En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i AGF og har klubben potentialet til at spille med om medaljer?

Rangering i Danmark
AGF har de seneste 8 sæsoner haft to nedrykninger men kommet retur igen med det samme til Superligaen. Pilen peger dog opad for AGF, men kan klubben tangere 5.pladsen fra 2012.
blog agf rangering

2011 1.div 1
2012 superliga 5
2013 superliga 7
2014 superliga 11
2015 1.div 2
2016 superliga 10
2017 superliga 11
2018 superliga 7


Omsætning

4 af de seneste 5 regnskaber har ligget over 100 millioner, AGF har styr på indtægterne og ligger stabilt med en let stigende omsætning. Hvad ville en placering i toppen af Superligaen betyde økonomisk.

En nedrykning koster cirka 30 millioner.

blog agf omsætning

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

De seneste 7 regnskaber har AGF tabt 109 millioner. Det er ikke et problem som sådan, hvis der i ejerkredsen er dem der vil dække underskud. To af de store underskud kan relatere sig til de to sæsoner i 1.div.

blog agf årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog agf personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

blog agf ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog agf årsløn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

AGF har i de to seneste regnskaber placeret sig på et fornuftigt leje.

blog agf %løn omsætning

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i AGF har trods mange underskud lagt i samme leje.

blog agf gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

AGF ligger på et fornuftigt stabilt leje.

blog agf %

 

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

AGF har investeret i spillertruppen, der er på det højeste niveau i de seneste par år.

blog agf transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har AGF et overskud på £5.201.000

blog agf transfers

blog agf overskudunderskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

blog agf tilskuere

Benchmark

Hvordan ser det så ud for AGF, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er AGF en klub der skal være udfordrer til top 3. Klubben har 4.største omsætning

Hobro og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner.
For Vendsyssel er buddet på 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

AGF har et budget der gør, de realistisk kan gå efter en top 4.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har et lønbudget eller opgjort antal ansatte i fodbold, står klubben til 0.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

Hobro, Vendsyssel og Vejle har ikke opgjort deres omsætning, og derfor er det ikke muligt at udregne for dem.

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

Hvor AGF på omsætning og lønbudget ligger højt, så er værdien af truppen noget efter top 3 klubberne.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
AGF har et højt tilskuersnit Det uden klubben har haft de prangende resultater, kan klubben være med fremme, kan de så runde de 10.000?.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion

Pilen peger opad for AGF, potentialet til at være med oppe i toppen af Superligaen er der.
AGF bruger dog flere penge end de har, men så længe ejerkredsen kan få ny kapital til klubben, så er det fint.
Men det viser at AGF har behov for stærkere økonomiske muskler hvis klubben skal taget skridtet op.
AGFs lønbudget er ikke blevet markant forbedret de seneste 3 årsregnskaber, og det skal løftes, hvis klubben skal udfordre toppen.

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller

Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC