En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i OB blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

OB er ikke hel nem at lave en økonomisk analyse på da fodbolddelen er høre runder koncernen Odense sport og event a/s.

I regnskaberne er der ikke tale om specifikke oplysninger på de områder som den lille analyse skal dække over. Eksempelvis er der ansat anno 2017 i alt 216 personer, men det er for hele koncernen, og siger ikke noget om hvor mange der er ansat i selve fodbolddelen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i OB?

Rangering i Danmark
OB har været at finde i superligaen siden årtusindeskiftet. Siden en række topplaceringer der sluttede i 2011, så har OB primært siden da været at finde i den nederste halvdel af Superligaen.

blog ob rangering

2011 2 superliga
2012 10 superliga
2013 10 superliga
2014 8 superliga
2015 9 superliga
2016 7 superliga
2017 11 superliga
2018 9 superliga

Omsætning
Klubben svinger lidt frem og tilbage mellem 66 og 75 millioner. Udsving kan forklares med spillersalg.
I regnskaberne er der oplyst omsætning for selve fodbolddelen.

blog ob omsætning

 

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Tallene i kurven herunder er ikke for selve fodbolddelen, men for hele koncernen, så i princippet kan OB godt have overskud, men koncernen som sådan kører med underskud.

Samlet set har koncernen tabt små 150 millioner de 7 seneste regnskabsår.

blog ob årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

I regnskabet er der ikke specificeret hvad OB har af udgifter, derfor er nedenstående et bud, og sat som at klubben bruger 70% af klubbens omsætning til løn. Men tallene kan være misvisende, men ligger nok omtrent i den størrelsesorden med den usikkerheder der er.

blog ob personlaeomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

I regnskaberne er der ikke specificeret hvor mange ansatte der er i selve OB, og derfor er det ikke medtaget her.

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

Da koncernen i regnskaberne ikke oplyser hvor mange der er ansat i selve fodboldklubben, kan dette ikke udregnes.

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

I England har de i League One og League two lavet lønloft på 60% og 55% af omsætningen.

For OB er det ikke muligt at udregne.

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

I nedenstående er det gælden for selve koncernen der er opgjort.

blog ob gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog ob gæld% omsætning

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

blog ob transferrettigheder

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har OB et overskud på £ 12.529.000

blog ob transfers

OB overskud på transfermarkedet er positivt, igen værdierne opgjort i £1.000

blog ob overskud underskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

OB har i den afsluttede sæson et snit der er 3.500 mindre end i 2011!

blog ob tilskuere

Benchmark

Hvordan ser det så ud for OB, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er OB at finde i midterfeltet, de kan overraske en sæson i ny og næ, men der er et pænt spring op til top 4! Der er længere op til top 4 end ned til de 4 laveste målt på omsætning.

Realistisk hedder det 6-10 som OB vil ende. Hvilket deres placeringer de foregående sæsoner afspejler.

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner samt Vendsyssel på 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

Hvis tallet for OB passer, med de forbehold der er, så ligner det mere en placering under midten end over!

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

I England har League One og League two en regel der hedder 60% og 55% af omsætning må anvendes til løn.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
OB har det 6.bedste snit på hjemmebanen, men med tanke på de har tabt 3.500 tilskuere og har været over 8.500, så er der noget at arbejde med. Det er ikke kun OB der er ramt af faldende tilskuertal.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion

OB ligner ikke et hold der igen kan være med i toppen af dansk fodbold. Selve koncernen kører med underskud, hvilket betyder der ikke bliver allokeret midler til at forstærke fodboldholdet.

Kommer koncernen op og kører og giver overskud, så er det pludseligt et andet billede, men som det er nu, har OB brug for kapital med jævne mellemrum.

Skal OB op i toppen af dansk fodbold, kræver det investeringer i truppen og i klubben. de midler ser ikke ud til at komme lige med det samme, derfor må OB for en periode nok nærmere regne med placeringer i området nummer 6-10 i ligaen.

Med den nye struktur, hvor Superligaen skæres ned til 12 hold igen, kan det betyde OB kan flirte med nedrykning, og det koster penge!

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Stabile Randers eller?
Horsens, succes med små midler
FC Nordsjælland med overskud
Esbjerg, blæser der nye vinde?
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Vendsyssel, kan det holde?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller
Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC