AaB er en stolt traditionsklub, 4 danske mesterskaber siden Superligaen blev indført og en stribe af gode spillere og på det seneste har klubben med stor succes haft mange spillere fra egne rækker der er kommet op.

Økonomisk er det en god forretningsmodel at udvikle spillerne selv og så sælge dem videre med profit.

Økonomien er den der definere en klubs sportslige niveau. Idættens analyseinstitut har set på dette, og påpeger at godt 75% af din succes, er defineret af din økonomi.

Rangering i Danmark
AaB har siden 2011 ligget mellem placeringen 5 til 10 alle årerne på nær guldsæsonen.
blog aab rangering

2011 10 Superliga
2012 7 Superliga
2013 5 Superliga
2014 1 Superliga
2015 5 Superliga
2016 5 Superliga
2017 10 Superliga
2018 5 Superliga

Omsætning historisk
AaB har ikke rykket markant i deres omsætning siden 2011, med guldsæsonen 2014 som undtagelsen.

blog aab omsætning

Årets resultat
AaB har de seneste 4 sæsoner haft overskud på driften, det er flor klaret i en branche hvor få klubber kan køre med overskud.
samlet set siden 2011, har klubben tabt små 20 millioner.

2017 regnskabet har det flotte salg af Bassogog på omkring 45 millioner med i regnskabet, ellers havde det været et minus på 30 millioner den sæson!

blog aab årets resultat

Personaleomkostninger
Klubben har ligget ganske stabilt siden 2011, en interessant iagttagelse er de to sæsoner hvor AaB ender som nummer 10. I 2012 bruger de omkring 41 millioner på lønbudgettet og da de igen i 2017 bliver nummer 10, er lønbudgettet på 54 millioner.

Der er mange faktorer der spiller ind, men det kan være en indikation at hvor en 10.plads tidligere kostede 41 millioner, skal der i dag bruges flere ressourcer.

blog aab personaleomk

Ansatte
Aab har investeret på dette område, så trods at se samlede lønudgifter ikke er steget, er der blevet flere ansatte. Dette kan skyldes klubbens strategi med satsning af talenter af egen avl.

blog aab ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede udgifter til alle ansatte fra direktør, over spillertrup til alle de øvrige funktioner der er i en klub. Ingen tvivl om at en spillertrup er den mest løntunge, men også at jo flere andre ansatte du har, kan det presse gns lønnen ned.

blog aab gnsløn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

blog aab %oms

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog aab gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

Med Aabs målrettede indsats for at føre unge spillere op på klubbens førstehold, så har de flere interessante salgsobjekter.

blog aab transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

AaB har solgt med fornuft og det samlede overskud for perioden er lidt mere end £18 millioner.

For hver gang AaB har brugt en krone på løb, har de solgt for 4,5

blog aab transfers

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

Tallet for AaB på hjemmebanen er vigende.

blog Aab tilskuere

Benchmark

Hvordan ser det så ud for AaB, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
AaB ligger målt på omsætning et stykke fra top 5 og skal klubben derop, skal der investeres langt mere, ellers hedder det mere pladserne fra nummer 6 og ned klubben skal se på, hvilket hænger godt sammen med at klubben sportsligt siden 2011 har ligget i niveauet nr.5-10 på når guldsæsonen ikke medtages.

Hobro og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

AaB ligger rangeret som nummer 6, men de er presset for i seneste regnskab gik 86% af omsætningen til lønbudgettet. Klubben skal tjene flere penge for at kunne øge hvis klubben igen skal være fast i toppen af dansk fodbold.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

AaB har opgraderet på området.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har et lønbudget eller opgjort antal ansatte i fodbold, står klubben til 0.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

AaB ligger sammen med 3 andre klubber højt.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
En klub stikker ud nemlig FCK. Det som skal gøres opmærksom på at her er det klubbens omsætning i forhold til selve koncernens gæld. Havde det været for hele koncernen havde det været på 140%, hvilket stadig er et højt tal.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
AaB har tabt tilskuere de seneste par sæsoner.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion
AaB er et midterhold i Superligaen, og skal de op på en højere hylde og spille med om medaljer, så skal omsætningen øges så der kan investeres i spillerbudgettet.

Klubben har valgt en klar strategi med at udvikle egne talenter til førsteholdet, og i en analyse fra CIES, ligger klubben højt rangeret i antal spillere af egen avl i førsteholdstruppen.

Når klubben dygtigt kan udvikle spillere af egen avl og sende dem videre med profit, så har klubben en god model. Udfordringen er så at det kan koste på resultatsiden.

AaB har dog vist med mellemrum at de rammer en trup der kan være med helt fremme.

Der hvor klubben skal være opmærksom er at en meget høj andel af omsætningen bruges på lønbudgettet, og at klubben trods gode regnskaber de seneste 4 år har haft overskud, så skulle der et slag af Bassosgog til samlet set at få de 4 år til at gå i plus, for ellers taber AaB penge.

Det viser netop, at AaB skal turde have is i maven og vente på det gode salg, og kommer der så et hver 2-3 år er det fint og kan rette op på økonomien.

Læs mere
Her indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold
Hobro, humlebien der kan flyve
Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement