Opsummering

Nykøbing FC rykkede ned i 2.division, og det ambitiøse projekt har nok drømme der mindst siger de skal være med på niveauet under Superligaen, omend det tidligere er meldt ud om Superligadrømme.

Skal du være med på de to øverste hylder i dansk fodbold, så kræver det penge, og her er Nykøbings FC udfordring. For trods fire sæsoner i 1.divison, har klubben i de seneste år tabt penge.

Seneste fem regnskaber har betydet et samlet på på 12,7 mill.

Årsagen skyldes at der er i 2019 anvendt mange ressourcer og midler på fortsat at trimme organisationen og det sportslige set-up, således at Nykøbing FC kan leve op til målsætning og strategi om at være en væsentlig faktor i danske fodbold i de kommende år. Ikke mindst på trænersiden i ungdomsafdelingen har vi investeret mange penge.
Dette har medført afholdelse af mange ekstra udgifter, som dog alle er afholdt med ovennævnte formål for øje og betragtes som en nødvendig forudsætning for at opnå de stillede mål.
(Citat årsregnskab 2018/19)

Det giver altsammen god mening, udfordring er hvis indtægterne ikke følger med, så bliver klubben ved med at tabe penge, men mindre der kommer oprykning(er), som gør at indtægerne stiger. Omend at ved oprykninger følger udgifter ofte med 🙂

Klubbens to primære ejere er Claus Jensen (tidligere landsholdsspiller) og Claus Meyer. To lokale der er gået ind i klubben. Specielt sidstnævnte har nok 200+ millioner i aktiver via sine selskaber.

RødÅrets resultat er stort sammenhold med omsætningen
Løn af omsætning er meget høj (164%)
Overskudsgrad (-134%)
GulLikvider i forhold til omsætning (30%)
Gæld i forhold til aktiver (75%)
GrønEgenkapital er god i forhold til omsætningen
Fornuftig soliditetsgrad

Ejerforhold

Claus Jensen 38%
Claus Meyer 10-15%

Omsætning

Klubben har ikke oplyst deres nettoomsætning i alle regnskaberne, og de år er der et estimat baseret på:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret %sats) x 100) + årets resultat).

Årets resultat

Klubben har svært ved at få balance i driften. Der er investeret i klubbens setup, og det koster. Nu skal de kommende år vise om det bærer frugt i form af øgede indtægter så de matcher driften.

Seneste 3 år-10,6 mill
Seneste 5 år-12,7 mill
Seneste 10 år-12,6 mill

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Index personaleomkostninger

En måde at vise en klubs konkurrenceevne på, er at vise hvordan klubben er i forhold til den klub der bruger flest penge på personaleomkostninger i den enkelte sæson. FC København bruger flest penge på dette i 2019.

Powerindex siger lidt om du øger i forhold til toppen eller om klubben sakker bagud.

Nykøbing FC bruger hvad der svarer til lidt over 4% af det FC København bruger.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo mindre luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da klubben ikke har oplyst omsætningen i en del af regnskaberne, er der en hvis usikkerhed omkring tallene.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Trods klubben har tabt 12,7 millioner de seneste 5 år, er der tilført kapital til klubben, så gælden ikke er steget.

Største gældsposter er realkredit på 1,4 mill og anden gæld på samme beløb.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.https://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlREPORT THIS AD

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiverne er udtryk for den værdi der er i klubben.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

Gennemsnitsalder trup

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

Sammenligning med klubber udenfor Superligaen

Der er posten personaleomkostninger, som er den som er mest interessant at sammenligne med. Idrættens analyseinstitut har tidligere påvist at omkring 75% af alle resultater, de er defineret af din økonomi.

Her tilsiger klubbens nuværende setup at de burde være i bunden af den nuværende 1.division.

Denne sæson bliver særdeles spændende for Nykøbing FC, for vinderen rykker op i ‘Ligaen’ (næstbedste række), mens holdene placeret 2-6 spiller i den kommende 1.division (3.bedste række)

Nykøbing FC er økonomisk for stærke til at være i 3.bedste række.

Årsløn

Hvad tjener spillerne i snit om året i de forskellige klubber. Herunder et godt bud på lønniveau i de enkelte klubber fro spillertruppen.

Bemærk at klubberne ikke oplyser lønsummen for spillertruppen, og derfor et estimat i forhold til hvor mange kontraktspillere der er i truppen holdt op med antal ansatte i alt og den samlede lønsum i klubben. Medregnet er pensioner mm.

Advertisement