Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Med nedrykningen fra Superligaen i 2009, så betød det et markant fald i omsætningen. De seneste to regnskaber har set en markant løftet omsætning, omend netop de to seneste regnskaber ikke oplyser klubbens nettoomsætning, så derfor er det et bud på hvad det kunne være. Dette baseret på information fra klubbens ledelsesberetning i regnskabet.

blog fodbold 1.div 2018 vejle omsætning

 

Placering
Vejle har i ni af de seneste ti sæsoner været at finde i 1.div

Sæson Placering Division
1996 9 Superliga
1997 2 Superliga
1998 4 Superliga
1999 6 Superliga
2000 11 Superliga
2001 2 1.div
2002 11 Superliga
2003 5 1.div
2004 12 1.div
2005 5 1.div
2006 1 1.div
2007 11 Superliga
2008 1 1.div
2009 11 Superliga
2010 10 1.div
2011 3 1.div
2012 3 1.div
2013 3 1.div
2014 7 1.div
2015 5 1.div
2016 5 1.div
2017 9 1.div
2018 1 1.div
2019 14 superliga

Årets Resultat
Vejle har tabt mange penge, siden 2007 har klubben tabt 85,8 mill eller i snit 7,1 mill om året eller i snit små 20.000 om dagen i hele perioden.

Klubben har dog i de sidste  par sæsoner haft et regnskab hvor der har været en udvikling der er mere positiv, og seneste regnskab, kommer klubben med det bedste resultat siden 2007.

blog fodbold 1.div 2018 vejle årets resultat

 

Personaleomkostninger
Nedrykningen fra Superligaen i 2009 har sat sine spor, Vejle her brugt færre midler på dette område.
Med den nye ejers tilkomst, er der dog blevet skruet op for lønbudgettet igen

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 vejle personaleomk

 

Ansatte
Vejle har ligget på et stabilt leje over har et setup der bedre matcher Superligaen end 1.div.
Klubben har de seneste år øget antallet af ansatte.

blog fodbold 1.div 2018 vejle ansatte

Løn i forhold til omsætning
Vejle har ligget meget højt, og to gange er klubben over de 100%. Der er som sådan ikke noget forkert i at bruge flere penge på løn end en klub omsætter for, hvis der er råd til det i en periode.

De seneste to regnskaber har Vejle ikke oplyst klubbens netto omsætning, og derfor er det bud herfra på hvad lønsummen kunne være i andel af omsætningen

blog fodbold 1.div 2018 vejle løn omsætning

Gæld
Gælden i klubben toppede i 2008 da Vejle rykkede op i Superligaen. Siden da har gælden været noget lavere og ligget mellem 20-30 mill.
Trods de store underskud siden 2007, har klubben fået tilført midler, så gælden ikke er vokset.

blog fodbold1.div 2018 vejle gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Gælden har været meget høj i forhold til omsætningen, men siden den nye ledelse er kommet til er omsætningen øget og gælden nedbragt, så Vejle fremstår bedre her.

blog fodbold 1.div 2018 vejle gæld omsætning.JPG

 

Egenkapital
Vejle har tabt egenkapitalen som er negativ, omend egenkapitalen siden 2015 regnskabet er blevet forbedret.

blog fodbold 1.div 2018 vejle egenkapital

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

Kurven afspejler igen hvad det betyder at ligge i Superliga eller 1.div.

Snittet når Vejle er i Superligaen er på næsten 4.900, mens tallet for 1.div er lidt over 2.300!

blog fodbold 1.div 2018 vejle tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Vejle havde det næststørste budget i 1.div for 2018, og med afstand et budget der var større end nummer tre målt på dette.

Vejle endte også med at vinde 1.div

For Superligaen har Vejle et lønbudget der ligger i den lave ende, og det betød også at klubben rykkede ned året efter i 2019. Her er regnskaberne dog ikke kommet.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

Vejles tal kan ikke udregnes og er derfor sat til 70%

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Vejle har et fuldtidssetup og et setup der ville matche Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Vejle har et højt lønbudget og gennemsnitslønnen er ligeså høj.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Vejle har nedbragt klubbens gæld som dog sammenlignet med 1.div er høj.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Vejle ligger højt sammenlignet med 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
Vejle kom ud af 2018 regnskabet med et plus, der viste sig at være det højeste for 1.divblog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Sammenligningen er for 2018, da det er her seneste regnskab relaterer sig.

Vejle ligger klart over de øvrige hold i 1.div og er sammen med Esbjerg holdet med højeste snit.
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Vejle har en historie og tradition som få danske klubber, lidt overraskende er klubben markant efter Esbjerg.

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Vejle er på rette vej med klubbens økonomi, og det seneste regnskab viste sorte tal. Vejle har de mange seneste år haft betydelige underskud.

Ingen tvivl om at nedrykningen til 1.div har kostet på pengepungen og at Vejle har satset på at komme retur.

Om Vejle har fundet en gangbar forretningsmodel må de næste regnskaber vise!

Med den nye ejer Zolotko der ejer 50% af klubben, er der blevet skudt penge i klubben og regnskabet bevæger sig i en bedre retning i form af mindre gæld og øget omsætning.

Spørgsmålet der presser sig på er, hvad sker der hvis Zolotko stopper i klubben, kan klubbens forretningsmodel så klare det?

Vejle har et setup der siger Superliga, udfordringen er at klubben har været fraværende fra den bedste liga i mange sæsoner men har mere eller mindre kørt videre med et setup der har været for dyrt.

Nu kom Vejle op i Superligaen da de rykkede op i 2018, men er rykket ud igen, og da pengene er mindre i 1.div, er næste regnskab interessant.

Vejle vi i 1.div være en økonomisk magtfaktor, men det har de været i mange sæsoner hvor de ikke er kommet op, så den kommende sæson bliver spændende.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger.
I forhold til tendenslinjen, så ville en førsteplads kunne have været hjemme med mindre beløb.

Så Vejle kunne have sikret sig samme succes for mindre penge, men sådan er fodboldverden ikke. Vejle ligger hvor de skal skal med den omsætning de har.

blog fodbold 1.div 2018 value for money