Sæsonen 2019/20 står for døren, og nedenstående er en gennemgang af klubbernes økonomi baseret på deres seneste regnskab.

I de link der er på de enkelte klubber, er der en mere dybdegående økonomisk analyse af klubben set historisk.

Ligeså kan jeg anbefale at lytte til Medianos fremragende optakt her.

Omsætning

Ikke alle klubber har oplyst deres omsætning, og i oversigten herunder er det klubberne som er markeret med rødt.

Der hvor klubbens omsætning ikke er opgjort er den et estimat baseret på følgende:

Omsætning = 70% af Personaleomkostninger x 100 + årets resultat

Vejle og Vendsyssel er nedrykkere fra Superligaen mens Skive og Kolding kommer fra 2.div.

Dette afspejler klubbernes omsætning, da der er stor forskel på TV pengene. Derfor vil et kommende regnskab fra nedrykkerne formentlig være mindre, og omvendt vil omsætningen stige for oprykkerne.

blog fodbold 2018 1.div omsætning

Personaleomkostninger

Det vigtigste parameter at sammenligne på er personaleomkostninger. Igen skal det med at der er oprykkere og nedrykkere, som kommer med et andet udgangspunkt.

blog fodbold 2018 1.div personaleomk

Vejle stikker i den grad ud, og selvom de er nedrykkere og deres lønbudget må forventes at være mindre, så har de med afstand det største lønbudget.

Omvendt må det forventes at Skive og Kolding har et højere lønbudget.

FC Roskilde har meldt ud at de skal skære 60% af deres lønbudget, og må forventes at ligge nærmere 6-7 mill.

 

Årets resultat

Fremad Amager kommer ud med et stort underskud, men dette er meldt ud fra klubbens nye ejere at det er en del af strategien.

FC Roskilde har været ambitiøse med at få fuldtidssetup, det har kostet økonomisk.

Viborgs underskud skal ses i lyset af de har satses på at komme retur til Superligaen.

For både Nykøbing og Vendsyssel er der i ejerkredsen ligeså kapital til at håndtere et undserskud.

blog fodbold 2018 1.div årets resultat

 

Antal ansatte

Har en klub et etableret fuldtidssetup, skal der nok være 20-25 ansatte. For superligaen er det nærmere 40+ ansatte.

Kolding, Næstved og Hvidovre har ikke fuldtidssetup, omend Næstved har meldt ud  de har ambitioner om fuldtidssetup.

Fremad Amager har ikke oplyst antal ansatte i deres seneste regnskab, men må forventes at ligge på omkring 25.

blog fodbold 2018 1.div antal ansatte

Gennemsnitlig årsløn

Et interessant parameter er at se på hvad hver klubs gennemsnitlige årsløn. Det skal bemærkes at det er alle klubbens ansatte der er medtaget, lige fra trup, trænere til administration.

Da Fremad Amager ikke har oplyst antal ansatte i deres regnskab, kan dette ikke beregnes.

FC Roskilde har meldt ud de skærer 60% af lønnen og derfor vil de næppe ligge på samme niveau.

blog fodbold 2018 1.div gns løn

Løn i % af omsætning

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere midler end de har i omsætning. Det kan være del af en strategi hvor klubben satser.

Det forudsætter at klubben har ressourcer at bruge af eller ejerkredsen kan dække underskuddet.

Jo højere procentsats, jo mindre kan en klub øge i princippet på et lønbudget.

I England har de indført Financial Fairplay i League One og League Two. Her må klubberne bruge 60% og 55% af deres omsætning på lønbudget.

blog fodbold 2018 1.div løn%omsætning

Gæld

blog fodbold 2018 1.div gæld

 

Tilskuersnit hjemmebane

Tallene er fra den netop overståede sæson, så for nedrykkerne fra Superligaen Vejle og Vendsyssel er de høje, og omvendt er oprykkerne fra Skive og Kolding lavere.

Jo flere tilskuere, jo større indtægt har en klub på entre og salg på dagen, samt at jo højere tilskuersnit, så har det betydning for interessen hos sponsorer

blog fodbold 2018 1.div tilskuersnit

Sociale medier

De sociale medier kan afspejle to ting

  1. Hvor stor opbakning/interesse er der til klubben
  2. Muligheden for at eksponere sponsorerne

Facebook er størst, mens twitter og instagram begynder at fylde mere. Youtube er størst hos Viborg og Vejle.

Viborg og Vejle er størst på de sociale medier, så er det måske for nogen lidt overraskende at FC Roskilde ligger nummer tre, men klubben har arbejdet seriøst på dette område.

Oprykkerne fra Skive og Kolding samt Hvidovre ligger noget efter.

blog fodbold 2018 1.div sociale medier

 

Opsummering

Baseret udelukkende på de økonomiske tal, så er det specielt klubbernes personaleomkostninger der vægter højt. Med de indikationer der har været siden klubbernes seneste årsregnskab i 2018, så giver det følgende.

Oprykker
Vejle har et lønbudget der må være cirka dobbelt så stort som rækkens nummer to Viborg.

Vejle er storfavorit til den direkte oprykning.

Bejlerne 2-4
Viborg må være første udfordrer, om de kan holde samme lønbudget med en misset oprykning er ikke til at vide, så de kunne nok skære i lønbudget.

Fremad Amager og Vendsyssel ligger meget tæt på Viborg. Fremad Amager har et spillerbudget der nok kun vokser med de nye ejere, og det interessante er at Vendsyssel afhængig af ejerne økonomi, nok kunne fastholde samme niveau som de havde i Superligaen.

Midterklubberne 5-7
En dark horse her kunne være HB Køge og Fredericia, som ikke er lagt efter de førnævnte klubber, de kunne være klubberne der er med i bejlerfeltet, men mere realistisk er de at betrage som midterklub.

Her kunne Nykøbing FC sagtens være med ligeså, men de skal nok mere kigge sig over skulderen, med mindre der tilføres flere midler til.

Nedrykningsspøgelset 8-12
Med tre nedrykkere, så peger pilen på
FC Roskilde
Hvidovre
Skive
Næstved
Kolding

FC Roskilde har skåret markant i deres lønbudget, men trods dette, har de stadig et budget der er større end flere klubber. FC Roskilde kan vise sig at overraske og ende i midterfeltet.

Hvidovre har en stor gæld på 10 mill, og de skruer næppe på lønbudgettet, med mindre de får penge udefra, derfor vil de være i bundkampen.

Oprykkerne fra Skive har ligget stabilt økonomisk og de kunne snildt være en klub der ender højere i ligaen.

Næstved har ambitioner om fuldtid, seneste regnskab havde de 8 på fuldtid, så det må forventes at klubben har øget på deres spillerbudget, omend klubben har meldt ud de satser på egne talenter. Det kunne indikere at der ikke øges på spillerbudget.

Kolding er ligeså oprykkere, de vil få flere midler med en oprykning da de får flere TV penge, Kolding har et af de laveste lønbudgetter for 1.div.

Et bud på klubbernes lønbudget, hvor meget kan ændres afhængig af hvad ejerkredsen i den enkelte klub kan vælge.

blog fodbold 2019-20 1.div anslået lønbudget