Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Siden Vendsyssel blev stiftet har klubben ikke oplyst deres omsætning i regnskaberne.

Placering
Vendsyssel har inden de rykkede op i Superligaen, været med helt fremme i 1.div de foregående sæsoner.

Sæson Placcering Division
2011 13 1.div
2012 10 1.div
2013 7 1.div
2014 9 1.div
2015 4 1.div
2016 4 1.div
2017 2 1.div
2018 3 1.div
2019 nedrykningsspil superliga

 

Årets Resultat
Samlet set siden 2011 hvor selskabet bag Vendsyssel blev stiftet, der har klubben tabt 13,1 million.

Alle otte regnskaber har været med underskud.

blog fodbold 1.div 2018 vendsyssel årets resultat

Personaleomkostninger
Vendsyssel har øget markant på dette område..

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 vendsyssel personaleomk

 

 

Gæld
Gælden har været stigende, omend den de seneste tre regnskaber ser ud til at have fundet et mere stabilt leje og ligger mellem 7-8 millioner.


blog fodbold 1.div 2018 vendsyssel gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Vendsyssel har i deres regnskaber ikke oplyst deres nettoomsætning, og derfor er det ikke muligt at beregne. Det må antages at med den den gæld klubben har på 8 millioner, så er et bud herfra at klubbens gæld er på under 50% af klubbens netooomsætning.

 

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

Vendsyssel har ligget stabilt de seneste sæsoner, men oprykningen til Superlagen har mere end fordoblet snittet.

blog fodbold 1.div 2018 vendsyssel tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Vendsyssel endte med at rykke op via playoff, det med et lønbudet der var det 6.største. Godt arbejde.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Vendsyssel må betragtes som værende have et fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Vendsyssel har nok det 6.største budget, men deres gennemsnitsløn er højere hvor de har den 4.højeste årsløn i gennemsnit. På den baggrund mindre overraskende at klubben kommer i play off.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gælden i Vendyssel er ikke alarmerende, men må være et vigtigt opmærksomhedspunkt.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Vendsyssel oplyser ikke deres nettoomsætning, og derfor kan det ikke beregnes.

Herunder er der givet et bud på hvad tallet kunne være for Vendsyssel.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
De fleste klubber kører med underskud, Vendsyssel placerer sig midt i feltet i 1.div for 2018, hvor de fleste klubber har underskud
blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Vendsyssel endte med at rykke op, men klubben har i flere sæsoner ligget omkring de 1.000 tilskuere i snit.

blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Vendsyssel ligger igen midt i feltet.

 

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Nok havde Vendsyssel et budget der ville placere dem midt i rækken, men deres gennemsnitsløn gjorde at de er rangeret som nummer 4 for første division.

Det kunne tyde på at klubben har været bevidst om en lidt smallere trup, men med lidt mere kvalitet.

Vendsyssel endte med at rykke op, og har dermed overpræsteret i forhold til deres økonomi.

Dog må det forventes at klubben med nuværende budget vil have det vanskeligt i Superligaen, hvorfor klubben i skrivende stund skal spille play off om nedrykning.

Vendsyssel har haft stigende gæld, omend seneste tre regnskaber ser ud til at klubben har fundet et leje.

Alle år har klubben dog kørt med underskud, det er som sådan ikke et problem, så længe der er nogen der er klar til at finansiere underskuddet eller klubben kan låne midler til at dække underskud.

På sigt er det ikke rentabelt for klubben, og det er afgørende at der findes nye indtjeningsmuligheder, hvis nuværende niveau skal fastholdes.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Fredericia  ligger bedre end forventet, det vil sige de får value for money.

blog fodbold 1.div 2018 value for money