Esbjerg var sidste klub der fik afleveret klubbens regnskab, dermed kan der ses lidt på økonomien i de enkelte klubber og udviklingen økonomisk i isligaen.

Isligaen er en sårbar størrelse, da antallet af klubber ikke er stort, derfor er det afgørende at have en turerningsstruktur, hvor kluberne ikke knækker halsen økonomisk.

Af den grund er der indført et lønloft på truppen i ligaen.

Sidste sæson blev aflyst, men ses der på stillingen i grundspillet i forhold til klubbenes personaleomkostninger.

så giver det følgende:

Den stiplede linje viser hvordan klubberne burde ligge. Hvis en klub er over den stiplede linje, præsterer den bedre, og ligger klubben under den stiplede linje, har den underpræsteret

En sammenhæng på 60% mellem antal point og hvor mange penge klubberne har på personaleomkostninger.

Nu handler grundspillet jo om at komme med i slutspil, og det er først i slutspillet, at sæsonen for alvor begynder! Derfor havde den endelige stilling været mere interessant og retvisende.

Udviklingen økonomisk siden 2014

Omsætning

Klubberne oplyser ikke deres omsætning i deres regnskaber, og det er derfor ikke muligt at sige noget præcist.

Men, med en model der hedder Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats x 100) + årets resultat.

Så kan der kommes med et bud. Det kunne tyde på at omsætningen er stigende, og at trods corona og manglende indtægter fra et slutspil, kunne det ligne at ligaen havde højeste omsætning nogensinde.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubberne, og 2020 var rekord på den måde.

På den måde giver det god mening i forhold til at omsætningen kunne være stigende, og måske på højeste niveau.

Årets resultat

Trods et slutspil med mangelende indtægter, så blev 2020 lidt overraskende det næstbedste resultat siden 2014, faktisk kommer kun 3 klubber ud med røde tal.

Antal ansatte

Dette dækker over alle i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration. Ikke alle klubber har i deres regnskaber siden 2014 oplyst antal ansatte. Men 2020 havde 173 ansatte i alt, på tværs af klubberne, hvilket er det højeste antal.

Gæld i alt

Den samlede gæld i klubberne er stigende, det er som sådan ikke et problem at have gæld, det interessante er under hvilke vilkår og til hvem, gælden er.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Det som er mere interessant, er hvordan gælden er i forhold til værdierne i klubberne, og det går den rigtige vej.

Sammenligning med klubberne

Personaleomkostninger

Herning har ikke oplyst posten i deres regnskab, men da klubben er den med flest ansatte, er den estimeret ud fra dette.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubberne

Årsløn gennemsnit

Langt de fleste ansatte i klubberne er spillertruppen, det er dog ikke oplyst hvor mange spillere der er fastansat. Derfor er nedenstående klubbens personaleomkostninger i forhold til antal ansatte.

Tallet for Herning er et estimat, da de ikke har oplyst klubbens personaleomkostninger

Årets resultat

Trods et manglende slutspil og manglende tilskuerindtægter, så har klubberne klaret det flot, blot tre klubber har underskud.

Der har været lønkompensation, som har haft betydning i forhold til dette.

Aktiver

Dette dækker som tidligere nævnt over de værdier der er i klubben.

Gæld i alt

Som sådan er det ikke et problem at have en gæld, det som er interessant er om en klub kan afdrage gælden.

Samt under hvilke forhold gælden er.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er mere interessant er at se på om gælden er større end værdierne i klubben. Ligger en klub højere end 100%, skal der ses nærmere på dette.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største fodboldklubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Tilskuersnit for 2020 kender ikke, og denne variabel er en del af modellen. Derfor er det tal fra sæsonen før der er brugt.

Opsummering

Aalborg, ser meget fornuftigt ud, klubben har en sund økonomi

SønderjyskE, ser ligeså fornuftigt ud, dog med en høj gæld i forhold til de øvrige, men aktiverne er tilsvarende høje

Herning, klubben har et regnskab der er ligeså transparent som en tåget dag på heden. Økonomien ser dog meget fornuftig ud

Frederikshavn, overordnet set er det fint for klubben, men den har ikke de samme økonomiske muskler som Aalborg, SønderjyskE og herning

Esbjerg, klubben har potentialet, men økonomien er presset med negativ egenkapital og et underskud senest på 875.000. Det er dog ikke værre end at et par millioner, så er klubben ‘oven vande’ igen, og så vil klubben være på højde med SønderjyskE, Herning og Aalborg, hvis der altså er styr på driften.

Rungsted, klubben har ikke samme økonomiske styrke, og er afhængig af at få styrket økonomien, idet klubben kører med underskud, således har klubben tabt 9 mio de seneste 4 regnskaber. Når der er støtte fra ejerkredsen, så er klubben på niveau med toppen af dansk ishockey, falder den bort, så er klubben presset.

Rødovre, klubben ligger et stykke efter de andre klubber økonomisk. Klubben har et markant mindre niveau på personaleomkostninger, og skal de ikke være helt uden chance sportsligt, er de nød til at presse økonomien lidt mere end de andre klubber. Klubben har lav egenkapital og ikke meget at stå imod med.
Sportsligt har klubben ikke rigtig noget at gøre når der skal spilles om medaljer. Der er behov for øgede indtægter.

Odense, klubben er presset økonomisk og situationen minder om Rødovre. Klubben har ikke rigtig noget at gøre sportsligt når det gælder spillet om medaljerne.

Herlev, med en stram økonomi, så præsterer Herlev flot, men de er i samme båd som Rødovre og Odense. Der er behov for yderligere indtægter

Indlægget startede med denne graf, og den viser fint at toppen hedder Aalborg, Herning og SønderjyskE. Her kunne Esbjerg høre til!

Mellemgruppen hedder Frederikshavn, Esbjerg og Rungsted, hvor de to sidste er presset mere økonomisk.

Bunden i isligaen hedder Herlev, Rødovre og Odense. Klubberne skal øge deres indtjening, hvis de vil være med sportsligt

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image-26.png

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og skribenten krediteres.

Læs mere:https://steenhouman.com/2020/06/15/ishockey-en-oekonomisk-sammenligning-mellem-esbjerg-og-soenderjyske-to-der-ikke-kan-undvaere-hinanden/
https://steenhouman.com/2020/06/04/ishockey-oekonomisk-spot-paa-frederikshavn/
https://steenhouman.com/2020/05/26/ishockey-en-oekonomisk-gennemgang-af-klubberne-2019-regnskab/
https://steenhouman.com/2015/10/22/ishockey-er-big-business/
https://steenhouman.com/2015/10/16/talentudvikling-i-ishockey/
https://steenhouman.com/2015/09/18/dansk-ishockey-bedre-end-sverige/

Advertisement