Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Mediano har lavet en glimerende podcast om AGF og klubbens ambitioner og økonomi, lyt med her.

Omsætning

Omsætningen i klubben er ligeså en fortælling om udviklingen i betalt fodbold.

Fra regnskabet i 1991 hvor AGF har en omsætning på lidt over 7 mill, så går det stærkt. I 1996 er de 20 mill rundet i omsætning.

Herefter vækster AGF ikke meget frem mod 2004, hvorefter AGF de kommende år øger omsætningen markant.

Siden 2009 har AGF ligget i spændet 100-110 mill i omsætning.

Med undtagelse af de to sæsoner i 1.div, som koster klubben cirka 25-30 mill hver gang i omsætning.

blog fodbold superliga 2018 agf omsætning

 

Placering

AGF har en omsætning der er top 5 i Superligaen, men klubben har blot to gange siden sæsonen 2000 været i top 6.

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1991 3 Superliga Lars Lundkvist
1992 4 Superliga Lars Lundkvist
1993 6 Superliga Lars Lundkvist Peter Rudbæk
1994 8 Superliga Peter Rudbæk
1995 4 Superliga Peter Rudbæk
1996 2 Superliga Peter Rudbæk
1997 3 Superliga Peter Rudbæk
1998 8 Superliga Peter Rudbæk
1999 10 Superliga Peter Rudbæk
2000 10 Superliga Peter Rudbæk Lars Lundkvist & Kent Nielsen Ove Christensen
2001 8 Superliga Ove Christensen John Stampe
2002 10 Superliga John Stampe Hans Petersen Poul Hansen
2003 10 Superliga Poul Hansen Søren Aakeby
2004 8 Superliga Søren Aakeby
2005 9 Superliga Søren Aakeby Brian Steen Nielsen & Jesper Tollefsen
2006 12 Superliga Ove Pedersen
2007 2 1.div Ove Pedersen
2008 10 Superliga Ove Pedersen
2009 6 Superliga Erik Rasmussen
2010 11 Superliga Erik Rasmussen Peter Sørensen
2011 1 1.div Peter Sørensen
2012 5 superliga Peter Sørensen
2013 7 superliga Peter Sørensen
2014 11 superliga Peter Sørensen Jesper Fredberg Morten Wieghorst
2015 2 1.div Morten Wieghorst Glenn Riddersholm
2016 10 superliga Glenn Riddersholm
2017 11 superliga Glenn Riddersholm David Nielsen
2018 7 superliga David Nielsen
2019 8 superliga David Nielsen

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

Sponsorindtægter

AGF har med succes løftet dette område.

blog fodbold superliga 2018 agf sponsorindtægter

Indtægter entre og TV-penge

TV penge fylder klart mest, og nedrykning til 1.div kan ses tydeligt i tab af TV penge. Seneste nedrykning kostede AGF 20 mill.

blog fodbold superliga 2018 agf tv penge

 

Årets Resultat

Fodbold er dyrt, og siden den første sæson i Superligaen i 1992, der har AGF samlet set tabt 197 mill, og tages de tre sæsoner med hvor klubben var i 1.div, så er tabet samlet set på 263 mill.

På de 28 regnskaber/sæsoner, så giver det et tab i snit per år på 9,4 mill eller små 26.000 hver dag.

De seneste tre regnskaber peger i en bedre retning, omend samlet set er det 20 mill i underskud, men i forhold til regnskaberne fra 2009-2015, her er der alene et samlet tab på 167 mill, eller årligt et tab alene på 24 mill i gennemsnit.

Nu behøver et underskud ikke at være et problem, så længe der i ejerkredsen er villighed til at finansiere underskuddet.

Med til fortællingen er at AGF i 2005 etablerede Århus Elite, hvor fodbold nok hvor største aktiv, men hvor der ligeså kom andre sportsgrene under samt events.

Således havde AGF, eller rettere Århus Elite under sig Badminton (ejerandel 62,5%), floorball (100%), dans (100%) og basket (80%).

I eventsafdelingen var der bla Tivoli Friheden (17%)

I 2011 er de øvrige sportsgrene ikke med under Århus Elite mere og navnet er igen AGF.

blog fodbold superliga 2018 agf årets resultat.JPG

Personaleomkostninger

AGF topper i sæsonen i 2009 med 73,6 mill. siden da har klubben ligget på et lidt lavere niveau

blog fodbold superliga 2018 agf personaleomk

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Der hvor der er huller, skyldes klubben ikke har oplyst det i regnskabet.

blog fodbold superliga 2018 agf transferrettigheder

 

Ansatte

I perioden 2005-2010 har AGF flere aktiviteter i selskabet, og derfor er antallet højere her.

blog fodbold superliga 2018 agf ansatte

 

Gennemsnitsløn

blog fodbold superliga 2018 agf årsløn

Løn i forhold til omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

AGF har i perioder ligget meget højt, men de seneste par egnskaber har niveauet sænket sig.

blog fodbold superliga 2018 AGF løn%omsætning

 

Gæld

Det ser voldsomt ud for 2008 hvor gælden stiger voldsomt, bag dette ligger at AGF får en kassekredit på 249,9 mill, som året efter ikke er der.

