i deres regnskab oplyst deres årlige omsætning. Et bud herfra er at årene i 1.div har klubben en omsætning på omkring 7 millioner og i 2.div 4-5 mio.

Årets resultat
Næstved har siden 2011 ikke leveret nogle chokregnskaber, og samlet set har klubben for perioden haft et overskud på en kvart million.

blog næstved årets resultat

Gæld
Gældens størrelse er ikke som sådan høj, men set i forhold til klubbens formodede omsætning.
Gælden er dog voksende, og et område klubben må være opmærksomme på, med mindre der er glade givere i klubben

blog næstved gæld

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

De to seneste regnskabsår, har klubben haft de højeste udgifter til personale. Det var de to sæsoner klubben var i Superligaen, og i forbindelse med nedrykningen i den overståede sæson, så må det forventes at Viborg har skåret på dette område.

De to seneste regnskaber har været et step op ad for Næsted, de to regnskaber matcher de to seneste sæsoner i 1.div.

blog næstved personaleomk

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.
Når Næstved vinder og er i toppen af 2.div, er der flere på stadion end nå klubben er bundhold i 1.div.

blog næstved tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.

Med en anslået omsætning som 1.div klub på 7 millioner, må Næstved høre til i den lave ende blandt holdene i 1.div.

blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

Næstved skal kæmpe med i bundstriden

For nedrykkerne Lyngby og Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, men hvor specielt i Lyngby er det nok forventeligt med en kraftig reducering, mens Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.

Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Om Lyngby kan fastholde det antal fastansatte de har er nok tvivlsomt

Næstved er et stykke fra at kunne have fuldtidssetup, og dermed også være attraktiv for spillere.

blog 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Næstved har kun 11 ansatte, og derfor ikke det mest valide tal at sætte til en gennemsnitsløn. Klubben ligger her placeret over midten i divisionen.

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger Næstved fint til.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

Næstved ligger midt i feltet, men med tanke på at når holdet gør det godt, så er der flere på stadion end når de er bundhold i 1.div, så er der noget at arbejde med.

blog 1.div tilskuersnit2

Konklusion
Næstved har en økonomi der gør at holdet ligger og svinger mellem 1.div og 2.div. Ambitionerne er der utvivlsomt, men når der ikke er fuldtidssetup, så er det vanskelige forhold, for at kunne få dygtigere spillere til klubben.

Klubben har en solid økonomi og har ikke regnskaber der viser at der gambles, omend en stigende gæld må være et fokuspunkt.

Potentialet for klubben er der, men det kræver en betragtelig forøgelse af klubbens omsætning, hvis klubben på sigt skal etablere sig i 1.div.

Læs flere indlæg
https://steenhouman.com/2018/07/02/thisted-staerke-nok-til-1-div/
https://steenhouman.com/2018/06/29/viborg-for-god-til-1-div/
https://steenhouman.com/2018/06/26/stabile-fc-fredericia/
https://steenhouman.com/2018/06/20/hvidovre-vanskelige-forudsaetninger-i-1-div/

 

Advertisement