Hvidovre
Med oprykningen til 1.division er den stolte traditionsklub tilbage i det næstbedste selskab, hvor klubben senest var at finde i sæsonen 2013/14. Selvom ambitionerne er en midterplacering, så kan realiteterne blive anderledes når sæsonen om et års tid er færdigspillet.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

I oversigten er der fejlagtigt skrevet i mio, det er i 1.000kr.

Historik
2 oprykninger de seneste 7 sæsoner til 1.div og en nedrykning igen til 2,div, og hvor den seneste oprykning er sket til den kommende sæson.

2011 2.div
2012 2.div
2013 2.div oprykning
2014 Nr.11 1.div nedrykning
2015 2.div
2016 2.div
2017 2.div oprykning

Omsætning
Hvidovre har i deres seneste regnskaber ikke beskrevet den samlede omsætning for klubben og er herfor ikke medtaget.

Årets resultat
Det koster at have divisionsholdet, samlet set har de seneste 7 sæsoner budt på et samlet underskud på 6,4 millioner. Klubben har de seneste 5 sæsoner haft underskud. En oprykning til 1.div vil give større indtjening på TV og præmiepenge, men ligeså kan der komme øgede omkostninger på forskellige områder.

Hvidovre årets res

Personaleomkostninger
Klubbens lønbudget har været stigende set over de seneste 7 år. Højest var det senest da Hvidovre senest var i 1.div. Derfor forventes det at lønbudgettet kan stige til den kommende sæson.

hvidovre personaleomk

Ansatte
Kun de seneste to regnskabsår er der opgjort antal fast ansatte og det har begge år været 9 personer. Klubben har dermed ikke et fuldtidssetup, og dermed ikke så gode betingelser som mange af de øvrige hold i 1.div.

%løn af omsætningen

Dette dækker over hvor stor en del af klubbens omsætning der går til løn. Tankerne bag financial Fairplay er at en defineret procentsats må gå til løn i forhold til klubbens omsætning.
Da Hvidovre i deres regnskab ikke har oplyst klubbens samlede omsætning, er det ikke muligt at sige noget præcist om dette. Men mon ikke en relativ stor andel af klubbens omsætning netop går til lønnen.

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.
Kun en gang i de seneste 7 sæsoner, har Hvidovre haft et snit på over 1.000 tilskuere til hjemmekampene, og i forhold til hvor klubben var for 7 år siden, har den ikke rykket sig markant.

hvidovre tilksuersnit

Gæld
Gælden vokser i Hvidovre, cirka 4 millioner er den steget de seneste 7 år. Med en omsætning der formodes at være mindre end selve gælden. Herunder gælden opgjort i 1.000kr

hvidovre gæld

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.

blog 1.div omsætning

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

For nedrykkerne Lyngby og Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, men hvor specielt i Lyngby er det nok forventeligt med en kraftig reducering, mens Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.
Hvidovre er således lavest af alle klubberne.

blog 1.div personaleomk

Ansatte
Jo flere ansatte, jo mindre sårbar er du som klub. Meget kan nås på gejst og vilje, men i det lange løb, så er antallet af ansatte en vigtig faktor.
Hvidovre har 9 ansatte, og ikke mulighed for at kunne træne med et fuldtidssetup.

blog 1.div ansatte

Konklusion
Hvidovre går en svær sæson i møde, med et lønbudget der er det lavest i 1.division baseret på klubbernes seneste regnskab, så ligner det at Hvidovre skal holde øje mere med nedrykningsstregen.