Pengene i dansk fodbold er store, og ses der på omsætningen i Superligaen, 1.divsion og 2.division, så øges forskellen, mellem de forskellige divisioner.

Nedenstående oversigt viser klubbernes samlede nettoomsætning, det vil sige transfer er ikke medtaget her!

Hvis der ses på udviklingen i forskellen på omsætningen mellem Superliga og 1. division, så ser den således ud.

Ses der på forskellen 1.division og 2.division, i forhold til den samlede omsætning, ser det således ud.

Nok er der forskelle, men set på nettomsætningen, ser det ud til at forskellene mellem de enkelte divisioner har fundet et leje der er stabilt, dog med udsvingerne.

Da Superligaklubberne dog samlet set har et markant transferoverskud, så er forskellen mellem de to bedste rækker dog øget markant.

Det enkle spørgsmål er så, er det bare den naturlige udvikling?

Her er svaret meget enkelt, ja det er det jo og sådan er det.

Men, der hvor der kan drejes på knapper, og der hvor det er relevant at se på økonomi, det er dansk fodbolds TV aftale.

TV aftalens fordeling

Der findes ikke et officielt dokument hvor det er muligt at se hvorledes midlerne fordeles. Nok er der i Superligaen nogle forskellige parameter, i form af placering, grundbeløb, antal TV kampe, der er med til at endeligt definere hvad den enkelte klub vil modtage. Men der findes ikke rigtig noget omkring 1.division og 2.division.

Ligeså så er 80% af TV pengene til Superligaen, og 10,5% er nævnt som beløbet til 1.division, og det resterende er fordelt mellem 2.division og DBU. Men er ikke officielt.

Den nye aftale, der trådte i kraft i 2021, den ligger på 300 millioner, og formentlig på en pæn side af 300 millioner.

Hvis det antages, at der er 320 millioner årligt, så vil fordelingen være

Superliga256 mio
1.division33,6 mio
2.division og DBU30,4 mio

Der er to interessante ændringer det er værd at tage en debat om, og det med det overordnede spørgsmål, hvad skal TV pengene understøtte?

Der er ingen tvivl om at modellen med at give mest til de klubber der klarer sig bedst, har været en succes, til at styrke de bedste klubber.

Der er heller ingen tvivl om at TV pegene har haft stor betydning for de bedste klubbers udvikling, men andelen af TV pengene er mindre i dag, end tidligere, da der er så store penge at hente via spillersalg og europæisk succes.

Derfor er det relevant at stille spørgsmålet, skulle TV pengene deles ligeligt mellem de 12 klubber?

Det ville sikre hver klub 21,3 mio

For den enkelte klub ville det betyde at den havde større vished økonomisk, og på den måde et bedre økonomisk grund setup. Flere af klubberne rangeret som nummer 8-12 i Superligaen, ligger på omkring 40 mio i omsætning af året, men de klubber kan også kigge langt efter at modtage 21,3 mio om året.

Med fast TV penge til alle, så vil det være konkurrence på hvem der er dygtigst til at talentudvikle, transfersalg, sælge billetter og sponsorater samt naturligvis succes europæisk.

For topklubberne, der vil det medføre en nedgang og det vil svække deres konkurrenceevne international, men TV pengene har ikke samme betydning som tidligere.

Så ville det gavne dansk fodbold med en ligelig fordeling?

Det andet store spørgsmål

Skal der ændres på fordelingen, i dag hvor 80% (efter sigende), fordelt til Superligaklubberne, mens 1.division modtager 10,5%.

Hvis det nu blev ændret til 70% og 20%, hvad ville dette betyde?

Superliga224 mio (nuværende 256 mio)
1.division64 mio (nuværende 33,6 mio)
2.division og DBU30,4 mio

Hvis der var den ligelige fordeling, så ville en superligaklub gå fra 21,3 mio til 18,6 mio.

For en klub i 1.division, ville det betyde, med en ligelig fordeling at en klub ville gå fra 2,8 mio til 5,6 mio.

Betydningen for klubberne i 1.division, det ville være markant større, og det ville løfte 1.division, men ville det så også løfte dansk fodbold.

Hvad vil det betyde for dansk fodbold?

Ja det ville svække topholdene i dansk fodbold, med de to ovenstående modeller hvor der er en ligelig fordeling, og hvor Superligaen vil afgive flere midler til 1.division.

Men spørgsmålet er hvor meget det ville svække topholdene, når de faktisk dygtigt over tid sælger spillere og har europæisk succes.

Ingen af de klubber har da lyst til at miste de millioner kroner, men spørgsmålet er om det ville løfte klubberne lige efter toppen af dansk fodbold og om det vil løfte niveauet i 1.division.

En af udfordringerne i dansk fodbold er den økonomiske forskel der er på superligaen og 1.division, som nedrykker er det vanskeligt, med mindre du har et solidt setup økonomisk, som eksempelvis Silkeborg har bevist!

Den anden grøft

Selvklart kan der omvendt argumenteres med at der skal flere midler til toppen af dansk fodbold, således at fordelingen vil betyde flere midler til Superligaen og flere midler til toppen af dansk fodbold

Skræk eksemplet er dog at se i England, hvor Premier League har en særdeles lukrativ TV aftale, der gør at klubberne i The Championship, satser stort på at rykke op, og langt de fleste klubber bruger flere penge på løn end de tjener, og dermed bliver klubben gældsat, og er særdeles afhængige af deres ejere, og når ejerne ikke mere finder det interessant at smide penge i klubben og stopper, så viser historien med klubber som Bolton og Portsmouth og senest nu Derby, hvilken katastrofe det kan blive for en klub.

Advertisement