Trods et samlet tab på 263 mill siden 1994, så har gælden ligget på et stabilt niveau siden 2010.

Det betyder at der i ejerkredsen er kommet kapital til klubben.

blog fodbold superliga 2018 agf gæld

Gæld i forhold til omsætning

Har en klub større gæld end omsætningen kan det blive problematisk.

I 2008 stiger den kraftigt, hvilket skyldes tegning af en kassekredit, som året efter er væk.

Siden 2009, har klubben lagt på stabilt niveau.

blog fodbold superliga 2018 agf gæld%omsætning

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver). Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fodbold superliga 2018 agf egenkapital

Tilskuersnit

I flere sæsoner er AGF over 10.000 tilskuere, senest i 2014.

blog fodbold superliga 2018 agf tilskuere

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

AGF er i 2018 rangeret som nummer 5, men der er en del millioner op til Top 3.

FC Midtjylland har et budget  der er 46% større og Brøndbys er 68% større.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning

Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter sommer 2018.

AGF er igen rangeret som nummer 5, men igen med en del millioner til AaB der er rangeret som nr.6 men ligeså en del millioner efter top 3!

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning

AGF ligger i sammenligningen lavt.

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte

AGF ligger rangeret som nummer 5, men er mere lig med FC Midtjylland og FC Nordsjælland der ligger lige foran.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro. OB har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte for fodboldsegmentet.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 

Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning

Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere

Interessen er der i AGF, og kommer resultaterne, er det ikke urealistisk med 10.000 i snit til hjemmekampene.

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

AGF skal sammenligne sig med klubber som FC Midtjylland, OB og AaB.

Der er dog et stykke op til FC København og Brøndby.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion

AGF ligger solidt placeret på mange parameter som nummer 6 i ligaen. Specielt når der ses på lønbudget og omsætning.

Udfordringen for AGF, er at klubben målt på omsætning og personaleomkostninger ligger nummer 5, men det er kniber med at indfri den placering. To gange har AGF været i top 6 siden 2000.

AGF ligger noget efter specielt top 3 på de to vigtige områder.

Hvor klubber som FC Midtjylland og FC Nordsjælland har en forretningsmodel der hedder indtægter via spillersalg, så har AGF ikke lavet salg på samme niveau.

Største salg er vel Aron Johansson i 2013 for cirka 12 mill.

Siden 2013 har AGF et overskud på salg på 7,7 mill på 6 sæsoner, så i snit per sæson er det ikke meget mere end 1 mill.

Nu skal transfertal tages med forbehold, tallene med køb og salgssummer ikke altid er tilgængelige. Her er data taget fra transfermarkt.

AGF taber penge, det er som sådan ikke et problem, så længe der i ejerkredsen er kapital til at blive tilført klubben.

Men skal AGF have et regnskab i balance, så skal de øge deres indtægter, og her kunne spillersalg være en mulighed, det er et mere eller mindre uopdyrket område de seneste sæsoner.

Får AGF styrket deres økonomi og kører med overskud, så er der ligeså bedre muligheder for at købe stærkere spillere

AGF er ikke klubben der går ud og køber stort ind, men mere henter spillere ind på free transfer.

Så AGF er presset, vil de være med helt fremme, koster det penge, og det er penge de ikke har, med mindre det i ejerkredsen er kapital til at blive indskudt i klubben, så AGF skal øge indtægerne, siden 2013 er AGF gået fra en omsætning på 106 mill til 113 mill, så klubben har vækst, men er det nok?

Interessant er det at AGF har med succes løftet deres indtægter på sponsorsiden,
AGF er på samme niveau som Brøndby!

Indtægterne fra TV pengene er blandt andet baseret på placeringen, og med AGF der har placeringer under midten som oftest, så har klubben ligget på samme niveau de seneste sæsoner.

Udfordringen for AGF er at klubberne foran dem henter flere millioner ind! AaB har således cirka 6 mill mere på dette område end AGF i 2018.

Forretningsmodellen i AGF er interessant, de løfter deres indtjening, men transferslag er et område klubben ikke har markeret sig på, og det kunne blive interessant, hvis AGF kan lave salg!

AGF taber penge, men som tidligere skrevet, hvis der er kapital i ejerkredsen, så er det ikke et problem, men forretningsmodellen for AGF koster penge!

Skal AGF tage næste skridt og komme med i subtoppen, så skal der investeres mere.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk