En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i FC København?

 

Rangering i Danmark
FCK har været med i Superligaen alle de år klubben har eksisteret. 4 mesterskaber de seneste 8 sæsoner viser klubben er dominerende.

blog fck rangering
Omsætning
I klubbens regnskaber er der tale om et koncernregnskab, men der er i dette regnskab dog udspecificeret, hvad omsætningen er for selve fodbolddelen.

Det kan virke voldsomt at have en omsætning der kan svinge flere hundrede millioner, men med til billedet hører at i nogle år, tjener en klub som FCK gode penge på deres deltagelse i de europæiske turneringer eller har et godt år med spillersalg.

En klub som FCK skal kunne bære svingninger.

blog fck omsætning

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Årets resultat herunder, er for selve koncernen Parken.

Samlet set har klubben de seneste 5 regnskaber et overskud på lidt over 250 millioner.

blog fck årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

FCK har øget deres budget på dette område.

blog fck personaleomk

 

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

Det er kun i de to seneste regnskaber oplyst antal ansatte selve fodbolddelen og derfor ikke medtaget en udvikling her. I seneste regnskab er der oplyst der er 179 ansatte.

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

Da det kun er de to seneste regnskaber antal ansatte er oplyst i fodboldelen, kan der ikke tegnes et egentlig billede af udviklingen.

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

I England har de i League One og League two lavet lønloft på 60% og 55% af omsætningen.

blog FCK %løn af omsætning

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i nedenstående er for hele koncernen.

blog fck gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog fck omsætning % gæld

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

 

blog fck transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillersalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har FC København et overskud på £ 17.749.000  perioden i overskud.

blog fck transfers

Når salg og køb trækkes fra hinanden, ser det årlige billede således ud. Igen er værdierne opgjort i £ 1.000.

blog fck overskud-underskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

blog fck tilskuere

Benchmark

Hvordan ser det så ud for FC København, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er FC København som superligaens flagskib.

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner samt Vendsyssel på 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

FC København bruger væsentlig flere penge på lønbudgettet end konkurrenterne.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

 

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

I England har League One og League two en regel der hedder 60% og 55% af omsætning må anvendes til løn.

Hvor andre klubber har presset deres budget meget, ligger FC København på et helt andet niveau.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

FC København har en stærk trup som der er investeret i.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
FC København har haft vigende tilskuertal. Sammen med de Brøndby er de klubberne der står stærkest. København havde i 00 et snit i flere sæsoner med over 20.000 i snit.blog superliga tilskuersnit

Konklusion
FC København er Superligaens flagskib. Klubben har den stærkeste økonomi, og derfor er de værdige kandidater til at være guldfavoritter. Noget som klubber som FC Midtjylland og Brøndby dog gerne vil gøre dem rangen stridig, selvom de ikke har samme økonomiske muskler.

Modellen med en koncern der giver overskud, hvor dele af dette kan bruges til at investere i fodbolddelen har været med til at give klubben en økonomisk styrke andre klubber ikke kan hamle op med.

Udfordringen er hvis den sunde forretningsmodel som de seneste 5 år har givet et overskud på 250 millioner bliver udfordret. Det vil få betydning for FCK omend der ikke er noget der tyder på dette.

Klubben kan ikke være tilfredse med den vigende tilskuertilslutning, og må være et indsatsområde.

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
FC Midtjylland udfordrer toppen
Stabile SønderjyskE bliver bedre
OB, hvor skal vi hen du?
Horsens, succes med små midler
FC Nordsjælland med overskud
Esbjerg, blæser der nye vinde?
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Vendsyssel, kan det holde?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller
Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC

Advertisement