Her må det så oplyses at det præcise tal, ja det forefindes ikke, da det ikke er oplyst nogen steder, men derfor kan der jo godt komme et kvalificeret estimat, baseret på de oplysninger som findes i klubbernes regnskaber.

Spillerbudget, det dækker over truppens samlede lønsum, sign on fee samt afskrivninger.

Derfor kan to klubber godt have samme lønsum, men hvis den ene klub henter spillere ind på free transfer og den anden køber spillere, vil den ene klub have et højere spillerbudget!

Klubberne oplyser ikke deres samlede lønsum for spillertruppen, men afskrivningerne er oplyst.

Herunder hvad klubbernes afskrivninger er i seneste regnskab, dette dækker over når en klub køber en spiller til en værdi på 8 mio på en 4 årig kontrakt, så skal spillerens værdi nedskrives med 2 mio om året.

Med fed, er de klubber som har afleveret deres regnskab for 2021, øvrige klubber er 2020 regnskab (og seneste tilgængelige)

Afskrivninger (mio)
FC København79,2
FC Midtjylland43,8
Brøndby23,4
AGF15,4
FC Nordsjælland15,1
AaB9,4
Randers8,3
OB6
Vejle2,1
Silkeborg1,9
Viborg1,9
SønderjyskE1,2

Når afskrivninger er kendt, så kan der ses på hvad spillertruppens lønsum er, og her skal der regnes lidt baglæns, og med nogle faktorer der skaber usikkerhed.

Metoden er, at i regnskabet for den enkelte klub er de samledes personaleomkostninger kendt samt antallet af ansatte. Så kan der hentes info andet steds fra på antal kontraktspillere, og dermed findes antal ansatte som ikke er kontraktspillere.

Selvklart svinger lønnen i forhold til hvilket job den enkelte i en klub har, men sættes der alligevel en cirkaløn, så findes på den måde hvad lønsummen er, for de der ikke er kontraktspillere.

Når den er kendt, så kendes ligeså lønnen for spillertruppen, men det er et estimat.

Spillerbudget

I nedenstående er indsat de beløb som Tipsbladet er kommet frem til, og bemærk at deres er spillerbudget som de forventer klubberne har i 2022. Alle tal herunder er i millioner.

Der er nogle interessant forskelle mellem det Tipsbladet kommer frem til, og det beløb som modellen giver.

Specielt på FC København, FC Midtjylland og AGF

Tipsbladet 2022Spillerbudget 2021Spillerbudget 2020Spillerbudget 2019
FC København175227203,1
FC Midtjylland130151,7102,790,4
Brøndby6570,390,6
AGF5067,950,545
AaB4447,146,1
OB4246,240
FC Nordsjælland4040,640
SønderjyskE3330,625,1
Vejle3031,136,9
Randers2835,729,130,9
Silkeborg2320,715,5
Viborg2015,516,7

Gennemgang af forskellene

FC København

Her giver modellen en markant forskel, hvor spillerbudget hos Tipsbladet er på 175 millioner og 227 millioner i min model.

Nedenstående giver en årsløn i gennemsnit på 4,3 mio for spillertruppen og dette dækker over hvad der kan være af bonusser i kontrakten samt pension. Det modsvarer en månedsløn på 360.000kr, og trækkes pensionsbeløbet ud, så er den gennemsnitlige månedsløn på 320.000kr.

Om det så er reelt er gennemsnitslønnen, det vides ikke, den kan sagtens være lavere som Tipsbladet, men en forskel er at seneste regnskab tilgængeligt er 2020 regnskabet, og det er hvad sammenligningen går på.

Post 2020 regnskabMio
Spillerbudget227
Afskrivninger79,2
Lønsum spillertrup147,8
Kontraktspillere34
Årsløn gennemsnit4,3

FC Midtjylland

Her har Tipsbladet at klubbens spillerbudget er på 130 mio for 2022, og når klubbens regnskab kommer, så forventes det at det er tilfældes.

Den store forskel på 151,7 mio (2021 regnskab) og 130 mio (2022 vurdering) fra Tipsbladet, skal ses i at der er blevet udbetalt en stor bonus til spillertruppen, for at have kvalificeret sig til gruppespillet i Champions League. Her stiger spillerbudgettet med godt 50 mio.

Så trods nogen forskel, så er der nok enighed når det endelige regnskab kommer 🙂

AGF

Her ligger vurderingen fra min siden på 67,9 mio mod Tipsbladets 50 mio.

Med afskrivninger på 15,4 mio, så ville lønsummen være 50-15,4 = 34,6 mio eller hvad der er lidt under AaB og OB i samlet lønsum.

Om de 52,5 mio som lønsummen er hvad jeg kommer frem til er korrekt vides ikke, ligger AGF 12-15 mio over AaB og OB?

Ses der på de samlede personaleomkostninger, så ser det således ud for AGF og AaB

AGF (2021) – 76 mio (2020 = 63,4 mio)
AaB (2020) – 57,7 mio

AGF har øget deres omsætning markant de seneste år, det har AaB ikke, så en forskel på de 12 mio er muligt!

Pointen

Det afgørende er på ingen måde om de estimater som Tipsbladet eller undertegnede kommer frem til er de rigtige, men mere at det er ikke så enkelt at opgøre lønsummen for spillertruppen. Nok er der stor lighed på tallene hos flere af klubberne, men ligeså klubber med markant forskel.

Ovenstående er så et forsøg på at redegøre for de problematikker der er i dette og hvilke usikkerheder der er.

Viborg og Silkeborg, ligger i ovenstående noget lavere end Tipsbladet, men mon ikke når de to klubbers regnskaber kommer, så vil spillerbudget herfra være meget tæt på Tipsbladets, for seneste regnskab for de to klubber relaterer sig til da de var i 1.division

Note:

Der er en hvis usikkerhed, da regnskaber ikke dækker ens perioder, nogle klubber følger kalenderåret mens andre går fra sommer til sommer. Ligeså er tre af klubbernes regnskaber for 2021 kommet mens resten er fra 2020

Indlægget kan frit bruges af andre så længe der krediteres og linkes

Advertisement