En klubs resultater er defineret af dens økonomi.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi. Jeg kan kun anbefale at læse deres sammenligning af klubberne.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i Superligaen.

Hvordan har den økonomiske udvikling været i Randers?

Rangering i Danmark
7 af de seneste 8 sæsoner har Randers været placeret i Superligaen. Men trenden for klubben er for nedadgående

blog Randers rangering

2011 11 Superliga
2012 2 1.div
2013 3 Superliga
2014 7 Superliga
2015 4 Superliga
2016 6 Superliga
2017 7 Superliga
2018 11 Superliga

Omsætning
Nedrykningen til 1.div kostede mange millioner, men ellers ligger klubben i stabilt leje.

Den omsætning der i perioden 2013-16 sikrede placeringer fra nr.3-7, det gav i 2017 blot en 11.plads. Nu er det blot et enkelt år, og hvor Randers var udfordret som klub. Men interessant at en klub der ligger på samme niveau i omsætning, kan blive udfordret på sin placering når andre klubber deres omsætning.

blog randers omsætning

Årets resultat
Det koster typisk penge at drive en fodboldklub, og branchen som sådan er ikke kendetegnet ved at der er overskud på forretningen.
Så længe der i kulissen er personer, der gerne dækker et underskud, så er det for klubben ikke et problem.

Blot 2 sæsoner har Randers haft underskud, året i 1.div og den seneste sæson, hvor er nok blev investeret ekstra for at undgå nedrykning.

Samlet set har klubben haft et underskud over de seneste 7 regnskabsår på 1,8 million. Det er i fodbold kontekst småpenge sammenlignet med andre klubber. Omend andre i samme periode har haft overskud.

blog randers årets resultat

Personaleomkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Randers ligger på et stabilt leje, men er placeringsmæssigt faldet nogle pladser . Så den økonomi der tidligere sikrede bedre placeringer i Superligaen, rækker tilsyneladende ikke til det samme i dag.

blog randers personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte fortæller lidt om hvor meget klubben favner. Jo flere ansatte jo flere muligheder, og hvor det historisk i Superligaen har heddet fuldtidssetup for at kunne være med, så har der været undtagelser.

blog randers antal ansatte

Gennemsnitsløn
Dette er udtryk for klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Dette giver en ide om hvad der bruges af midler. Men jo flere ansatte der er, så siger det mindre om hvad en gennemsnitlig spillerløn er.
En trup består typisk af omkring 25 spillere, og jo flere ansatte i andre funktioner der er som ikke er løntunge på samme måde, så kan det have en væsentlig betydning for gennemsnitslønnen.

blog randers gns årsløn

% løn af omsætning
Financial Fairplay har som et af fokuspunkter at se på hvor mange penge bruger en klub på deres lønbudget i forhold til klubbens omsætning. På tværs af ligaer er der lavet forskellige regler for at en klub højest må have en bestemt procentsats.

I England har de i League One og League two lavet lønloft på 60% og 55% af omsætningen.

blog randers %løn omsætning

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog randers gæld

Gæld i forhold til omsætning
Er gælden større en omsætningen i virksomheden så må den enkelte spørge sig selv, hvordan skal vi betale dette tilbage?

Men som skrevet ovenfor, det interessante er til hvem klubben har gæld. Er det banken eller er det personer som har klubben nær hjertet.

Er det personer med kærlighed for klubben, kan gælden som sådan ende med at være ligegyldig, da der måske ikke skal betales afdrag og renter, og at gælden med et pennestrøg kan blive sløjfet.

Skal klubben sælges, så er det ikke godt at have stor gæld, for hvem vil overtage en stor gæld! Selvom det er set at det ikke altid stopper nye ejere for at overtage klubber.

blog randers gæld af omsætning

Transferrettigheder
I klubbens regnskab er opgjort værdien af truppen, denne værdi giver et udtryk for hvor stærk en trup kan være.

Omend har du mange ældre og rutinerede spillere kan de være dyre i drift, men transferrettigheder på dem er ikke store.

blog randers trupværdi

Transfers
Her må tallene tages med forbehold, da det ikke altid er muligt at læse i et regnskab hvad der har været tjent penge på i forhold til transfers. Ligeså er er det ikke alle spillesalg eller køb som bliver oplyst, så nedenstående er med det forbehold.
Værdierne er opgjort i 1.000£

Overordnet set for hele perioden har Randers et overskud på £5.757.000

blog randers købsalg

Randers overskud på transfermarkedet er positivt, igen værdierne opgjort i £1.000

blog randers overskud

Tilskuere
Antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe giver en indikation om hvad der kan tjenes på selve kampdagen, men også hvor interessant en klub er for sponsorer.

En nedrykning koster tilskuere, men klubben har de sidste par sæsoner haft vigende antal tilskuere til hjemmekampene.

blog randers tilskuere

 

Benchmark

Hvordan ser det så ud for Randers, når klubbens data sammenlignes med de øvrige klubber i Superligaen.

