Hobro kom op i Superligaen stik mod hvad alle troede, men klubben beviste at det kunne lade sig gøre at løfte en klub op på højeste niveau.

Efter oprykningen som ingen troede på til Superligaen, viste Hobro kvalitet og overlevede den første sæson i Superligaen, men sæsonen efter røg klubben ned, men humlebien fik løftet økonomien og med fuldtidssetup røg de tilbage i Superligaen hvor de nu skal igang med den svære sæson nummer to

Rangering i Danmark
Hobro var i 2011 rangeret som nr.24 i Danmark men har taget skridtet op.

blog hobro rangering

2011 12 1.div
2012 9 1.div
2013 9 1.div
2014 2 1.div
2015 7 superliga
2016 12 superliga
2017 1 1.div
2018 7 superliga

Omsætning
Hobro har i deres regnskaber ikke offentliggjort klubbens omsætning, et bud herfra er at klubben ligger på 17-20 millioner.

Årets resultat
Hobro har ikke sprængt banken for at nå op i Superligaen, tværtimod har klubben sat tæring efter næring, og er en af få klubber der siden 2011 faktisk har haft overskud på driften.

blog nhobro årets resultat

Personaleomkostninger
Hobro er eksemplet andre klubber der drømmer om Superligaen kan se på. For med relative få midler kom klubben op i Superligaen, men med overgang til fultidssetup, så gav det en kraftig øgning på området.

Klubben har trods en nærmest 10 dobling siden 2011 ikke brugt mere end der var råd til

blog hobro personaleomk

Ansatte
Der er ikke det helt store setup endnu, omend klubben sikkert gerne vil bygge på.

blog hobro ansatte

Gennemsnitsløn
Det er kun de tre seneste regnskaber Hobro har haft fuldtidssetup.

blog hobro gnsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog hobro gæld

Værdien af transferrettigheder
Klubben er som sådan ikke en klub der er kendt for mange salg. Værdien af transfer rettigheder er en måde at opgøre truppens værdi på.

blog hobro transferrettigheder

Spillerkøb og salg
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Klubbens to kendte salg er Emil Berggren og Mads Hvilsom som samlet blev solgt for omkring 6 millioner, hvilket er mange penge for Hobro

blog hobro spillersalg og køb

Tilskuere
Den første sæson i Superligaen gav knap 4.000 i snit på hjemmebane, helt deroppe er klubben ikke kommet endnu efter returen til Superligaen. Men Hobro er det gode eksempel på en klub der er gået fra 5-600 tilskuere på hjemmebane til at have øget det væsentligt.

 

blog hobro tilskuersnit hjemme

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Hobro, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Hobro har ikke oplyst deres omsætning, men et bud er at klubben har 17-20 mio. Det er absolut i den lave ende og når historien viser at over flere sæsoner, så spilder økonomien en stor rolle, så kan Hobro igen være udfordret. Men ganske som med humlebien der glad flyver videre, så har Hobro hidtil klaret det.

Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at klubben har en omsætning på omkring 25 millioner.
Det samme gælder for Vendsyssel hvor det formodes de ligger på 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

Hobro ligger igen i den lave ende. Men skal klubben virkelig løfte sig op, kræver det ret mange flere millioner, nærmest en fordobling for at komme op til klubberne et niveau over dem.

Hobro har været præget af snusfornuftigt købmandskab og det ville overraske hvis klubben gambler.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

Da OB ikke har et lønbudget eller opgjort antal ansatte i fodbold, står klubben til 0.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

Hobro har ikke i deres regnskab oplyst klubbens omsætning.

OB, Vejle og Vendsyssel er det ej heller muligt at udregne.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
Hobro har ikke oplyst deres omsætning, omend et bud er 17-20 millioner, og det gør at klubben vil ligge lavt.

To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Hobro har løftet deres snit, men klubben ligger i den lave ende

blog superliga tilskuersnit

Konklusion
Hobro har vist at de med at sætte tæring efter næring kan løfte klubben op til Superliga. Med begrænsede midler har de med succes vist sig holdbar, 3 af de seneste 4 sæsoner er i Superligaen.

Men Hobro er udfordret, for deres økonomi er presset og klubben skal fortsat være gode til at løfte truppens niveau så de kan begå sig.

Skulle klubben rykke ned, har klubben ikke rystet på hånden da det sket men fastholdt kursen og kom retur i Superligaen.

Så selvom de økonomiske indikatorer peger på nedrykning, så har humlebien fløjet glad og frejdigt.

Hobro har de seneste sæsoner bygget på stille og roligt og løftet klubben op, det vil de sikkert fortsætte med at gøre.

Læs mere
Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Benchmark

Omsætning

Personaleomkostninger

Ansatte

Gennemsnitsløn

%løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning

Transferrettigheder

tilskuere