Regnskabet slutter 31. december 2022.

FC København har i den grad skruet op for økonomien, og på fodboldsegmentet, der sætter klubben dansk rekord med den højeste nettoomsætning og højeste samlet omsætning. Med 815 mio i samlet omsætning, så nærmer FC København sig som den første danske klub 1 milliard i omsætning. Det er et statement, som de andre klubber i Superligaen ikke kan matche.

På personaleomkostninger har FC København øget fra 209 mio til 309 mio!

Med en markant øgning af personaleomkostninger, så ligner klubben en magtfaktor de kommende sæsoner.

FC København valgte at investere sig ud af krisen i 2020, og det ser ud til at have været en succes, men klubben er dog afhængig, som mange andre klubber, af at gøre det godt i europæisk sammenhæng samt have spillersalg.

Set over de seneste 10 regnskaber har FC København overskud, men der har dog været nogle svipsere de seneste par år.

Pr. 31. december er den juridiske struktur således

Som koncern, der tjener FC København penge på alle 3 segmenter i 2022:

OmrådeOmsætningÅrets resultat
Fodboldsegment614,2 mio167,8 mio
Lalandia645,7 mio129,5 mio
Kontortårne52,5 mio25,7 mio

FC København er klubben med den største gæld, hvilket fans af andre klubber ofte er gode til at påpege, og omkring gæld kan det siges at:

De langfristede forpligtelser udgjorde 786,2 mio.kr. mod 821,0 mio.kr. pr. 31. december 2021.

Gæld til kreditinstitutter udgjorde 548,6 mio.kr. pr. 31. december 2022, hvilket er et fald på 80,8 mio.kr. i forhold til 31. december 2021. Ændringen kan primært tilskrives et fald i udnyttelse af kreditfaciliteter.

De kortfristede forpligtelser udgjorde 716,2 mio.kr. pr. 31. december 2022 mod 607,5 mio.kr. pr. 31. december 2021. Ændringen i de kortfristede forpligtelser kan hovedsageligt henføres til en stigning i gæld til tilknyttede virksomheder samt stigning i skyldig.

Koncernens rentebærende forpligtelser i forhold til lån og kreditter er således:

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterFC København ligger på 90 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, men med et stigende tilskuertal, så er det vigtige penge
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
FC København er naturlig bejler til at komme med ud og spille europæisk, og med gruppespil som klubben har haft succes med de seneste år, så giver det gode penge
SpillersalgFC København tjener gode penge, i 5 af de sidste 6 regnskaber har de solgt for over 100 mio om året

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulSeneste tre regnskaber giver underskud på 109 mio
Gælden er på 67% af aktiver
GrønRekord i spillersalg med 201 mio
Højeste nettoomsætning for FCK på 614 mio
Overskud på 167 mio
Soliditet på 33

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gældja
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelseja
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

ES – Parken Aps 25-33%
KPS invest a/s 20-25%
Seier Capital a/s 20-25%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste.

Økonomisk karakterbog A-E
2018B-
2019B
2020C+
2021C+
2022C+

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andre indtægter.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år28,7 mio
Seneste 5 år-225,0 mio
Seneste 3 år-109,5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

Siden 2009, er FC København den klub der hvert år har brugt flest midler på personaleomkostninger

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I oversigten er det klubbernes seneste regnskab der gælder og følgende klubber er fra 2022,

Brøndby, FC København, FC Midtjylland. For FC Nordsjælland gælder at deres regnskab endnu ikke er lagt ud offentligt og derfor er det 2021 regnskab der er medtaget.

Resten af klubberne er med deres 2021 regnskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.

I total omsætning hører andre driftsindtægter med samt transfer. Ikke alle klubber oplyser dog deres præcise transferindtægter. Så der er usikkerhed om nogle af klubberne.

Ikke alle klubber oplyser deres transferindtægter i regnskaberne, derfor er der noget usikkerhed i dette.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat. Da klubberne ikke oplyser lønsum på spillertruppen, er dette et estimat. De klubber der ligeså stort set ikke køber spillere, vil ligge lavt.

Ses der på hvor mange penge selve truppen er værd (transferettigheder) og hvor mange midler der er brugt på spillerkøb, ser det således ud.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. Der er nogle tal der kan springe i øjnene, men som læser skal du have opmærksomhed på at der kan være en bonus i forbindelse med kvalifikation til europæisk gruppespil der gør lønne hopper, samt at for nogle klubber er det seneste regnskab fra 1.div.

Modellen der er brugt er ens for alle klubberne, men ikke alle klubber oplyser antal kontraktspillere, derfor er det estimat baseret på info fra andre kilder, samt at antal ansatte totalt i klubben ligeså kan være unøjagtig. Derfor er der en hvis usikkerhed i tallene.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

UEFAs har tidligere haft anbefalingen af en klub ikke kunne bruge mere end 70% af spillertruppens løn i forhold til netto omsætning. Her er billedet dog med afsæt i de samlede personaleomkostninger (dvs. alle ansatte).

Gæld i forhold til aktiver

FC København har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

De klubber der er børsnoterede, der er værdien opgjort i forhold til kursen og her er værdien af klubberne, og det er egentlig det udgangspunkt værdien for klubben er (26. marts 2023)

FCK – 953 mio
Brøndby – 257 mio
AGF – 215 mio

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening (Opgjort marts 2023). FC Midtjylland er steget med cirka 250.000 følgere på et år!

Tilskuersnit hjemmebane

Kilde: FC Midtjyllands regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement