I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkeret.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab er der på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler de sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 60.235 58.188 65.491
Årets resultat -3.589 -11.375 -2.840
Personaleomkostninger 32.868 36.461 36.874
Personaleomkostninger/Omsætning 55 63 56
Aktiver 56.432 53.462 53.099
Gæld 47.730 41.170 28.847
Likvide midler 122 119 132
Antal ansatte 66 66 64

 

Randers har ikke ramt en forretningsmodel der giver overskud, således ser det ud for:

Sidste tre regnskaber: -17,8 mio.
Sidste fem regnskaber: -16,4 mio.
Sidste ti regnskaber: -22,8 mio.

Randers har haft overskud i fem af de seneste ti regnskaber dog, men samlet set tabes der penge!

Så længe der i ejerkredsen, er kapital at komme ind i klubben, betyder underskud ikke noget! Udfordringen er hvis ejerkredsen bliver udfordret på dette.

Så hvad kan det betyde for Randers økonomisk med covid19 krisen.

Klubben har selv meldt ud at de til næste regnskab venter et underskud men ambition er at få balance i økonomien. Ligeså har Randers tidligere meldt ud de kigger efter nye mulige ejere der kan give et kapitalløft til klubben.

Klubben har nogle primære indtægtskilder i form af:

Matchdayindtægter (5,4 mio)
Sponsorindtægter (26,8 mio)
Sæsonkort
Spillersalg
TV (17,1 mio)

Matchday, TV og sponsor er samlet set på 49,3 mio af en omsætning på 60,2 mio.

Sponsorindtægter, det må forventes et vist fald da erhvervslivet er presset. Ved seneste regnskab var der indtægter på 26,8 mio. hvis der er fald på 25% vil klubben have 6,7 mio. mindre!

På kontoen matchdayindtægter er der i seneste regnskabindtægter for 5,4 mio. Der har været stabil opbakning og mon ikke det bliver fastholdt. Omend der har en mindre nedgang hvis der spilles uden tilskuere.

TV penge kommer i tre rater, efter runde 13, runde 26 og når sæsonen er slut.

Rate 1 er udbetalt og her fik Randers 8,8 mio. Klubben ligger som er nu til at Top 6 kommer til at knibe. Sidste sæson kom de ikke med i top 6, og det gav dem 17,1 mio. på den konto, og det er nok det niveau de rammer hvis de ikke kommer i top 6, om end Randers tjente godt på første rate.

Kommer sæsonen ikke i gang, så vil Randers miste indtægter for omkring 9 mio. forventeligt.

Så for Randers kunne det ligne en markant indtægtsnedgang, som vil kunne miste omsætning på 15-16 mio., hvis TV penge ikke kommer og der er nedgang i sponsorindtægter.

Med et transfermarked der næppe vil kaste samme salg af sig, så må Randers nok foreløbig konstatere at der ikke kommer de forventede indtægter her! Om end der er meldinger om at der er bud på spillere stadigvæk. Samt at Randers historisk ikke har tjent de store penge på transfermarkedet over tid.

Gæld:

Randers har en samlet gæld på 47,7 mio. og her er gæld til kreditinstitutter på 11,9 mio. Det er ikke oplyst under hvilke betingelser denne gæld er på i forhold til rente.

Positivt:

Randers har de seneste ti år tabt 22,9 mio, hvilket i sig selv ikke er positivt, men dette relatere sig til to store underskud på 11,4 mio (2018) og 9,3 mio (2012). Dette betyder at Randers er meget nær på at have balance i regnskaberne, og Randers på den måde ikke er presset på samme måde som andre klubber.

Udfordring:

Randers havde ved seneste regnskab ikke mange likvide midler i kassen, men dog tilgodehavender for 17,4 mio.

Det er dog normalt at klubber har tilgodehavender fra forskellige partnere, således har andre partnere ligeså penge til gode hos Randers.

Derfor er det store spørgsmål hvor skal pengene komme fra.

Randers har personaleudgifter på knap 2,7 mio om måneden. Klubben har hjemsendt hele truppen samt hovedparten af de ansatte. Dermed kan Randers få del af regeringens trepartsordning i forhold til lønkompensation. Dermed bliver den månedlige lønudgift væsentlig mindre for klubben

Hvis der er 5 ansatte tilbage i Randers, og klubben får de 30.000 i lønkompensation, vel vidende der er ansatte der tjener mindre, så vil Randers hente 1,8 mio. om måneden i lønkompensation, dermed taber de ’blot’ 0,9 mio. om måneden.

Udfordringen er for Randers og de andre klubber er når der ikke kommer indtægter og der stadig er udgifter, hvor skal pengene så komme fra.

Opsummering:

Randers har haft stabile indtægter de seneste år fra sponsorerne og nok kan Randers blive ramt af en nedgang men det må forventes at de kommer op igen på det indtægtsniveau.

Kan Randers så overleve den periode med nedgang på dette uden at skulle skære i driften, de primære udgifter for klubben er:

Løn spillertuppen (23,7 mio.)
Løn administration (9,1 mio.)
Talentudvikling (4,9 mio.)
Leje af skybokse/lounge (4,2 mio.)

Her vil en sponsornedgang på 25% betyde 6,7 mio. og kommer der ikke TV penge er det forventeligt 9,0 mio. oveni.

Har ejerkredsen i Randers den kapital der skal til for at dække underskuddet, eller er der kredit i banken til dette?

For ellers skal Randers ud og skære, og lige gyldig hvor Randers skærer på de fire nævnte poster, vil det gøre ondt!

Så pilen peger på ejerkredsen, har de den økonomi til at understøtte klubben, for fodbolden skal nok komme på fode igen, det tager bare tid, og det store spørgsmål er hvor lang tid!

Kurven herunder er et bud på scenarie, hvornår er klubben tilbage på niveau 100 igen, og X-aksen er tid, ja du kan selv fundere over hvad det vil betyde hvis det er enten uger, måneder eller år, i forhold til hvilke skridt klubben skal tage.

blog uv model

Snakker vi uger, så bliver Randers ramt og må tage den økonomiske nedgang, snakker vi måneder eller år, kan Randers næppe klare det uden at skære.