En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i FC Nordsjælland?

Rangering i Danmark
3 gange inden for de sidste 8 sæsoner har klubben taget medaljer

blog fcn rangering

2011 6 superliga
2012 1 superliga
2013 2 superliga
2014 6 superliga
2015 6 superliga
2016 9 superliga
2017 5 superliga
2018 3 superliga

Omsætning
4 af klubbens 7 seneste regnskaber har været over 100 millioner og det ene faktisk over 200 millioner.

blog FCN omsætning

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

FC Nordsjælland kører med overskud og er med til at finansiere klubbens drift. Der er råd til at have 1-2 år hvor der er underskud som det ses.

Overskud kommer fra blandt andet spillersalg, og det ene år med deltagelse i Champions League.

Samlet set har klubben er overskud på 104 millioner over de seneste 7 årsregnskaber.

blog fcn årets resultat

 

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fcn personaleomkostninger

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

blog fcn antal ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog fcn gns løn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

blog fcn løn af omsætning

 

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog fcn gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog fcn gæld af omsætning%

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

FC Nordsjælland er kendt for at have mange unge talentfulde spillere som de kan sælge.

I regnskabet for 2012, er transferrettighederne ikke oplyst og derfor sat til 0.

blog fcn trupværdi

 

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har FC Nordsjælland et overskud på £43.781.000

blog fcn køb og salg

FC Nordsjællands overskud på transfermarkedet ser særdeles positivt ud, igen værdierne opgjort i £1.000

blog fcn overskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

Trods gode resultater, har der været antal tilskuere til klubbens hjemmekampe.

blog fcn tilskuer

Benchmark

Hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland , når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er FC Nordsjælland en klub der skal være udfordrer til top 3.
En del af klubbens omsætning er dog afhængig af spillersalg.

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner og Vendsyssel 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

FC Nordsjællanfd har et budget der gør, de lige er det under klubberne med de største budgetter. Men klubben er en udfordrer til top 3.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

FC Nordsjælland har en del unge spillere, som typisk ikke er højt lønnede.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

FC Nordsjælland ligger fornuftigt her.

I England har League One og League two en regel der hedder 60% og 55% af omsætning må anvendes til løn.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

Hvor FC Nordsjælland på omsætning og lønbudget ligger højt, så er værdien af truppen noget efter top 3 klubberne.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
FC Nordsjælland  ligger placeret i midten for Superligaklubberne.

blog superliga tilskuersnit

 

Konklusion

FC Nordsjælland har haft en klar strategi. Der satses på unge spillere, som får spilletid og det er med til at udvikle dem, og så kan klubben sælge dem videre med ganske god profit.

De seneste 15 år, der har klubben for hvergang de har brugt en krone på køb, solgt for 10!

Det er godt købmandsskab.

FC Nordsjælland har vist en model der viser det kan lade sig gøre rent forretningsmæssigt at tjene penge. De seneste 7 sæsoner har overskuddet været på lidt over 100 millioner!

Det koster så måske sportsligt et par placeringer, men klubben har taget medaljer 3 gange de seneste 8 sæsoner.

Eneste udfordring for FC Nordsjælland ville være en nedrykning! Det ville udfordre deres strategi.

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Esbjerg, blæser der nye vinde?
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Vendsyssel, kan det holde?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller
Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement