I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkeret.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab er der på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler de sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 60.376 69.979 63.200
Årets resultat -33.478 -22.762 12.761
Personaleomkostninger 54.883 54.187 54.256
Personaleomkostninger/Omsætning 91% 77% 86%
Aktiver 95.441 116.799 139.996
Gæld 39.336 27.216 27.651
Likvide midler 6.449 7.602 5.047
Antal ansatte 71 72 76

 

AaB har tabt penge over en længere årrække, således ser det ud for

Sidste tre regnskaber: -43,4 mio.
Sidste fem regnskaber: -35,8 mio.
Sidste ti regnskaber: -126 mio.

AaB har haft sæsoner med overskud, dette har ofte været via spillersalg eller europæisk succes.

Men AaB har ikke en forretningsmodel der giver overskud på driften over tid, de har været afhængige af spillersalg eller europæisk succes.

Så længe der i ejerkredsen så er kapital, at komme ind i klubben, så betyder underskud ikke noget! Udfordringen er hvis ejerkredsen bliver udfordret på dette.

Det paradoksale er at AaB med stor succes udvikler spillere af egen avl til førsteholdet, men de er ikke lykkedes med kontinuerligt at sælge med profit på samme måde som
FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Så hvad betyder det for AaB økonomisk med covid19 krisen.

Klubben har selv meldt ud at de til næste regnskab venter et underskud på 7-12 mio. dette trods et spillersalg af Mikkel Kaufmann til FCK som betragtes som den næststørste handel mellem to danske klubber.

Klubben har fået lov til at foretage en kapitaludvidelse, som kan blive meget påtrængt.

Klubben har nogle primære indtægtskilder i form af:

Matchdayindtægter i form af entré-, boder og merchandise (11,1 mio)
Sponsorindtægter (27,7 mio)
Sæsonkort
Spillersalg
Præmiepenge fra UEFA turneringer
TV (16,7 mio)

Matchday, TV og sponsor er samlet set på 55,5 mio af en omsætning på 63 mio.

Sponsorindtægter, det må forventes et vist fald da erhvervslivet er presset. Ved seneste regnskab var der indtægter på 27,7 mio. hvis der er fald på 25% vil klubben have 7 mio mindre!

På kontoen matchdayindtægter er der i seneste regnskab indtægter for 11,1 mio. Der har været stabil opbakning og mon ikke det bliver fastholdt.

TV penge kommer i tre rater, efter runde 13, runde 26 og når sæsonen er slut.

Rate 1 er udbetalt og her fik AaB 7,3 mio. Klubben ligger som er nu til Top 6. Sidste sæson kom de ikke med i top 6, det gav dem 16,7 mio. på den konto, mens sæsonen inden da var de i top 6, og her gav det 5 mio. mere i kassen.

Kommer sæsonen ikke i gang, så kunne det ligne en markant indtægtsnedgang AaB, som vil kunne miste omsætning på 14-15 mio, hvis TV penge ikke kommer og der er nedgang i sponsorindtægter.

Dette oven i at klubben har regnet med underskud på 7-12 mio., dermed kan det ende med et underskud på 21-27 mio!

Med et transfermarked der næppe vil kaste samme salg af sig, så må AaB nok foreløbig konstatere at der ikke kommer de forventede indtægter her! Om end der er meldinger om at der er bud på spillere stadigvæk.

Gæld:

AaB har ingen rentebærende gæld men den har forpligtelser for 39 mio. Største post her er på 15,9 mio og dækker over primært over skyldige transfersummer, sign-on fees, agent fees samt skyldige omkostninger og feriepenge vedrørende medarbejdere.

Positivt:

AaB har med succes avlet spillere til førsteholdet af egen avl, og er ikke afhængige af at skulle ud og købe spillere.

Udfordring:

AaB tjener ikke penge på driften og på den måde lever de over evne. Det er ikke noget problem så længe der i ejerkredsen er kapital at skyde ind i klubben. Men hvor sårbar er ejerkredsen.

Derfor er det store spørgsmål hvor skal pengene komme fra.

Selskabets likviditetsberedskab er pr. 31. december 2019 på i alt 18.3mio. Herudover er der i starten af 2020 tilført yderligere likviditet ved salg af Mikkel Kaufmann og udlejning af Oliver Abildgaard.

AaB har personaleudgifter på knap 4,6 mio om måneden. Klubben har hjemsendt hele truppen samt hovedparten af de ansatte. Dermed kan AaB få del af regeringens trepartsordning i forhold til lønkompensation. Dermed bliver den månedlige lønudgift væsentlig mindre for klubben

Hvis der er 5 ansatte tilbage i AaB, og klubben får de 30.000 i lønkompensation, vel vidende der er ansatte der tjener mindre, så vil AaB hente cirka små 2 mio. om måneden i lønkompensation, dermed taber de ’blot’ 2,6 mio. om måneden.

Sportsligt har AaB muligheden for at kvalificere sig til europæiske klubturneringer. Her har UEFA i deres regelsæt at en klub maks kan ligge på 70% af klubbens omsætning der går til løn.

Her ligger AaB allerede for højt med 91% i seneste regnskab, og hvis de vil tabe omsætning for 21-27 mio, så vil AaB, hvis de fastholder nuværende lønniveau ramme mellem 139% og 164%.

Skal klubben ramme de 70% hvis de taber omsætning som skitseret, skal personaleomkostninger skæres ned til mellem 23-27 mio. fra 54,8 mio. Det vil være dramatiske tal.

Opsummering:

Der er tre scenarier for AaB groft sagt

A) Fortsætter med nuværende setup og tager underskuddet og låner penge af ejerkredsen

B) Fortsætter med nuværende setup og tager underskuddet og låner penge fra andre steder

C) AaB tilpasser økonomien og må skære, hvilket primært vil være på personaleomkostninger.

Vælger AaB model c), så er det desværre mange ansatte der ikke kan fortsætte i klubben!

Vælger AaB at køre videre med omtrent samme setup, så kommer der et undskud, og det har klubben prøvet før og har fået dækket. Spørgsmålet er om der er kredit i bankerne til at låne penge, når klubbens forretningsmodel over tid ikke giver overskud.

Så pilen peger på ejerkredsen, har de den økonomi til at understøtte klubben, for fodbolden skal nok komme på fode igen, det tager bare tid, og det store spørgsmål er hvor lang tid!

Kurven herunder er et bud på scenarie, hvornår er klubben tilbage på niveau 100 igen, og X-aksen er tid, ja du kan selv fundere over hvad det vil betyde hvis det er enten uger, måneder eller år, i forhold til hvilke skridt klubben skal tage. Kurven kan sagtens gå stærkere opad efter at have ramt bunden og er på vej op.

blog uv model

Snakker vi uger, så bliver AaB ramt og må tage den økonomiske nedgang, snakker vi måneder eller år, kan AaB næppe klare det uden at skære.

Der er mange hvis i dette, men ovenstående giver et scanarie der kan komme, hvilket ingen ønsker