Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Siden HB Køge overtog licensen i 2010, har klubben ikke oplyst deres omsætning i regnskaberne.

Placering
Siden nedrykningen fra Superligaen, har HB Køge siden 2013 været en stabil klub i 1.div, hvor klubben har placeret sig mellem nummer 5-8.

Sæson Placering Division
2010 12 superliga
2011 2 1.div
2012 12 superliga
2013 6 1.div
2014 6 1.div
2015 7 1.div
2016 8 1.div
2017 6 1.div
2018 5 1.div
2019 7 1.div

 

Årets Resultat
Samlet set siden 2010 hvor klubben overtog licensen fra Herfølge, har HB Køge tabt 16,7 millioner.

Seneste to regnskaber er med sorte tal på bundlinjen og lige over 1 million i overskud

blog fodbold 1.div 2018 hbkøge årets resultat

Personaleomkostninger
Siden nedrykningen fra Superligaen i 2010, har HB Køge de seneste sæsoner ligget på et stabilt leje.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 hbkøge personaleomk

 

Gæld
Efter at have en gæld på omkring 4 millioner, så steg gælden markant i de to år regnskabet var stort. Efterfølgende har HB Køge i de to seneste regnskaber nedbragt gælden til laveste niveau siden klubben blev etableret og overtog licensen fra Herfølge.

blog fodbold 1.div 2018 hbkøge gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

HB Køge har i deres regnskaber ikke oplyst deres nettoomsætning, og derfor er det ikke muligt at beregne. Det må antages at med den lave gæld klubben har, så har klubben et lavt leje her.

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

HB Køge har ligget stabilt de seneste sæsoner, men har i seneste sæson oplevet en øgning, hvilket kunne tildeles at klubben er flyttet ind på deres delvis færdige nye stadion.

blog fodbold 1.div 2018 hbkøge tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

HB Køge endte i 2018 som nummer 5 i 1.div, med det 7.største budget.

Der er dog ikke det store spring op til top 4 på dette parameter, men for 2019 må det forventes at ligge i samme niveau, hvad en 7.plads i den overståede sæson indikerer.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

HB Køge må betragtes som værende have et fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

HB Køge er på ingen måde lønførende for 1.div. De placerer sig midt i rækken.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i HB Køge er ikke stor.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

HB Køge placerer sig midt i feltet her, dog skal det medgives det er et bud, da klubben ikke har oplyst deres nettoomsætning i regnskabet.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, HB Køge leverer et fint regnskab i en 1.div for 2018 hvor de fleste klubber har underskud
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
HB Køge ligger i midten her, det bliver interessant at se hvad der sker for klubben med tanke på det nye stadion og en placering inde i Køge. 2.000 tilskuere i snit er ikke urealistisk.

blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Her er HB Køge godt med.

 

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
HB Køge kan gå en interessant periode i møde. Deres nye stadion er på vej til at blive færdigt og med forbedrede mulighed for sponsorerne, så er der basis for vækst her. Det gamle stadion i Herfølge kunne tage en 130 spisende gæster, med det nye stadion kan der være 6-700!

Med en placering centralt i Køge, har klubben bedre muligheder for at tiltrække flere tilskuere.

Klubben har tilsyneladende fået styr på økonomien efter to regnskaber i 2015 og 2016 der kostede 11,6 mill, så er seneste to regnskaber med et overskud på samlet 1 million.

HB Køge har været en stabil midterklub i 1.div i mange sæsoner, skal de tage næste skridt og blive en ambitiøs bejler til Superligaen, skal de have øget deres omsætning, og her spiller det nye stadion, som snart er færdigt rigtig godt ind.

Klubben er flyttet ind på det halvfærdige stadion, og tilskuertallet er steget fra sidste sæson, spændende at se om det fortsætter, så HB Køge bliver en klub med markant højere snit på hjemmebane.
2.000 er ikke urealistisk.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Fredericia  ligger bedre end forventet, det vil sige de får value for money.

blog fodbold 1.div 2018 value for money