Den nye sæson i 1.division starter snart, og her en gennemgang af klubbernes økonomi, med afsæt i seneste regnskab fra klubberne.

Bemærk at for oprykkerne fra Helsingør, er det et regnskab fra 2.division, og det må forventes de har øgede indtægter i denne sæson.

For nedrykkerne Silkeborg, Esbjerg og Hobro, her gør det omvendte sig gældende. TV pengene er markant mindre i 1.division end i Superligaen.

Covid19 sætter sine spor, for med begrænsninger på antal tilskuere, så er klubberne udfordret på indtjening, omvendt betyder det at alle må forventes at tjene cirka det samme! Så længe der er restriktioner.

Dermed bliver det meget afgørende for klubberne, hvor stærke deres økonomiske bagland er.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Powerindex

Dette hvis stor stor andel den enkelte klub har af den samlede post på personaleomkostninger for hele 1.division.

Esbjerg, Silkeborg og Vendsyssel står for 50% alene af de samlede personaleomkostninger.

Gennemsnitsløn spillertrup

Dette er tale om et estimat i forhold til de oplysninger der i klubbernes regnskab.

Personaleomkostninger i forhold til omsætning

UEFA har en guideline der hedder at en klub ikke burde ligge over 70%.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiverne er udtryk for den værdi der er i klubben.

Årets resultat

Kan en klub tjene penge, sådan så det ud i seneste regnskab, og for Silkeborg er det for selve deres fodboldsegment

Årets resultat 3 seneste regnskaber

Det er nok mere interessant at se hvordan klubberne har klaret det de seneste tre regnskaber.

Samlet er der tabt 93 millioner, hvoraf to klubber står for 67 millioner.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Likviditet i forhold til personaleomkostninger

Klubberne har i deres regnskaber oplyst hvad deres likviditet er. Dette er dog opgørelsen hvor regnskab slutter, og pengene kan være taget ud dagen efter.

Men i forhold til den økonomiske udfordring der ramte klubberne med Covid19, så gælder Cash is King.

Herunder en oversigt hvor mange dage kassebeholdningen ville kunne dække personaleomkostningerne, den dag hvor regnskabet sluttede.

Et interessant spørgsmål er om klubberne skal have en likviditet af en vis størrelse i forhold til personaleomkostningerne, så de er bedre rustet hvis de er økonomisk udfordret.

Tilskuersnit hjemmebane

Kan du fylde stadion

Hvor stor andel af dit stadion er fyldt til hjemmekampene

Gennemsnitsalder trup

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

Licenspoint

Hvert år tildeler DBU licenspoint i forhold til klubbernes talentudvikling. Her kan der være mange penge at spare for en klub, hvis den ikke er med i DBUs licenssystem.

Hvordan slutter ligaen?

Med afsæt i personaleomkostningerne, så burde 1.division ende sådan her.

PlaceringKlub
1-2Esbjerg
1-2Silkeborg
3-5Vendsyssel
3-5Hobro
3-5Fremad Amager
6Viborg
7HB Køge
8Fredericia
9-12Hvidovre
9-12Kolding IF
9-12FC Helsingør
9-12Skive

Note:

Det er klubbernes seneste regnskab der er kilde. I de enkelte regnskaber er der enkelte klubber der ikke har oplyst deres omsætning. Hvilket de er i deres gode ret til.

Klubbernes årsregnskaber løber enten kalenderår eller sommer til sommer, dette giver nogle usikkerheder.

Det er fundet via denne model. Omsætning = ((Personaleomkostninger/70) x 100) + årets resultat.

Advertisement