Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
FC Roskilde blev etableret igen med kontraktfodbold i 2004, klubben har stille og roligt øget deres omsætning frem til 2014, hvor klubben øger deres omsætning markant.

blog fodbold 2018 1.div roskilde omsætning

Placering
Frem til 2000, hed klubben Roskilde BK i divisionerne, med oprykning til 2.div i 2004, vendte klubben tilbage til kontraktfodbold. Klubben har været en stabil klub i 1.div, således er 8 af de seneste 10 sæsoner været i 1.div.
De seneste 5 sæsoner, har klubben dog været i bunden i de 4 af dem, og haft en enkelt topplacering i 1.div.

Sæson Placering Division
1997 10 1.div
1998 13 1.div
1999 9 2.div
2000 14 2.div
2001 7 Danmarksserien
2002 2 Danmarksserien
2003 4 Danmarksserien
2004 3 Danmarksserien
2005 11 2.div
2006 9 2.div
2007 4 2.div
2008 1 2.div
2009 10 1.div
2010 11 1.div
2011 8 1.div
2012 12 1.div
2013 8 2.div
2014 1 2.div
2015 9 1.div
2016 9 1.div
2017 4 1.div
2018 10 1.div
2019 9 1.div

Årets Resultat
Siden klubben i 2004 igen indførte kontraktfodbold, så har klubben haft regnskaber der har været næsten i balance. Frem til 2014 taber klubben blot 1,2 mill over 11 regnskaber.
Fra 2015 og frem taber klubben væsentlig mere og de seneste 4 regnskaber har klubben tabt 9,6 mill.

blog fodbold 1.div 2018 Roskilde årets resultat

 

Personaleomkostninger
Klubben har frem til 2014 stille og roligt øget deres omkostninger på dette område, men efterfølgende har klubben øget markant på området.

blog fodbold 1.div 2018 roskilde personaleomk

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

Gæld
Klubben har ligget på et stabilt leje frem til 2014, hvorefter gælden er steget markant

blog fodbold 1.div 2018 roskilde gæld

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Nok er gælden steget markant de seneste år, men da omsætningen ligeså er steget, så udligner det lidt hinanden.

blog fodbold 1.div 2018 roskilde gæld omsætning

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

FC Roskilde har siden 2014 løftet deres snit til 1.000+ på hjemmebanen på nær en enkelt sæson, hvor klubben dog var udfordret med at et par kampe ikke kunne afvikles på eget stadion.

blog fodbold 1.div 2018 roskilde tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

FC Roskilde er for 2018 sæsonen rangeret som nummer 4, målt på dette parameter. Resultatet for 2018 endte med en 10.plads.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

Klubben ligger højt på dette parameter, og når lønnen er højere end klubbens omsætning giver det et problem, hvis dette er noget der forsætter.
Som sådan er det ikke et problem at en klub satser, udfordringen er hvis det fortsætter med at bruge flere penge end der kommer ind.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

FC Roskilde må betragtes som værende have et fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

FC Roskilde ligger højt på dette parameter.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Fc Roskilde er ikke alarmerende, men må være et vigtigt opmærksomhedspunkt da den har været markant stigende de seneste par regnskaber.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

FC Roskilde ligger sammenlignet med de øvrige klubber i 1.div 2018 næsthøjest.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, FC Roskilde havde det 3. største underskud for 2018, kun overgået af Esbjerg der var nedrykker fra Superligaen og Fremad Amager.
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Sammenligningen er for 2018, da det er her seneste regnskab relaterer sig. I den seneste sæson har FC Roskilde 801 i snit, året efter er tallet mere normalt med 996 tilskuere.

Specielt for sæsonen 2018, skyldes nedgang at klubben måtte afvikle et par kampe væk fra stadion i Roskilde.
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

FC Roskilde ligger som nummer 4 her, så klubben har med en målrettet indsats markeret sig markant.

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Set med de økonomiske briller, så har klubben ikke leveret det der kunne forventes. Klubben ligger højt på to områder, nemlig på gennemsnitsløn samt de samlede personaleomkostninger.

Klubben ender som nummer 10 i 2018. Målt på netop lønnen, burde FC Roskilde ende højere.

Klubben har øget deres omsætning markant hvor gælden ligeså er steget markant!

I foråret 2019, meldte klubben ud at den var udfordret på økonomien. Nu er regnskabet der rækker ind i denne ikke på plads før om et års tid.

I foråret 2019 endte klubben med et ejerskifte og den nye ledelse har meddelt at klubben ville gå på deltid, og spillertruppen  skal gå 60% ned i løn.

Klubbens samlede udgifter til personale er på knap 13,7 mill, skal hele denne omkostning gå 60% ned, så ender klubbens udgift på cirka 5,4 mill.

Det vil betyde at klubben ‘skærer’ knap 8,2 mill, og med tanke på at klubben havde et underskud i seneste regnskab på 6,3 mill, så vil klubbens budget være i langt bedre balance.

Nu vil træneren nok være på fuld tid og det samme gælder administrationen, og derfor ender klubbens udgift til personale nok på mere end 5,4 mill.

Med nedskæringen, så får klubben formodentlig et budget i balance og dermed kan der komme bedre styr på økonomien.

Det interessante er hvad det vil betyde for klubben sportsligt.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger.
I forhold til tendenslinjen herunder, så har FC Roskilde underpræsteret.

blog fodbold 1.div 2018 value for money

 

Advertisement