Så er 1.division gået på vinterferie, og det er tid at se på, hvordan har klubberne klaret sig i forhold til deres økonomi.

Før sæsonen, kom dette indlæg, som gav et bud på, hvordan 1.division ville ende, hvis der blev set med de økonomiske briller.

Ligeså kan denne podcast anbefales fra Mediano, hvor de går igennem alle holdene i 1.division.

Bud på placeringPlacering vinterpausenForskelKlub
12-1Esbjerg
23-1Silkeborg
310-7Vendsyssel
46-2Hobro
550Fremad Amager
615Viborg
770HB Køge
844Fredericia
990Hvidovre
1011-1Kolding IF
1183FC Helsingør
12120Skive

Status

Syv af holdene ligger stort set hvor det var forventet, nemlig blot 0-1 pladser fra hvad de burde.

Hobro havde med 1 point mere, ligeså været i denne gruppe.

Stærkt arbejde

Viborg og Fredericia er de to klubber der har præsteret bedre end forventet. En forklaring til Fredericias succes kan skyldes at de med samarbejdet med FC Midtjylland, kan få spillere af god kvalitet i forhold til prisen. Udfordringen er at spillerne kun er på lån.

Dumpet

Vendsyssel, klubben ligger syv pladser under hvad de burde! Men det skal med at i klubbens seneste regnskab har skåret fra 26 mio til 16 mio.

Forskel i placering

Forskel i placeringKlubber
0Fremad Amager, HB Køge, Hvidovre og Skive
1Silkeborg, Esbjerg og Kolding
2Hobro
3Helsingør
4Fredericia
5Viborg
6
7Vendsyssel

Sammenhæng mellem point og personaleomkostninger

Klubberne oplyser ikke deres samlede lønsum på spillertruppen, derfor er det personaleomkostninger der bliver brugt. Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Sammenhængen er på 49%, hvor den normalt ligger på 70% når sæsonen er slut.

Den stiplede linje viser om klubberne har over- eller underpræsteret. Ligger en klub under, har den klaret sig bedre end forventet, og omvendt.

Esbjerg og Silkeborg ligger højt over den stiplede linje, når Viborg så ligger nummer 1, så er pointen at en førsteplads kan nås for væsentlig mindre midler, end det de to klubber bruger.

Hvis Esbjerg og Silkeborg havde været nummer 1 og 2 med Viborg som nummer 3, så havde det set anderledes ud, og sammenhængen havde været 62%.

Kommentarer om hver enkelt klub

Viborg, det er flot arbejde og klubben ligger langt over hvad der kunne forventes økonomisk. Realistisk skal Viborg ende mellem nummer 3-7.

Esbjerg, klubben har det største lønbudget, og skulle derfor ligge nummer 1. Nu er de a’ point med Viborg, men nummer to på målforskel.

Silkeborg, har næststørste lønbudget og burde derfor ligge nummer 2. De er 7 point efter top 2.

Fredericia, klubben præsterer langt bedre end hvad økonomien tilsiger, men sportsligt har det betydning at klubben lejer spillere fra FC Midtjylland, og dermed får en højere kvalitet end hvad prisen er. Det fratager dog ikke den meget flotte præstation fra klubben.

Fremad Amager, trods en økonomisk satsning hos klubben, så ligger de faktisk lige hvor de skal. Budgettet siger at klubben skal slutte mellem nr.3-7. Skal klubben op og matche Silkebog og Esbjerg, skal de øge med 14 mio og 25 mio.

Hobro, klubben burde være første udfordrer til Esbjerg og Silkeborg. Men Hobro ligger 12 mio og 23 mio under de to klubber. Hobro skal lande i feltet 3-7.

HB Køge, Klubben ligger lidt efter de klubber der er rangeret 3-7 målt på økonomien (5-9 mio), og ligger dermed hvor de burde.

Helsingør, i forhold til indlæg inden sæson, så har klubben øget lønudgifterne mere end markant, fra 5,2 mio til 17 mio. Dette dog over 18 måneder da regnskab dækker 1½ år, så mere realistisk er et lønbudget på 12 mio.
Så i forhold til 5,2 mio som var udgangspunktet, så har Helsingør præsteret som forventet.

Hvidovre, ligger en enkelt placering bedre end de burde, men dette skyldes mere at Vendsyssel har totalt underpræsteret

Vendsyssel, klubben har skåret 10 mio på lønbudgettet, og selvom der er stadig er et fint lønbudget, så har klubben underpræsteret. Vendsyssel ligger sidst af klubben i mellemgruppen, så en 7.plads med pil opad havde været bedre.

Kolding, med det lønbudget, så ligger Kolding præcis som de burde, og det vil betyde nedrykning. Skal klubben væk fra nedrykning, skal de fordoble deres lønbudget til at starte med, og så kan de bagefter smide
5 mio mere på det, for at nærme sig midtergruppen.

Skive, samme situation som Kolding, klubben har det mindste budget og skal derfor ligge nummer sidst. Skive er dog drevet økonomisk fornuftigt og har de seneste fire år et mindre overskud samlet set på 137.000. Så her bliver der ikke satset over evne.

Spillertruppens årsløn gennemsnit

Jo højere løn en klub kan give, jo bedre spillere kan den tiltrække.

Ikke alle klubber har fuldtidssetup, således har Hvidovre og Kolding 11 og 10 ansatte. Mens Skive oplyses i regnskabet at have 26 ansatte!

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og skribenten krediteres.

Læs mere:

https://steenhouman.com/2020/12/28/fodbold-status-pa-superligaen-sammenhaeng-mellem-okonomi-og-placering/
https://steenhouman.com/2020/05/09/er-superligaen-gaaet-i-staa-oekonomisk/
https://steenhouman.com/2020/07/28/fodbold-hvilken-superligaklubber-giver-mest-spilletid-til-unge-spillere/
https://steenhouman.com/2020/12/26/fodbold-fcm-agf-en-okonomisk-sammenligning/
https://steenhouman.com/2020/12/22/fodbold-hvem-ejer-de-danske-klubber-og-hvor-mange-er-pa-udenlandske-haender/
https://steenhouman.com/2020/10/01/fodbold-lonudvikling-top-16-siden-2005/

Note:

I ovenstående er brugt klubbernes seneste regnskaber, for Hobro, Viborg, Helsingør og Vendsyssel er det deres 2019/20 regnskab, mens de øvrige er for 2019/20. Det giver en vis usikkerhed. Ligeså er nogle regnskaber fra sommer til sommer, mens andre følger kalenderåret.

Personaleomkostninger, dækker alle ansatte i klubberne, og klubberne oplyser ikke deres lønsum på selve spillertruppen.

Ikke alle klubber har oplyst deres nettoomsætning, den er sat ud fra et estimat: Omsætning=((Personaleomkostninger/defineret %sats) + årets resultat.

Advertisement