Hvordan har den den økonomiske udvikling været hos klubben, og hvordan ser det ud i dag, er der nogle advarselslamper der burde blinke?

Omsætning

Klubben har i de fleste regnskaber ikke oplyst deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til, derfor er omsætningen for de år et estimat udfra denne model.

Omsætning = ((Personaleomkostninger / 60) x 100) + årets resultat

De år hvor omsætningen er nævnt, her ligger lønandelen på 60% i snit.

blog omsætning frederikshavn 2019

Årets resultat

Samlet set har Frederikshavn for perioden 2006-2019 tabt 700.000kr, eller hvad der svarer til 50.000kr om året.

Men klubben har efter dårlige regnskaber i 2006-2009 (samlet underskud på 2,6 mio), i den grad leveret, således har klubben overskud de seneste 10 regnskaber.

Periode  Samlet resultat
Sidste 10 år 1,9 mio
Sidste 5 år 0,4 mio
Sidste 3 år 0,4 mio

blog årets resultat frederikshavn 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration.

Klubben har siden 2013 ligget i et spænd mellem 6-7 mio, og det gør de er blandt de klubber der er lønførende, da klubberne her ligger mellem 7-8 mio.

Personaleomkostninger er den største post i klubbens budget.

blog frederikshavn personaleomkostninger 2019

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog Frederikshavn soliditet 2019

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Ligeså, hvem er det som klubben har gæld til, er det en ejerkreds, som kan være mere lempelig med renter på en gæld og som kan konverte gæld om til aktier, eller er det banker og realkredit.

Klubben har et banklån på 900.000, som der afdrages 180.000 om året på, så om fem år er det ude af verden.

De primære gældsposter er
Banklån – 900.000
Gæld pengeinstitutter – 615.000
Anden gæld – 1,1 mio
Leverandører af varer og tjenesteydelser 933.000

blog frederikshavn gæld i alt 2019

Gæld i forhold til aktiver og omsætning

Det er interessant at se på de to parameter, hvis gælden overstiger aktiverne (klubbens værdier), kan det være en advarselslampe der blinker, omend en klub kan have lånt penge til investeringer, som på sigt øger klubbens indtjening.

Gælden i forhold til omsætning kan være interessant, for er gælden højere end det du omsætter for, så kan det spørges om din evne til at kunne få gælden afdraget. Igen er der forhold der kan spille ind, som gør det kan give mening.

blog frederikshavn gæld aktiver 2019

blog frederikshavn gæld omsætning

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Blog frederikshavn egenkapital

Tilskuersnit hjemmebane

Den primære indtægtskilde for klubben er sponsorerne, men indtægter fra tilskuere via entre og matchday indtægter giver indtægter ligeså.

Tilskuertal for 2016 er ikke oplyst.

blog Frederikshavn tilskuersnit 2019

Kapacitetudnyttelse

Hvordan ser det ud for klubbens evne til at fylde hallen? Bemærk at med indvielsen af udvidelsen, steg kapacitet med cirka 1.500 tilskuere, og derfor faldt udnyttelsen af kapaciteten.

I 2016 er der ikke tilgængelige data med tilskuere.

blog frederikshavn kap% 2019

Opsummering

Overordnet set det fornuftigt ud for Frederikshavn, klubben ligger med i toppen af dansk ishockey med fem placeringer i top 3 de seneste seks år.

Frederikshavn ligger på samme økonomiske niveau i forhold til personaleomkostninger, hvor budgettet har været på 6,7 mio.

Skal klubben tjene flere penge til at investere i klubben er der tre muligheder

A) Låne penge udefra
B) Øge indtjeningen og holde omkostningerne på nuværende niveau
C) Skære i omkostningerne hvis indtjening er på samme niveau

Mulighed A er den dyreste, afhængig af om det er bankerne eller private sponsorer man går til.

Så er der muligheden for at øge indtjeningen, her har klubben ligget på stabilt niveau, så hvordan skal næste skridt tages?

Hvis klubben skal investere i anlæg, så kan den for nogle sæsoner skære i personaleomkostningerne. Det betyder dog at det vil betyde nedgang sportsligt, men skærer klubben i tre år og halvere udgifterne, så er 10 mio. i hus!

Isligaen i dag er en jævnbyrdig konkurrence, hvor seks hold er relativ lige, det gør spændingen er der. Hvis en klub vil rykke fra de andre og have dobbelt så stort lønbudget, ville det kunne gøre isligaen sårbar.

Men med et lønloft på 5,5 mio på spillerløn, så sikrer det netop en lige liga, og at klubberne ikke bruger mere end hvad godt er.

Sammenligning med øvrige klubber i Isligaen

Klub Placering Personale-omkostninger i 1.000kr (2019)
Rungsted 1 7,0 mio
SønderjyskE 2 7,1 mio
Frederikshavn 3 6,7 mio
Aalborg 4 7,3 mio
Esbjerg 5 8,1 mio
Herning 6 7,3 mio
Rødovre 7 3,9 mio
Herlev 8 3,1 mio
Odense 9 4,1 mio

Årsløn

blog ishockey årsløn 2019 snit

 

Gæld i alt

Det er ikke nødvendigvis et problem at have gæld. Dette kan være led i investering i klubben. Det som er interessant ved gælden i en klub er to ting

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvilke vilkår skylder klubben penge

Klub Gæld i alt
SønderjyskE 13,6 mio
Frederikshavn 4,2 mio
Herning 4,1 mio
Esbjerg 3,7 mio
Rungsted 3,6 mio
Odense 3,4 mio
Herlev 1,5 mio
Aalborg 1,3 mio
Rødovre 0,9 mio

Tilskuere

Det største indtægtsgrundlag for klubberne samlet set, er sponsorsiden, men indtægterne fra tilskuerne er vigtige.

For et er den entrepris der er, noget andet er den omsætning kampene kan give på salg under kampene, såfremt klubben har retten til dette.

blog ishockey tilskuere i alt

Hvor dygtige er klubberne til at udnytte deres tilskuerkapacitet, det viser denne oversigt.

blog ishockey tilskuerkapacitet % 2019

Klub valuations

Hvad er en klub værd?

Det spørgsmål kan der komme forskellige svar på, men Markhammodellen er en metode der giver en ide om dette. Med afsæt i klubbens regnskab, så kan dette opgøres.

Der er en hvis usikkerhed i regnestykket, da ingen af klubberne i deres regnskaber har oplyst deres nettoomsætning. Denne er udregnet efter følgende model: NO = ((Personaleomkostninger/defineret procentsats)x100) + årets resultat

Klub Value
SønderjyskE 67,7 mio
Aalborg 26,0 mio
Herning 19,5 mio
Frederikshavn 11,1 mio
Herlev 7,6 mio
Rungsted 6,4 mio
Odense 5,2 mio
Rødovre 4,8 mio
Esbjerg 4,6 mio
Advertisement