Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.

Omsætning
Siden Fredericia blev etableret som selskab, har klubben relativt hurtigt kommet på 10 millioner i omsætning.
Siden 2010 har klubben ligget på omkring 14 millioner i omsætning.
Er det økonomiske marked mættet eller kan klubben vækste mere?
blog fodbold 1.div 2018 fredericia omsætning

 

Placering
Fredericia har været et særdeles stabilt 1.div hold, siden 2000 har de på nær en enkelt sæson været at finde i 1.div. Her har klubben som oftest været at finde omkring pladserne nummer 6-7.

Sæson Division Placering
2000 1.div 15
2001 2.div 2
2002 1.div 11
2003 1.div 3
2004 1.div 10
2005 1.div 9
2006 1.div 7
2007 1.div 4
2008 1.div 5
2009 1.div 7
2010 1.div 3
2011 1.div 6
2012 1.div 7
2013 1.div 5
2014 1.div 8
2015 1.div 10
2016 1.div 6
2017 1.div 8
2018 1.div 6
2019 1.div 6

Årets Resultat
Samlet set siden 2005, har klubben tabt 12 millioner,

blog fodbold 1.div 2018 fredericia årets resultat

Personaleomkostninger
Fredericia har de seneste sæsoner ligget på et stabilt leje.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 fredericia personlaeomk

Gæld
Gælden ser ud til at have fundet et leje hvor den svinger mellem 2 til 4 millioner. Med tanke på at klubben i perioden siden 2005 har tabt 12 millioner, er der rundt om klubben kræfter der understøtter klubben økonomisk.

blog fodbold 1.div 2018 fredericia gæld

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Fredericia ligger på et stabilt niveau.

blog fodbold 1.div 2018 fredericia gæld omsætning

Tilskuersnit
Nok har Fredericia været et stabilt hold i 1.div, men klubbens tilskuersnit på hjemmebane har været noget svingende.

Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

blog fodbold 1.div 2018 fredericia tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Fredericia endte som nummer 6 i 1.div, med det 8.største budget.

Der er dog ikke det store spring op til top 4 på dette parameter.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Fredericia FC må betragtes som værende have et fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Fredericia FC er på ingen måde lønførende for 1.div. De placerer sig midt i rækken.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Fredericia er ikke stor.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Fredericia placerer sig midt i feltet her.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, nok Fredericia tabt 12 millioner siden 2015, men seneste regnskab var med sorte tal.
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Fredericia ligger 4.sidste her, men der er er ikke den store forskel op til Thisted der ligger nummer 4 i denne rangering. Her er der et indsatsområde for klubben.

blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Her ligger Fredericia under midten, et område der kan forbedres.

 

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Fredericia har været en særdeles stabil klub, klubben har de seneste mange sæsoner ligget midt i 1.division, og blot to sæsoner siden 2007 været i top 4.

Klubbens omsætning har i samme periode været på et stabilt leje, nemlig omkring 14 millioner. Dog har klubben tabt en del millioner, 12 millioner siden 2005, hvor seneste to regnskaber dog har været med sorte tal, men ligeså her er omsætningen faldet.

Det kunne tyde på at klubben ikke på samme måde som tidligere får dækket deres underskud, men skal have sorte tal på bundlinjen.

Klubben har sportsligt indledt samarbejde med FC Midtjylland, og det kan være et skridt til at styrke klubben.

Skal Fredericia tage skridtet op, skal omsætningen løftes, her er der der to områder hvor klubben kan forbedre.
Tilskuertallet og de sociale medier, hvor klubben ligger lavt sammenlignet med andre klubber i 1.div.

Det kan være med til at gøre klubben mere attraktiv, så der kommer flere på stadion og der kommer større eksponering af klubben og dens sponsorer.

Ellers ligner det at Fredericia igen er et midterhold, og med afslutningen af 2019 sæsonen, ja der endte de som nummer 6.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Fredericia  ligger bedre end forventet, det vil sige de får value for money.

blog fodbold 1.div 2018 value for money

 

Advertisement