Der er skrevet mangt og meget om klubben og de udfordringer der har været, og det bliver interessant hvad fremtiden bringer for klubben, som længe har været den højest rangerede klub, som ikke var drevet som selskab.

Fra årsregnskabet, står der i ledelsesberetningen:

Selskabets ledelse har udarbejdet driftsbudget for 2022. Budgettet er opstillet på baggrund af en
uændret spillertrup og fortsat deltagelse i Nordicbet Ligaen.
Ledelsen anser det for realistisk at opnå de nødvendige spillersalg og derudover vil kapitalejer
tilføre midler i det omfang det er muligt. Der er ikke indhentet tilsagn om bankfinansiering.
På baggrund af budget 2022 og forventningerne til spillersalg, samt muligheder for øvrige
kapitaltilførsel aflægger ledelsen årsrapport for 2021 under forudsætningen om fortsat drift.

Kapitaltab
Selskabet har tabt selskabskapitalen, men har forventning om at kapitalen kan reetableres ved yderligere
kapitaltilførsler i 2022, samt egen indtjening.

Da klubben er rykket en række ned, kommer første spørgsmål, vil klubben fastholde?

Ejerforholdene ændrede sig i løbet af året, fra at Klaus-Dieter Müller ejede 100%, så har Lothar Albert overtaget 10%.

Hvordan ser økonomien ud

Da klubben ikke har haft regnskaber tidligere, kan der ikke gennemgås den normale økonomiske udvikling over tid.

Klubben har tabt penge, i alt 1,9 mio hvilket ikke som sådan er bekymrende, og i forhold til gælden i forhold til aktiver, så er 172% af aktiverne, og det er en udfordring.

Skal klubben sælges, så er det noget af det som ses på, ligesom naturligvis potentialet. Jammerbugt FC er ikke mange penge værd som det er nu, og muligheden for at sælge spillere når klubben befinder sig i 3.bedste række, ja den er der, men det er ikke noget der burde kaste mange penge af sig!

Så skal klubben have profit, så skal den rykke op i 1.division, og så er det tilbage til spørgsmålet, hvad vælger ledelsen at gøre, vil den tilpasse sig eller fastholde nuværende setup?

Af klubbens aktiver på 2,6 mio, udgør 1,9 mio spillere som er hentet til, da klubben er rykket ned, så er værdien ikke det, samtidig med at værdien afskrives. Så reelt er værdien af klubben meget lille!

RødGæld på 172% af aktiver
Negativ egenkapital 1,8 mio
GulUnderskud på 1,9 mio
Grøn 

Sammenligning

Personaleomkostninger, dækker over alle ansatte, det skal noteres at regnskaberne dækker for Esbjerg og Jammerbugt fra 1.div, og FC Roskilde og Frem er fra 2.div.

Thisted er klubben med det regnskab der oplyser absolut mindst af alle fodboldklubber, og personaleomkostninger fremgår ikke. Men et bud er de ligger på 3+ mio. Frem og HIK har ikke selskaber bag klubben

Esbjerg er klubben der er in a league of its own, så der er reelt en plads at spille om. Kolding ser stærke ud økonomisk hvis de fastholder niveauet.

Herefter er det tæt, og der er økonomisk ikke den store forskel, og Jammerbugt, Skive og Thisted har den styrke og udfordring, at der er langt til større byer.

Her kan de andre klubber profitere af at have unge studerende som søger mod København og Århus. Det er har Jammerbugt, Skive og Thisted ikke!

Advertisement