En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i Brøndby?

Rangering i Danmark
Brøndby har været med i Superligaen i alle år, med 21 medaljer er klubben en af Danmarks førende

blog brøndby rangering
Omsætning
Klubben har siden 2013 øget deres omsætning, men er endnu ikke på niveau fra 2011.

blog brøndby omsætning

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Samlet set har klubben de seneste 7 regnskaber et underskud på 537 millioner.

Det store underskud i 2012 skyldes flere faktorer
Sportslige dårlige resultater igennem hele 2012.
Nedskrivning på stadion og kontraktrettigheder i forbindelse med nedskrivningstest pr. 30. september 2012, og efterfølgende nedskrivning på Gildhøj Centret pr. 31. december 2012.
Hensættelser i forbindelse med Feriepengesagen og Kasi ApS.

Uden disse forhold, ville regnskabet have været i minus 22 millioner.

Brøndby har ikke haft et regnskab med overskud de seneste 7 år, men det seneste er historisk godt, og et minus på 2,3 millioner er nær sorte tal.

blog brøndby årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Brøndby har ligget nogenlunde stabilt på samme niveau.

blog brøndby personaleomk

 

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

Brøndby ligger meget stabilt for de seneste 7 sæsoner.blog brøndby antal ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog brøndby gns årsløn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

I England har de i League One og League two lavet lønloft på 60% og 55% af omsætningen.

blog brøndby %løn oms

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

I det seneste regnskab, kunne Brøndby melde ud, at der ikke er nogen rentebærende gæld mere.

blog brøndby gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog brøndby %gæld omsætning

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

 

blog Brøndby transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillersalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har Brøndby et overskud på £ 19.235.000  perioden i overskud.

blog brøndby transfers

Når salg og køb trækkes fra hinanden, ser det årlige billede således ud. Igen er værdierne opgjort i £ 1.000.

blog brøndby overskud underskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

blog Brøndby tilskuersnit

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Brøndby, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er Brøndby nummer 2, men der er langt op til FC København, og bagfra udfordrer FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland..

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner samt Vendsyssel på 12-14 millioner.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

Brøndby har det næststørste budget.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

 

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

I England har League One og League two en regel der hedder 60% og 55% af omsætning må anvendes til løn.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

Tilbage i 2012 havde Brøndby et tal der hed 158%, så klubben har været i en særdeles positiv udvikling.

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Brøndby står i dag med den bedste opbakning på hjemmebanen i Superligaen.blog superliga tilskuersnit

Konklusion
Brøndby har notorisk haft dårlig økonomi, og de seneste 7 regnskaber viser et under skud samlet på over en ½ milliard. Så længe der så i en ejerkreds ikke er et problem med at få dækket det underskud, så er det fint.

Med den nuværende ejer, har klubben haft en positiv udvikling, der gør klubben nærmer sig sorte tal på bundlinjen.

Gælden er blevet barbereret væsentlig ned og underskud bliver mindre og mindre.

Brøndby har dog ikke øget som sådan i lønbudgettet, og selvom klubben var snublende nær det mesterskab klubben sukker efter i seneste sæson, så er spørgsmålet om guldet kan komme i hus, hvis der ikke øges på indtjeningen, så der kan bruges flere penge på spillere.

Brøndby er førende på antal tilskuere og vil ligge højt på indtægter på selve kampdagene. Her kan klubben selvfølgelig øge endnu, men ellers er det klubbens indtjening kan øges via
Deltagelse i gruppespil i Europa League
Øget spillersalg
Flere TV penge
Flere sponsorpenge.

Klubben har vind i sejlene, og kommer de i det europæiske gruppespil som sikrer dem mindst 20 millioner, og fortsætter klubben den sportslige succes, så ligner klubben en der kan øge på deres lønbudget.

Klubben er dog sammen med AGF, FC Nordsjælland og FC Midtjylland det firkløver hvis økonomiske styrke er tæt på hinanden, men et stykke fra FC København.

Bliver Brøndby holdet der for flere år kan skubbe FC København af tronen, så kræver det en stærkere økonomi.

Forretningsmodellen begynder at ligne en der kan undgå at der tabes penge, ellers vil klubben fortsat være afhængige af en rig ejer, der dækker underskud, for at kunne lege med i toppen.

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
FCK er ligaens flagskib
FC Midtjylland udfordrer toppen
Stabile SønderjyskE bliver bedre
OB, hvor skal vi hen du?
Horsens, succes med små midler
FC Nordsjælland med overskud
Esbjerg, blæser der nye vinde?
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Vendsyssel, kan det holde?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller
Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement