Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.

Omsætning
Nykøbing ha ikke oplyst deres nettoomsætning i alle deres regnskaber, derfor er der huller i oversigten herunder

 

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc omsætning

 

Placering
I dag hedder klubben Nykøbing FC men har haft forskellige andre navne. De seneste 15 sæsoner har været delt stort set mellem 1.div og 2.div

Sæson Placering Division
2004 8 1.div
2005 10 1.div
2006 14 1.div
2007 2.div
2008 12 1.div
2009 14 1.div
2010 2.div
2011 4 2.div
2012 9 2.div
2013 10 2.div
2014 9 2.div
2015 5 2.div
2016 3 2.div
2017 7 1.div
2018 7 1.div

 

Årets Resultat
Samlet set siden 1998, har klubben tabt små 7 millioner, heraf er de seneste 4 regnskaber alene på et samlet underskud på 6 millioner.

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc årets resultat

 

Personaleomkostninger
Nykøbing FC har de seneste sæsoner løftet på dette område, og er meget tæt på at have et fuldtidssetup.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc personaleomk

 

Gæld
I forbindelse med Nykøbing FCs seneste sæsoner i 1.div, der steg gælden markant. Siden er den blevet nedbragt. Nu er klubben igen i 1.div, og gælden vokser.

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc gæld

Gæld i forhold til omsætning

Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc gæld af omsætning

Tilskuersnit
Nykøbing FC har tidligere haft ganske god opbakning. Siden returen til 1.div, har snittet været stigende, dog ikke seneste regnskabsår.

Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

blog fodbold 1.div 2018 nykøbingfc tilskuere

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Nykøbing FC endte som nummer 7 i 1.div, med det 9.største budget.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Nykøbing FC må betragtes som værende meget nær at have et fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Nykøbing FC er på ingen måde lønførende for 1.div..

Gennemsitslønnen er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Nykøbing er ikke stor, men den er stigende..

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Da Nykøbing ikke har oplyst klubbens nettoomsætning, kan tallet ikke beregnes, men formodes at ligge på omkring 70%, hvilket er næsthøjest for klubberne i 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, her hører Nykøbing FC til.
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Nykøbing FC ligger nok i bunden her, men der er er ikke den store forskel op til Thisted der ligger nummer 4 i denne rangering

blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

 

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Nykøbing FC har investeret i deres spillertrup, og må være meget nær et fuldtidssetup med 20 ansatte.
Lønbudgettet er steget de seneste sæsoner, men er stadig i den lave ende for 1.div.

Gælden er dog stigende, så Nykøbing har et opmærksomhedpunkt her.

Klubben får med succes værdi ud af de midler der bliver investeret, for klubben leverer over hvad der kan forventes.

Nykøbing ligger i den lave ende på mange parameter for 1.div set med de økonomiske briller. Hidtil har klubben de seneste sæsoner vist de har fundet en model der ser ud til at virke.

Da omsætningen i de fleste klubber går op, bliver det et vigtigt indsatsområde ligeså for Nykøbing FC, hvis de skal forblive som 1.div klub eller tage næste skridt mod Superligaen.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Nykøbing FC ligger bedre end forventet

blog fodbold 1.div 2018 value for money