Regnskabet slutter 30. juni 2021, det vil sige at covid19, har påvirket regnskabet.

Randers har leveret et solidt overskud på 7,1 mio som er det næstbedste i tiden som Randers FC. Rekord er fra 2007 på 10 mio.

Nu skal en fodboldklub ikke som sådan give overskud, men hvis der er overskud, så er klubben ikke afhængig af finansiering udefra. Et overskud gør ligeså der er midler til at investere enten i spillertrup eller infrastruktur i klubben.

Det interessante er at Randers over de tre seneste regnskaber næsten er i balance, med et samlet tab på 0,9 mio, det er godt lederskab af klubben.

Fremtiden ser på mange måder særdeles interessant ud for klubben, for sporsligt er der succes og i indeværende sæson er klubben med i Conference League, og det betyder mindst 20 mio mere i indtægt det næste regnskab, da klubben er nået med i gruppespillet.

Så det enkle spørgsmål som ledelsen i Randers stiller sig, hvad gør man med en ekstra 20-25 mio i indtægt?

Der er i princippet tre muligheder

  1. Investering i spillertruppen
  2. Investering i infrastruktur og administration
  3. Gemme pengene

Sammenhængen mellem spillerbudget og placering hænger sammen over tid, og Randers har præsteret flot over hvad der er forventet.

Randers er rangeret som nummer 7 set på spillerbudget, om end når de øvrige klubbers regnskaber kommer, kan det ændre sig en smule. Men Randers er LANGT fra top 3, så klubben befinder sig som udgangspunkt som midterhold.

Investerer klubben i spillertruppen, vil det presse økonomien, for bruger de konstant flere penge end du tjener, kræver det en ejerkreds der vil holde hånden under klubben.

Derfor kan Randers godt vælge at bruge nogle af de ekstra millioner på spillertruppen, men at gamble om investere det hele, det ville være risky business, og ville ikke ligne Randers.

For nok kan det ligne at med dette års overskud og et forventet større overskud næste sæson, så er der råd til at hente flere løntunge spillere.
Men sportslig succes gør at spillerne kommer til klubben og vil presse lønnen op, for henter klubben spillere til der ligger højere i løn end de bedste i truppen, så vil resten ligeså have mere i løn.

På den måde kan det hurtigt blive en del flere lønkroner der skal findes til den nuværende trup.

Set udefra ser det ud til Randers har infrastruktur på plads med stadion, at der nok er ønsker til at opgradere er noget andet. Men klubben har det basale på plads.
Klubben kan også vælge at ansætte flere til at tjene penge til klubben, og dermed styrke økonomien.

Det er altid klogt at have penge på kistebunden, og Randers har ikke den højeste egenkapital. Er en klub polstret økonomisk, er der råd til at have et dårligt år eller to uden at det koster på det sportslige setup.

Udfordringen

Den er egentlig ret enkel, Randers ligner en klub der har nået sit niveau for indtjening via sponsorer og matchday indtægter. Siden 2013 har klubben cirka ligget på samme niveau.

Nu kommer der nok 20-25 mio i klubkassen næste gang via succes i Conference League, men Randers kan på ingen måde regne med at det bliver normalen.

Skal Randers ikke ende som en klub der ligger i den tunge ende af Superligaen, skal den have øget omsætningen, og derfor er klubben da også til salg.

For øger de andre klubber deres sportslige budget, så kan Randers blive ladt tilbage på perronen når toget kører

Prisen for Randers er cirka 60-70 mio.

Indtægter

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
Der er i dette regnskab TV penge fra Europæisk deltagelse, men det vil der være i næste regnskab
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette i regnskabet, det har de tidligere oplyst og klubben har ligget mellem 25-30 mio.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, klubben har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Conference League 20-22 mio, Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Randers vil først i næste regnskab have præmiepenge med i regnskabet, og med deltagelse i gruppespil i Conference League, vil de forventeligt hente 20-25 mio, med mindre de går videre så ligger der flere penge og venter.
SpillersalgRandersoplyser ikke hvad resultatet af deres transferaktivitet er i regnskabet. Spillersalg er dog typisk opgjort over flere regnskaber. Sælges en spiller for 40 mio på en 4 årig kontrakt, kan der være indtægt på 10 mio næste 4 regnskaber.

Økonomiske opmærksomhedspunkter

Herunder en lille oversigt hvor det er inddelt i tre niveauer, advarselslamperne blinker alvorligt hvis der er for mange poster i rød og gul.

RødKlubbens omsætning er ikke oplyst
GulGæld i forhold til aktiver (81%)
Gælden er steget med med 5 mio til 49,7 mio
GrønOverskud på 7,1 mio, første overskud siden 2016
Seneste 3 års regnskaber er næsten i balance med -0,9 mio
Aktiver er steget med 12 mio til 61 mio i alt
Soliditet på 19
Løn i forhold til omsætning ligger antageligt under UEFAs anbefaling på 70%
Egenkapital er øget med 7 mio til 11,3 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal. Ejerne skal passe på klubben, og derfor er det vigtigt at oplyse om økonomiske faktuelle forhold

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter der er herunder!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalær oplyst i regnskabnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausuler oplyst i regnskabnej
Honorar bestyrelse oplyst i regnskabja
Spillersalgnej

Ejerforhold

Klubben er ejet af Randers FC Holding 100%, og her er det oplyst at følgende besidder mindst 5%

EjerAndel
PETRI HOLDING ApS5-10%
SLJ Holding Randers ApS15-20%
ERIK BUSK JENSEN HOLDING ApS15-20%
PREBEN CLEMENS HOLDING ApS5-10%
JHM HOLDING A/S15-20%
I. P. INVEST. RANDERS A/S5-10%

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter. De seneste to regnskaber har Randers ikke oplyst klubbens nettoomsætning, og det er derfor et estimat.

Randers har ikke løftet deres omsætning markant siden 2013.

Da Randers ikke har oplyst transfersalg, så er nedenstående et estimat.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud. Randers har dog ikke over tid haft overskud på driften, om end de seneste tre sæsoner nærmest er i balance.

Seneste 10 år-19,2 mio
Seneste 5 år-15,1 mio
Seneste 3 år-0,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer. Da Randers ikke oplyser deres nettoomsætning, derfor er der usikkerhed ved dette tal, men det antages at ligge under UEFAs anbefaling

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Klubben har ikke oplyst omkostninger på gæld.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Randers har ikke oplyst deres transferaktivitet, og derfor er nedenstående et estimat på hvor meget klubben har solgt for, hvorimod spillerkøb er oplyst i regnskabet.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19 og 2021 er sat til 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens ejere, hvis de ville sælge vil prisen være omkring 60-70 mio

Randers har meldt ud at klubben er til salg, med succes i denne sæson i Europa League og igen i år et hold der er med fremme, vil prisen nok stige en smule, men ikke meget.

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

I nedenstående er FC Midtjylland og Randers FC eneste klubber med regnskab for 2021, mens resten er for 2020. Det skal noteres at Silkeborg og Viborgs seneste regnskab er fra da de lå i 1.division, og dermed have mindre indtægter og udgifter.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Årsløn spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Specielt OB er med stor usikkerhed, og nok nærmere AGF og AaB. Viborg og Silkeborg er med regnskaber fra 1.div.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Randers FC regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Advertisement