Økonomien er god i Viborg, og den er fundamentet til succes på fodboldbanen. Viborg ligger bare og svæver mellem Superligaen og 1.division.

Idrættens analyseinstitut (Idan) har i en analyse af fodbolden i Superligaen og 1.div defineret at cirka 75% af din placering, er defineret af din økonomi.

I nedenstående vil økonomien i klubben blive gennemgået samt benchmarket med holdene i 1.div.

 

blog viborg rangering

2011 1.div nr.11
2012 1.div nr.4
2013 1.div nr.1
2014 superliga nr.12
2015 1.div nr.1
2016 superliga nr.8
2017 superliga nr.13
2018 1.div nr.4

Omsætning
Sæsonerne i Superligaen gør at Viborg ligger på 42-45 mio i omsætning, mens i sæsonerne i 1.div ligner at en nedrykning koster 10-12 mio.

blog viborg omsætning

Årets resultat
Fodbold koster penge, og siden 2011 regnskabet, har Viborg vist de har styr på deres budgetter. De seneste 5 regnskaber er med sorte tal.

blog viborg årets resultat

Gæld
Klubben har barberet en del af gælden af, og den ligger i dag på knap 25% af klubbens omsætning.

blog viborg gæld

Gæld i forhold til omsætning
Jo større denne andel er, jo mindre godt. Viborg har siden 2014 ligget på et stabilt leje.

blog viborg gæld omsætning

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

De to seneste regnskabsår, har klubben haft de højeste udgifter til personale. Det var de to sæsoner klubben var i Superligaen, og i forbindelse med nedrykningen i den overståede sæson, så må det forventes at Viborg har skåret på dette område.

Viborg har et lønbudget, der viser Superligaen her hører vi til, men kan de løfte opgaven sportsligt?

blog viborg personale

Lønbudget sat i forhold til klubbens omsætning er gået fra en meget høj andel til 65%. I forhold til signalerne fra UEFA om Financial Fairplay, hvor der påpeges at en klub maks bør bruge en hvis del af klubbens omsætning på lønnen, så er Viborg fint med.

blog viborg %løn

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.
Sæsonerne i 1.div ligget i snit for perioden 2.000 under superligaen.

blog viborg tilskuere

Sammenligning med 1.div

Omsætning
Ikke alle klubber offentliggør klubbens samlede omsætning, derfor er en del klubber sat til nul.
Viborg har en omsætning der placerer dem som en af de tunge drenge i 1.div.

blog fodbold omsætning 1.div

Personaleomkostninger
Klubbens regnskab på dette område, indikerer hvilket niveau du er på, og hvor henne i ligaen den enkelte klub kan forvente at placere sig.

Play off må været et krav for Viborg, og med tanke på at Lyngby næppe har samme lønbudget, så er Viborg bejler til den direkte oprykning.

For nedrykkerne Lyngby og Silkeborg ligger de klart i top med lønudgifter, men hvor specielt i Lyngby er det nok forventeligt med en kraftig reducering, mens Silkeborg nok vil ligge på samme niveau som i Superligaen. For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson.
Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog fodbold 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Viborg hører til duksene i 1.division med klart flest ansatte

Om Lyngby kan fastholde det antal fastansatte de har er nok tvivlsomt.

blog 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Viborg ligger igen godt til, så udover at have et stort lønbudget er den gennemsnitlige løn  høj for 1.div

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger Viborg i den tunge ende, men med en omsætning der er noget større er det ikke et problem.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Nedrykkerne fra Superligaen havde det højeste snit i forrige sæson, men må nok formodes at det falder i denne sæson.

Viborg havde 1.div højeste snit.

blog 1.div tilskuersnit

Konklusion
Viborg ligner en klub der drives snusfornuftigt og hvor der ikke gambles med økonomien.

5 regnskaber i streg med sorte tal er der ikke mange klubber der kan præstere.

Tages Superligaklubberne med, så er klubben rangeret som nummer 11 i Danmark målt på personaleomkostninger. Så

Viborg er en klub der hører til i Superligaen, men ikke helt har lykkedes med at etablere sig. Det kræver igen at klubben kan tage et skridt op økonomisk, men det kræver en væsentlig forøgelse som vil tage tid.