70% sf din sportslige succes kan tilskrives din økonomi.

Inden der kommer til analysen af, om tesen om de 70% faktisk afgør din placering, så en gennemgang af økonomien i dansk kvindehåndbold for sæsonen 2021/22.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der krediteres og linkes

Omsætning

Kun en af klubberne oplyser deres omsætning i deres regnskab, mens resten ikke oplyser dette, hvilket de er i deres gode ret til. Derfor er nedenstående et estimat. baseret på de oplysninger der er i regnskabet.
Skanderborg oplyser ikke deres regnskab da de er del af foreningsregnskab, og da Randers er under konkurs er der ej heller regnskab for dem.

Årets resultat

Samlet set er der et underskud på 20,3 mio på klubberne i ligaen.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Antal ansatte

Dette er hvor mange ansatte der er på fuldtid, dvs. er der to ansatte på ½ tid, tæller det som en. Odense har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte.

Gennemsnitsløn

Dette gælder ansatte, fra spillere, trænere, administration og ledelse

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben, samt til hvem gælden er til

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt.

Sammenhæng mellem placering og personaleomkostninger

Placeringerne 1-4 er afgjort via slutspillet, mens placeringerne 5-8 er defineret som deres placering i grundspillet, forstået som den klub der sluttede bedst af holdene der blev slået ud i kvartfinalen, bliver placeret som nummer 5 og så fremdeles.

Sammenhængen er mere end de 70%, nemlig 78%

Kilde: Klubbernes seneste regnskab

Advertisement