Hvis du spørger en fodboldfan om Lyngby og fodbold, så vil en del nok trække på smilebåndet. Historisk har klubben været udfordret, men har rejst sig igen og igen.

Klubbens økonomi er usikker, og med de nye ejere, så bliver det interessant hvad Lyngby går ind til i denne sæson.
Klubbens nye ejere har smidt 10 millioner i klubben, som skal give ro på bagsmækken, om det så skal tolkes som at der var behov for kapital til fortsat drift eller om det var til nye spillere, må stå hen i det uvisse.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

Rangering Danmark

I de seneste 8 sæsoner har klubben haft 4 år i 1.div og 4 år i Superligaen.

blog lyngby rangering

2011 Superliga 8
2012 Superliga 11
2013 1.div 4
2014 1.div 3
2015 1.div 3
2016 1.div 1
2017 Superliga 3
2018 Superliga 12

Omsætning
Klubben har ikke i deres regnskaber oplyst klubbens omsætning.

Årets resultat
Fodbold koster penge, og pengene er fosset ud af kassen hos klubben. Sålænge der er mulighed for at få ny kapital ind i klubben, er klubben ikke presset.

Sker det ikke, så lever klubben over evne, og det er tidligere set at have fået konsekvenser.

Samlet, har klubben i de seneste 7 regnskaber tabt næsten 57 millioner.

blog lyngby årets resultat

Gæld
Gælden er vokset siden 2011, samlet set er det ikke en voldsom gæld, men da klubbens samlede omsætning ikke er kendt, så er det svært at sige noget om dette.

Vel vidende at klubben har kørt med store underskud, så kan et bud være at gælden er på omkring 50% af klubbens omsætning, men med de mange forbehold et sådan skøn giver.

blog lyngby gæld

Spillersalg
Lyngby har i flere år haft spillersalg som en indtægtskilde. Tallene er behæftet med usikkerhed, da det ikke er officielle tal.

Hvis tallene står til troende, så er der de seneste 7 regnskabsår været spillersalg for cirka 35 millioner. Uden dette salg, havde underskudet for perioden været på godt 90 millioner.

blog lyngby spillersalg

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Med klubbens oprykning blev klubbens omkostninger væsentlig forøget. Med nedrykning fra Superligaen, må denne post formodes at falde, med mindre klubben kan skaffe økonomi til at fastholde niveauet og komme retur til Superligaen.

blog lyngby personaleomk

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.

Det er ikke let at lokke tilskuere til Lyngby stadion, Lyngby i Superligaen har i snit over de sidste 8 sæsoner, lidt over 1200 flere tilskuere per kamp i forhold til de 4 sæsoner i 1.div.

blog lyngby tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.

Lyngby har ikke offentliggjort deres omsætning i regnskabet.

blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

Lyngby har i seneste regnskab haft et højt lønbudget, om det kan fastholdes er tvivlsomt.

For nedrykkerne Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2-4,4 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

blog 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Lyngby har haft et højt lønniveau, kan det fastholdes?

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger Lyngby med næsthøjest gæld, men trods gæld på små 16 millioner er det ikke alarmerende.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

Lyngby har et højt snit for 1.div, og selvom klubben fra de 4 sæsoner i 1.div havde lidt over 1200 tilskuere i snit, har klubben et af divisionens højeste snit.

blog 1.div tilskuersnit2

Konklusion
Hvor står Lyngby økonomisk, det er det store spørgsmål.

Klubben har skiftet ejere, og spørgsmålet er hvor meget de nye ejere er klar til at smide i klubben.

Lyngby har kørt med underskud 7 af 8 seneste sæsoner, og næste regnskab bliver interessant, har Lyngby fået styr på finanserne og kan gå i nul, eller har de nye ejere penge til at dække et nyt underskud.

Der er klart flere midler i Superligaen, og Lyngby må have ambition med deres setup om at komme retur snarest.

Men har klubben de midler der skal til, det er det store spørgsmål, har de nye ejere midler nok!

Er det ikke tilfældet, må det forventes en svær sæson for Lyngby, hvis ejernee skal have et regnskab i balance, så bliver der skåret i udgifterne.

Læs mere 
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Hvidovre
Næstved

 

 

 

 

 

Advertisement