Omsætning
Målt på omsætning, så er Randers at finde i midterfeltet, de kan overraske en sæson i ny og næ, men der er et pænt spring op til top 4! Der er længere op til top 4 end ned til de 4 laveste målt på omsætning.

Hobro, Vendsyssel og Vejle har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning, men et bud herfra er at Vejle har en omsætning på omkring 25 millioner og Hobro 17-20 millioner samt Vendsyssel på 12-14 millioner.

For FCK er det selve omsætningen i fodboldklubben og ikke hele koncernen.

blog superliga omsætning

Personaleomkostninger
Dette er det interessante parameter, Cirka 75% af en klubs placering af defineret af klubbens økonomi.

For OB er der tale om et bud, da tallet ikke fremgår af klubbens regnskab. Tallet er kommet ved at antage at 70% af klubbens omsætning i fodboldklubben går til løn.

Randers er rangeret som nummer 9 på dette område, men dog med en pæn margen ned til klubberne under sig.

blog superliga personaleomk

Ansatte
Antallet af ansatte siger igen noget om klubbens størrelse, hvor mange er der til at løfte opgaverne. Ofte høres fortællingen fra 1.div klubber om der skal løbes meget stærkere i Superligaen.

OB er sat til 0, da der ikke er i deres regnskab er opgjort antal ansatte i fodbold. Et bud er omkring 60 personer.

blog superliga antal ansatte

Gennemsnitsløn
Klubbens samlede personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.
Selve spillerbudgettet er klart det mest løntunge, men det fremgår ikke at regnskaberne, derfor har en gennemsnitsløn en del at sige i forhold til antal ansatte.

Men det er stadig en forsigtig indikator på kvalitet i truppen, hvis lønniveau kan definere kvalitet.

Da OB ikke har opgjort lønbudget eller antal ansatte i fodbold, står klubben til 0

Nedenstående er således en gennemsnitlig årsløn.

Randers har ansat en del flere personer de seneste sæsoner og fasthold deres lønniveau, det har betydet at den gennemstilige årsløn er.

blog superliga gnsløn

%løn af omsætning
Hvor presset er klubben, bruges det meste af klubbens økonomi på løn, så kan det blive kostbart og sætte klubben under økonomisk pres.

OB, Vejle, Vendsyssel og Hobro er ikke muligt at udregne da der mangler info.

I England har League One og League two en regel der hedder 60% og 55% af omsætning må anvendes til løn.

blog superliga %løn af omsætning

Gæld i forhold til omsætning
To klubber stikker ud nemlig FCK og OB. Det som skal gøres opmærksom på at her er det koncernens omsætning i forhold til selve koncernens gæld.

For klubberne er det interessant hvem gælden er til og hvorvidt gælden er rentebærende.

Er det bankgæld, skal der afdrages og der er renter, mens er gælden til private, er det ofte personer med en interesse i klubben, og derfor ikke nødvendigvis at de tager renter eller skal have afdrag, samt at gælden kan blive sløjfet!

blog superliga %gæld omsætning

Transferrettigheder
Hvor stærk er truppen, det giver dette en indikation på, omend har en klub kun ældre spillere, er de ikke så interessante udfra fra et transfersynspunkt da priserne på spillere typisk falder med alderen.

blog superliga transferrettigheder

Tilskuere
Randers ligger placeret omkring midten igen og med vigende tal de seneste par sæsoner trods indsatser fra klubbens side i forhold til at trække tilskuerne til.

blog superliga tilskuersnit

Konklusion
Randers er den mellemvare i Superligaen, som i ny og næ kan drille og spille med fremme med det budget de har. Men overordnet set, så er det midteplaceringer som klubben skal regne med og undgå sæsoner hvor det ikke spiller, for nedrykning koster dyrt.

Randers ligger på samme niveau med deres lønbudget det gør de skal være opmærksomme hvis andre klubber løfter på dette område, så er Randers ikke mere end midterklub.

Økonomisk er Randers veldrejet, og hvis klubben ikke havde rykket ned i 1.div, så havde der samlet set været overskud over de seneste 7 årsregnskaber.

Med til den fortælling er at Randers har et transferoverskud i samme periode på lidt over £ 3.000.000!

Så Randers er afhængige af at sælge for at have overskud, med mindre der i ejerkredsen er goodwill og underskud herfra dækkes.

Læs mere
Her er indlæggene om de andre klubber i Superligaen
Horsens, succes med små midler
FC Nordsjælland med overskud
Esbjerg, blæser der nye vinde?
Vejle, tilbage i Superligaen men kan det hold 
Hobro, humlebien der kan flyve
AaB, stagnation i Nordjylland?
Vendsyssel, kan det holde?

Herunder er der links til klubberne i 1.div hvor der er set på deres regnskaber
Status på 1.div set med økonomiske briller
Lyngby
Silkeborg
FC Roskilde
HB Køge
Thisted
Viborg
FC Fredericia
Fremad Amager
Hvidovre
Næstved
Nykøbing FC