I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkedet.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab der er på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio for dansk fodbold, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

Lad os starte med Superligaens tophold.

FC Midtjylland

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 269.881 239.238 152.051
Årets resultat 55.769 67.562 -10.373
Personaleomkostninger 93.592 95.917 84.351
Personaleomkostninger/Omsætning 35 40 55
Aktiver 255.538 190.628 95.535
Gæld 106.003 96.862 63.841
Likvide midler 53.452 559 12.999

 

Klubben har med succes solgt spillere, og det har medført at klubben har boostet økonomien, og overskuddet fra spillersalg, er med til at finansiere klubben.

Det er solidt arbejde fra klubben at have lykkedes med dette kontinuerligt.

Anno 2019 står FC Midtjylland som en veldrevet klub der har vendt de økonomiske udfordringer der var tidligere (2009-2015 med samlet tab på 170,1 mio), og leveret sportsligt ligeså.

Udfordring:

Transfermarkedet må blive særdeles udfordret i Europa, og FC Midtjylland må ikke kunne forvente at sælge på samme niveau.

Det udfordrer økonomien, fjernes indtægter fra spillersalg fra de to seneste regnskaber ser det således ud:

2019 (1.000kr) 2018 (1.000kr)
Omsætning uden transfer 107.921 97.198
Andre drifts indtægter 161.960 142.049
Andre eksterne omkostninger -73.974 -64.421
Forskel drift 87.986 77.628

Det som er interessant er at andre driftsindtægter og omkostninger primært er fra transferområdet, hvilken betydning har det for klubbens samlede økonomi.

Uden disse indtægter, så ville klubben være kommet ud med underskud på -32 mio og -10 mio i 2019 og 2018.

Kan klubben ikke levere samme spillersalg, hvad der må forventes de ikke kan på et presset transfermarked, så skal FC Midtjylland skære på driften, med mindre ejeren kan finansiere!

Positivt:
Fra seneste regnskab har klubben en god likviditet, om end det er fra den date regnskabet sluttede, og om det er situationen i dag, vides ikke.

Klubbens regnskab, løber fra sommer til sommer, det vil sige FC Midtjyllands kommende regnskab sandsynligvis vil være positivt, da de har solgt spillere.

Mulig konsekvens:
FC Midtjylland vil køre med underskud uden spillersalg.

FC Midtjylland kan blive tvunget til at skære markant i driften, tages overskud fra transfer ud af ligningen, så ligger lønandel på 87%.

Klubben skal deltage i UEFAs turneringer, og her er grænsen på 70%. Ligger en klub højere bliver den undersøgt og kan i værste fald blive frataget at deltage i UEFAs turneringer.

Skal klubben ned på de 70%, betyder det at klubben skal skære 18,7 mio af posten personaleomkostninger der er på 93,6 mio anno 2019.

Meget afhænger af ejerens villighed og mulighed for at finansiere klubben, ellers kan det se bekymrende ud for FC Midtjylland.

Ejeren er Mathew Benham som ligeså ejer Brentford, de kom ud i 2018 med et underskud på £ 4,4 mio. Regnskab for 2019 er ikke kommet endnu fra Brentford.