En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i Esbjerg og hvordan ser det ud for klubben sammenlignet med de øvrige klubber i Superligaen.

Rangering i Danmark
Esbjerg er tilbage i det gode selskab i Superligaen igen, tre sæsoner har klubben været med fremme i subtoppen, ellers har det heddet bunden af Superligaen eller 1.div

blog esbjerg rangering

2011 Superliga 12
2012 1.div 1
2013 Superliga 4
2014 Superliga 5
2015 Superliga 8
2016 Superliga 11
2017 Superliga 14
2018 1.div 2

Omsætning
De to første regnskaber er med ishockeyklubben, herefter er det kun fodbold. Tallene er for nedadgående, nu skal det med at to af sæsonerne er i 1.div, hvor omsætningen bare er væsentlig mindre.

Med tilbage komsten til Superligaen må det forventes at klubben øger omsætningen med mindst 15 millioner.

blog esbjerg omsætning

 

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Esbjerg kørte med overskud de tre sæsoner med de gode placeringer.

De to seneste resultater har været store, men det seneste regnskab relaterer sig til 1.div, hvor klubberne taber penge hvis de vil fastholde deres setup.

Samlet set har Esbjerg tabt 67 millioner de seneste 7 regnskaber.

blog esbjerg årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Esbjerg har ligget ganske stabilt på cirka samme niveau, undtagen forrige sæson hvor klubben rykkede ned. Her blev der hentet en del spillere til der har øget omkostningerne i forsøg på at undgå nedrykning.

Det niveau der gav klubben 4.-5.pladsen i 2013 og 2014, det er ikke nok til at kunne være med åbenbart. Med det lønbudget må du forvente at placere dig lavere i Superligaen.

blog esbjerg personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

Esbjerg har ligget med cirka samme antal ansatte.

blog esbjerg ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog esbjerg gnsløn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

Esbjerg har øget denne andel som er relativ høj.

blog esbjerg %løn omsætning

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog esbjerg gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

Esbjerg er på vej i den forkerte retning, men med til historien var den satsning klubben lavede for at undgå nedrykning i forrige sæson.

blog esbjerg gæld omsætning

 

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

Værdien af truppen var størst de Esbjerg var bedst. Naturligvis nedskrives værdi af en trup, når holdet er i 1.div, interessant hvad det næste regnskab viser.

blog esbjerg transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har Esbjerg et overskud på £9.255.000

blog esbjerg transfer

blog esbjerg overskudunderskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

Esbjerg har tabt mange tilskuere, men mon ikke tallet stiger i denne sæson med retur til Superligaen.

blog esbjerg tilskuersnit

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Esbjerg, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er Esbjerg en klub der kan være på vej op, lige nu ligger Esbjerg midt i feltet på samme niveau som Randers og AaB.

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner og Vendsyssel 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

Esbjergs budget peger på en midterplacering.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

Esbjerg ligger højt sammenlignet med de øvrige klubber, men seneste tal er fra sæsonen hvor klubben rykkede ned, og hvor klubben hentede en del lejesvende og satsede på at undgå nedrykning. I næste regnskab vil Esbjerg formentlig ligge mere omkring midten.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

Esbjerg ligger højt, klubben skal øge sin indtjening for at kunne løfte dette område. I

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

Esbjerg har ikke en trup med høj værdi, men det skal medgives at tallet er fra regnskabet hvor Esbjerg var i 1.div, og der er værdien lavere.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Tallene er fra 1.div, og må formodes at stige noget, kan Esbjerg runde 6.000 i snit mon?

blog superliga tilskuersnit

Konklusion

Esbjerg har brugt mange penge på at undgå nedrykning og for at komme retur til Superligaen. Det har kostet, men klubben har med sikker hånd fastholdt setup og er retur i den bedste række, hvor de med de nuværende økonomiske tal er at betragte som et midterhold.

Esbjerg har ikke vækstet på omsætning og deres lønbudget har ikke vokset specielt, undtagen sæsonen hvor de satsede på at undgå nedrykning.

Løfter de andre klubber sig og Esbjerg kun holder niveau, så ryger de ned som bundhold.

Klubben bruger mange penge af deres på lønnen og ligger med en høj andel, som i andre ligaer ville være i strid med FFP.

Det er på nuværende ikke noget problem for Esbjerg, udfordringen er at når klubben ligger så højt i andel (81%) så er der ikke plads til at øge uden det koster.

 

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
AGF med mod på mere

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Kilder: Klubbernes årsregnskaber for perioden 2011-2017

Advertisement