Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Siden 1996 er det gået fremad for Viborg og i 2008 fik klubben sin højeste omsætning. Det var sæsonen hvor Viborg rykkede ned fra Superligaen, hvilket kostede markant på omsætningen.

Nedenstående viser på godt og ondt forskellen på at være Superligaklub og 1.div. Det koster på omsætningen at rykke ned fra Superligaen.

 

blog fodbold 1.div 2018 viborg omsætning

Placering
Viborg har frem til 2008 været en stabil Superligaklub, siden da har klubben i 11 sæsoner været de 8 i 1.division, hvor Viborg har været tophold

Sæson Placering Division
1996 8 Superliga
1997 11 Superliga
1998 1 1.div
1999 8 Superliga
2000 4 Superliga
2001 6 Superliga
2002 8 Superliga
2003 8 Superliga
2004 7 Superliga
2005 7 Superliga
2006 4 Superliga
2007 9 Superliga
2008 11 Superliga
2009 4 1.div
2010 7 1.div
2011 11 1.div
2012 4 1.div
2013 1 1.div
2014 12 superliga
2015 1 1.div
2016 8 superliga
2017 12 superliga
2018 4 1.div
2019 2 1.div

Årets Resultat
Siden nedrykningen i 2008, har Viborg tabt samlet set 24,6 mill, men klubben har dog i de seneste 6 sæsoner haft sorte tal i de 5 af regnskaberne og regnskaberne her giver et samlet overskud på 5,4 mill.

blog fodbold 1.div 2018 viborg årets resultat

 

Personaleomkostninger
Udviklingen i klubbens personaleomkostninger afspejler meget godt den sportslige udvikling. Med nedrykninger fra Superligaen skæres der på dette område og med oprykning øges dette område.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

 

blog fodbold 1.div 2018 viborg personaleomk

Ansatte
Som følge af klubbens omsætning er øget over tid, så har Viborg øget antallet af ansatte. Klubben har et setup der matcher Superliga med 40 ansatte. I perioden 2011-2015 oplyste klubben ikke i deres regnskab antal ansatte.

blog fodbold 1.div 2018 viborg ansatte

 

Løn i forhold til omsætning
Viborg ligger de fleste sæsoner på et stabilt leje. Der hvor andelen ofte er høj, er som følge af nedrykning til 1.div.
blog fodbold 1.div 2018 viborg løn% omsætning

Gæld
I forbindelse med nedrykningen fra Superligaen steg gælden markant hos Viborg hvor den toppede med næsten 20 mill i 2010. Efterfølgende har klubben nedbragt gælden væsentligt.

blog fodbold 1.div 2018 viborg gæld

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Viborg ligger i langt de fleste sæsoner på et stabilt leje, men nedrykningen fra Superligaen i 2008, viser sit tydelige spor.

blog fodbold 1.div 2018 viborg gæld omsætning

 

Egenkapital
Billedet er det samme igen, Viborg konsoliderer deres økonomi ved at klubbens egenkapital vokser støt og roligt.
I 2008 er egenkapitalen på det højeste, men nedrykningen fra Superligaen dette år udhuler egenkapitalen de næste par år.
Siden 2012 har klubben igen fået opbygget en større egenkapital

blog fodbold 1.div 2018 viborg egenkapital

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

Kurven afspejler igen hvad det betyder at ligge i Superliga eller 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 viborg tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Viborg havde det trediestørste lønbudget for 1.div i 2018, hvor klubben ender som nummer 4! Så klubben slutter i toppen som den burde, men oprykningsmulighederne forsvandt.

For 2019, må Viborg forventes igen at være et hold med et af de største lønbudgetter og klubben er da også med i play off til Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

Viborg er en af de få klubber hvor tallet kan beregnes, og klubben satser tydeligvis ikke hele butikken i jagten på oprykning.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Viborg har et fuldtidssetup og et setup der ville matche Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Viborg har nok samlet set et højt lønbudget, men klubben er ikke på nogen måde lønførende for 1.div.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Viborg har nedbragt klubbens gæld og nok ligger den over midten for 1.div, men ikke noget der er bekymrende.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Viborg ligger igen fornuftigt sammenlignet med 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
2018 er lidt atypisk for Viborg, for her taber klubben lidt over 4 mill, men de foregående 5 regnskaber er med sorte tal og et samlet overskud på 9,6 mill.
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Sammenligningen er for 2018, da det er her seneste regnskab relaterer sig.

Viborg har fanbasen i orden, nok dykker tallet når klubben ryger i 1.div, men Viborg ligger markant bedre end de fleste klubber her.
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Viborg er tydelig på de sociale medier og klubben er næststørste i 1.div

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Viborg var en særdeles stabil og veldrevet klub som frem til 2008, hvor den rykkede ud af Superligaen, men havde styrket økonomien.

Nedrykningen kostede økonomisk og havde klubben ikke været så velfunderet som den var, kunne den have været i økonomiske problemer.

På indtægtsiden var det en nedgang på 17,2 mill for Viborg at rykke ned i 2008! det fordelt på
1,3 mill i entreindtægter
9,9 mill i TV penge
6 mill i sponsor penge

Viborg har tilpasset sig 1.div, men ingen tvivl om at klubben er gearet til Superligaen. Udfordringen er at rykke op!

Klubben er på mange måder i toppen af 1.div set med de økonomiske briller og klubben er markant foran de fleste andre 1.div klubber.

For 1.div er Viborg en storklub.

Mønsterklub er ligeså det som Viborg kan betegnes som, trods det at den 8 af de seneste 11 sæsoner har været at finde i 1.div, så har klubben på ingen måde satset hele butikken.

Således er andelen af løn klubben har brugt i forhold til klubbens omsætning været på et fornuftigt leje. Viborg har på ingen måde været ude og sætte økonomien på spil.

Viborg kan ende som en elevatorklub mellem 1.div og Superligaen, klubben bygger på år for år, og det er nødvendigt for at fastholde de sportslige ambitioner.

Klubben har hidtil på ingen måde satset hele butikken, det har været snusfornuftig ledelse i klubben.
Men Superligaen der skæres ned til 12 hold, kan det blive endnu vanskeligere at komme op!

Afstanden kan blive for stor måske?

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger.
I forhold til tendenslinjen, så ville en 4.plads som Viborg opnåede skulle være realiseret med en omsætning på 20 mill, det klarede Viborg for mindre.

Omvendt skulle Viborg have været med helt fremme i toppen, så skal omsætningen øges.

blog fodbold 1.div 2018 value for money