I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkeret.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab er der på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler de sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

I nedenstående er det hele koncernens økonomi det handler om.

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 835.100 781.400 858.400
Årets resultat 52.300 -167.800 40.700
Personaleomkostninger (kun fodbold) 189.100 145.700 159.900
Personaleomkostninger/Omsætning (kun fodbold) 62% 55% 46%
Aktiver 2.672.930 2.557.062 2.817.000
Gæld 1.826.000 1.739.456 1.823.596
Likvide midler 37.897 27.458 12.604

 

FC København tjener penge på andet end fodbold, således har Lalandia givet et overskud de to seneste regnskaber på 85,6 mio. og 85,5 mio.

Klubben har investeret i to nye Lalandia anlæg i Søndervig og Motala (Sverige) der er ved at blive opført, og med en forretningsmodel der virker, må det forventes at indtjeningen øges.

Omsætningen i Lalandia var i seneste regnskab på 476,3 mio., nu er det ikke sådan at Lalandia omsætter for det samme hver måned, men for at give et indblik i hvilken tabt omsætning der er, så er det knap 40 mio om måneden i snit. Hvis store forsamlinger ikke er tilladt frem til 31.august, så er det 5½ måned eller cirka 220 mio. i tabt omsætning for Lalandia i 2020.

Det er vigtigt at pointere at nok tabes der omsætning, men mon ikke mange af de som er ansat, at her vil FC København få dækket lønudgiften, så det som der tabes på er driftsomkostningerne.

Dette tab sammen med estimeret tab på overskud på 40-50 mio, er tabet her og nu. Det kan betyde at 2020 nok ikke giver overskud.

På den korte bane, vil FC København tabe penge på Lalandia, men på den lange bane har det vist sig at være et meget sikkert kort i forhold til indtjening, selv i krisetider, således gav 2007 41 mio. i overskud.

Kontorejendommene har givet et overskud på 55 mio. og 46,2 mio. i 2019 og 2018.

Om FC København kan fastholde dette indtjeningsniveau er mere usikkert på den korte bane, men de vil næppe tabe penge.

Selve fodboldsegmentet, her er der nogle primære indtægtskilder.

Transfersalg
Præmiepenge fra Champions League og Royal League
Sponsorindtægter
Matchday indtægter
Sæsonkort

Der er tidligere tjent gode penge på spillersalg, det bliver udfordret, ligeså må det forventes at klubben har penge til gode fra salg. Dette da salg af en hvis størrelse ofte bliver delt ud over rater over tid. Et salg af Robert Skov vil nok være delt over flere rater, så der er penge til gode, spørgsmålet er så hvornår klubben kan modtage de penge og i værste fald om pengene kommer, i det tilfælde at klubben går konkurs.

Præmiepenge (Fra UEFA turneringer), her er det spørgsmålet om de vil blive på samme niveau, samt hvor stærke er FC København i forhold til konkurrenterne? Men med indtægter fra de andre segmenter, kan FC København stå stærkere og kan måske gøre det bedre sportsligt internationalt med bedre indtægter via præmiepenge.

Sponsorindtægter, det må forventes et vist fald da erhvervslivet er presset.

Når den private økonomi bliver presset, er det spændende om der kommer færre tilskuere på stadion og hvor mange penge de bruger? Det samme gælder salg af sæsonkort!

Udfordring:

Klubben er udfordret på den korte bane, trods en del millioner i banken ved seneste regnskab, så har fodboldsegmentet en lønudgift på 15-16 mio, så får de penge hurtige ben at gå på, så det må forventes at klubben har brug for kapital.
Lalandia vil give et indtægtstab i 2020, men når det er oppe og køre igen, vil det give indtægter.

Det som er interessant er hvor meget omsætningen i selve fodboldsegmentet vil falde, for FC København spiller med i UEFAs turneringer, og her er grænsen at en klub må bruge 70% af omsætningen på løn. Hvis der kommer nedgang i indtægterne i fodboldsegmentet så omsætning vil være på 80% af nuværende, så vil klubben blive udfordret på dette, da de så vil have 77% af omsætningen til løn, skal de ramme de 70%, så skal den samlede lønsum være på 171,9 mio. det vil betyde at klubben skal skære 17,2 mio.

Gæld:

Gælden forfalder som følgende
0-1 år: 83.000
1-3 år: 156.000
3-5 år: 157.000
>5 år: 632.000

Det som kan blive klubben få en mindre udfordring når/hvis renten stiger, så kan det blive afgørende at få omlagt til fastforrentede lån, men klubbens rentebyrde må forventes at stige.

I seneste regnskab er Renter og amortisering, bank- og prioritetsgæld m.v. på 39,4 mio.

Positivt:

FC København er ikke afhængig af spillersalg for at få balance i økonomien, netop indtægterne fra Lalandia og kontorejendomme giver en stabil indtægt, og Lalandia har vist at giver overskud selvom der er krise.