Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Fremad Amager har i deres seneste regnskaber ikke oplyst hvad klubbens nettoomsætning er på.

Placering
Fremad Amager blev efter konkurs i 2009, tvangsnedrykket til Københavnerserien (5.bedste række). Efter to oprykninger i streg var de atter i 2.div, hvor de efter nogle sæsoner rykkede op i 1.div, hvor klubben historisk de seneste 20 sæsoner har opholdt sig mest.

Sæson Placering Division
1996 7 1.div
1997 11 1.div
1998 10 1.div
1999 7 1.div
2000 11 1.div
2001 14 1.div
2004 11 1.div
2005 8 1.div
2006 5 1.div
2007 16 1.div
2008 2 2.div
2009 15 Tvangsnedrykket 1.div
2010 1 Københavnerserien
2011 2 Danmarksserien
2012 5 2.div
2013 14 2.div
2014 3 2.div
2015 4 2.div
2016 2 2.div
2017 10 1.div
2018 9 1.div
2019 5 1.div


Årets Resultat
Siden 2012, har Fremad Amager samlet set tabt 13,8 mill.
Siden oprykningen til 1.div, har underskuddet været væsentlig større.

blog fodbold 1.div 2018 fremad amager årets resultat

 

Personaleomkostninger
Fremad Amager har investeret markant på denne front siden de returnerede til 2.div.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 fremad amager personaleomk

Gæld
Selvom Fremad Amager har tabt en del penge, så ligger gælden på et relativt lavt leje.

blog fodbold 1.div 2018 fremad amager gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Fremad Amager har i deres regnskaber ikke oplyst deres nettoomsætning, og derfor er det ikke muligt at beregne. Det må antages at med den den gæld klubben har på under 2 mill, så er et bud herfra at klubbens gæld er på under 25% af klubbens netoomsætning.

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

Fremad Amager har i den seneste sæson haft en pæn fremgang.

blog fodbold 1.div 2018 fremad amager tilskuersnit

 

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Fremad Amager endte som nummer 9 i 2018, med et budget der var 5.størst. Så her har klubben underpræsteret, men budget er af en størrelse der gør de burde ligge med fremme i 2019, hvilket placeringen i den afsluttede sæson indikerer.

Klubben er ikke langt fra Viborg, der i 2019 sæsonen spiller om oprykning!

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

Hvad tallet er for Fremad Amager, vides ikke.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Fremad Amager må betragtes som værende have et fuldtidssetup, dog har de i deres seneste regnskab ikke oplyst antal ansatte. Men med tanke på klubbens omkostninger til personale, så er der fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

For Fremad Amager er det ikke muligt at udregne dette, da klubben ikke har oplyst deres antal ansatte.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Fremad Amager er ikke alarmerende, men må være et vigtigt opmærksomhedspunkt. Som det er nu dækkes underskuddet som er noget større via ny kapital.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Fremad Amager oplyser ikke deres nettoomsætning, og derfor kan det ikke beregnes.

Herunder er der givet et bud på hvad tallet kunne være for Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, Fremad Amager havde det næst største underskud for 2018, kun overgået af Esbjerg der var nedrykker fra Superligaen
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Sammenligningen er for 2018, da det er her seneste regnskab relaterer sig. I den seneste sæson har Fremad Amager haft over 1.200 i snit.
2.000 er vel ikke urealistisk mål!

blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Fremad Amager ligger igen midt i feltet. Med tanke på der bor lidt mere end 200.000 på Amager, så kunne klubben ligge højere her.

 

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Fremad Amager har øget markant på deres lønbudget, og derfor er klubben en der skal tælles med i spillet om oprykningspladserne til Superligaen.

Den udenlandske ejer Jerome Solamito der ejer 90% af klubben, har investeret en del ressourcer i klubben, således at klubben har kunnet øge markant på netop deres lønbudget.

Klubben kører dog med underskud, så forretningsmodellen er ikke på plads, omend der i det seneste regnskab udtales:
Selskabets resultat er i overensstemmelse med budget og investeringsplan.

Så længe der fra ejerkredsen kan blive tilført ny kapital til klubben, er det ikke et problem at køre med underskud, og som det er nu, bliver de penge der bliver investeret i klubben, ikke konverteret til lån til ejeren og dermed en forøgelse af gælden.
Gælden i Fremad Amager er således på et stabilt leje og under 2 mill.

Udofordringen for Fremad Amager kommer først, hvis der ikke kommer kapital udefra, for så skal klubben skære drastisk eller finde en ny rig bagmand.

Af mange betragtes Fremad Amager som en klub med potentiale. Dette med afsæt i at der på Amager alene bor 200.000 mennesker. Til sammenligning bor der 88.000 i Herning Kommune.

Men Fremad Amager er naturligvis i konkurrence med andre større klubber i området om sponsorkronerne.
De kommende sæsoner kan blive særdeles interessante for klubben, kan den tage næste skridt mod Superligaen.

Det kræver at klubbens omsætning øges.
Som klub skal du regne med at bruge omkring 30 millioner på personaleomkostninger, og så er du placeret i den lave ende af Superligaen.

Her ligger Fremad Amager på lidt mere end 13 millioner. Men med en oprykning følger TV penge, og her ville Fremad Amager nok kunne se frem til en 10 millioner. Så den måde, er klubben ikke så langt fra at matche superligaen

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. 

blog fodbold 1.div 2018 value for money