Silkeborg har Danmarks måske bedste fodboldstadion, de har et setup der i dette års 1.div er klart det bedste, faktisk er klubben på mange måder gearet til Superliga, problemet er bare at klubben er i 1.div efter sidste sæsons nedrykning.

Er silkeborg for gode til 1.div?

Fodboldklubben Silkeborg IF, er ejet af Silkeborg invest a/s.
Silkeborg invest, har 4 datterselskaber:
Hotel Papirfabrikken A/S
KOMPLEMENTARSELSKABET PAPIRFABRIKKEN ApS
K/S PAPIRFABRIKKEN
Silkeborg IF A/S

Indtrykket ved gennemlæsning af regnskaber er at fodboldklubben er det primære, og øvrige selskaber er med til at sikre en fornuftig drift.

Udfordringen er at udtrække informationer, som kun dækker for fodboldklubben, for andre faktorer i andre selskaber kan have indflydelse på økonomien i fodboldklubben.  Regnskaberne for 2011-2014 er fra Silkeborg Invest, mens regnskaberne fra 2015 og frem er selve fodboldklubben Silkeborg.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

Rangering i Danmark

6 af de seneste 8 sæsoner har Silkeborg været i Superligaen
blog silkeborg rangering

2011 nr.8 superliga
2012 nr.5 superliga
2013 nr.8 superliga
2014 nr.1 1.div
2015 nr.12 superliga
2016 nr.2 1.div
2017 nr.9 superliga
2018 nr.11 superliga

Omsætning

Kun de seneste tre regnskaber har Silkeborg oplyst deres omsætning for klubben. Dette dog nævnt i ledelsesberetningen. Det viser en stigende omsætning.

blog silkeborg omsætning

Årets resultat
Silkeborg har haft godt jysk købmandsskab de første år med regnskaber der viste et lille overskud, dette dog gældende for hovedselskabet. Regnskabet for fodboldklubben er fra 2015 og frem og her er der underskud på driften. Silkeborg har selv i deres regnskab anført seneste underskud som mindre tilfredsstillende, mon dog forventet.

blog silkeborg årets resultat

Gæld
Gælden i fodboldklubben er interessant. Igen er tallen opdelt, hvor de seneste tre regnskaber er fra fodboldklubben og ikke moderselskabet.
Gælden er vokset markant de seneste 3 regnskaber og er i det seneste regnskab på 80 millioner.

Det interessante er at 46 millioner er modtagne forudbetalinger fra kunder som omfatter sponsorater vedrørende Jysk Park.

Skal det tolkes rigtigt, så er det som sådan en gæld idet klubben har en forpligtelse hvis sponsorat ophører.

Dermed kan gælden reelt siges at være 36 millioner.

blog silkeborg gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større end en klubs omsætning, så er det at håbe klubben har gode kreditorer for hvordan skal gælden ellers afdrages.

Silkeborg har en høj gæld i forhold til klubbens omsætning. En del af gælden er sponsorater og dermed er procentandel nærmere de 100% end 150% som vist herunder. En del af gælden må formodes at være at i klubbens nye stadion.

blog silkeborg gæld omsætning

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Silkeborg har i de tre eneste regnskabsår ligget stabilet og trods det at det regnskab er fra sæsonen i 1.div, har Silkeborg fastholdt deres lønbudget

blog silkeborg løn

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.

Silkeborg har som sådan ikke øget antallet af tilskuere på stadion i forhold til 2011. Med et stadion er måske er Danmarks bedste, så løftede de gennemsnittet i den afsluttede sæson. I denne sæson spiller Silkeborg 1.div, og et fald må forventes.

blog silkeborg tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.

Silkeborg er klubben med den højeste omsætning blandt klubberne i 1.div i sæsonen 2018/19.

blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

Silkeborg fastholdte ved seneste nedrykning til 1.div deres lønbudget og mon ikke de gør dette igen. Det vil formentlig gøre dem til klubben med det største lønbudget.

For nedrykkerne Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2-4,4 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Silkeborg er en af 3 klubber der har mere end etableret fuldtidssetup.

blog 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Silkeborg har formodentlig 1.div højeste lønbudget, men de har ligeså den højeste gennemsnitsløn.

blog 1.div gns løn

Gæld
Silkeborg er klubben med klart den største gæld, men som beskrevet tidligere er en del af denne gæld sponsorater i forhold til det nye stadion.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

Silkeborg har det højeste snit men det er nok tvivlsom om de kan fastholde deres snit på knap 4.000.

blog 1.div tilskuersnit2

Konklusion
Silkeborg er 1.div stærkeste klub målt på pengene. De har den bedste tilskueropbakning og ligeså den højeste gennemsnitsløn, så peger alle pile i retning af oprykning for Silkeborg.

Eneste bekymring er netop den høje gæld i fodboldklubben, men selve moderselskabet har dog en soliditet, der gør at trods gæld i Silkeborg IF, så er koncernen økonomisk solidt velfunderet.

Interessant er det om der kan i koncernen kan kanaliseres flere midler til fodboldklubben, så Silkeborg bliver økonomisk stærkere.

Læs mere om økonomien i de enkelte klubber
Lyngby
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement