I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkeret.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab er der på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler de sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

I nedenstående er det hele koncernens økonomi det handler om.

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 130.600 113.100 111.300
Årets resultat 10.600 -9.600 -9.200
Personaleomkostninger 65.600 65.500 61.300
Personaleomkostninger/Omsætning 50% 58% 55%
Aktiver 97.800 60.900 58.300
Gæld 41.500 32.700 31.600
Likvide midler 42.700 12.300 8.900
Antal ansatte 85 89 82

 

AGF har notorisk tabt mange penge gennem årene og seneste regnskab var en behagelig ændring til dette, da de kom ud med et overskud på 10,6 mio. De fem foregående regnskaber har samlet set givet underskud på 62,6 mio.

Årsagen til seneste overskud skal ses som et lille plus på transferbalancen på 4 mio, men endnu mere som resultat af at AGF har øget indtægterne på sponsorsiden på 3,6 mio og at der er kommet styr på at skabe balance i driften.

Det må formodes at AGF hvis der ikke var den covid19 krise, at de i næste regnskab vil komme ud med plus på bundlinjen, således forventer klubben at lande mellem 5-15 mio. i overskud, hvor det nås med en budgetteret 8.plads! Med den nuværende sportslige placering, har AGF ligget til at komme ud med et bedre økonomisk resultat.

Klubben har nogle primære indtægtskilder.

Entre og TV
Sponsorindtægter

Sponsorindtægter, det må forventes et vist fald da erhvervslivet er presset. Ved seneste regnskab var der indtægter på 55 mio. hvis der er fald på 25% vil klubben have 13,7 mio mindre!

På kontoen entre og TV penge tjente AGF i seneste regnskab 22,6 mio, her er TV penge nok den største andel.

TV penge kommer i tre rater, efter runde 13, runde 26 og når sæsonen er slut.

Rate 1 er udbetalt og her fik AGF 8,5 mio. I denne sæson ligger AGF bedre til sportsligt end forrige sæson og indtægter på netop TV penge vil være højere i denne sæson.

Kommer sæsonen ikke i gang, så kunne det ligne en markant indtægtsnedgang på denne post så AGF mangler nok en 15 mio i manglende indtægter.

Dermed kunne AGF samlet set tabe knap 30 mio. i omsætning i forhold til seneste regnskab.

Positivt:

AGF har vækstet på sponsorsiden, og det kommer dem til gode nu, det bliver interessant at se om de vil tabe på denne front og hvor meget. I seneste regnskab havde de 340 sponsorer!

AGF har ikke været afhængige af transfersalg som del af deres forretningsmodel, og vil derfor ikke blive ramt hårdt på samme måde som andre klubber.

Udfordring:

AGF tjener ingen penge lige nu og vil i den kommende periode skulle bruge af deres kapitalberedskab som samlet set er på 43 mio. Dette var ved seneste regnskab om det forholder sig således dags dato vides ikke.

Den månedlige lønudgift for klubben er på 5,4 mio.

AGF har hjemsendt cirka halvdelen af arbejdsstyrken, og her får de således del af regeringens trepartsordning i forhold til lønkompensation.

Sportsligt ligger AGF til at have muligheden for at kvalificere sig til europæiske klubturneringer. Her har UEFA i deres regelsæt at en klub maks kan ligge på 70% af klubbens omsætning der går til løn.

Hvis AGF vil have et fald i omsætningen på 30 mio, så vil klubben stadig ligge under de 70%.

AGF har brugt stadion til at tjene penge via koncerter og andre aktiviteter, således har over 700.00 gæstet stadion til forskellige events.

Her vil der forventeligt være et fald i indtjening, men det at AGF er begyndt at have andre indtægter end rent fodboldmæssige, er vigtigt for forretningen. Så nok er de ramt på den korte bane, men på længere sigt kommer de i gang igen.

Opsummering:

Så AGF bliver ramt, men da de har fået klart bedre styr på driften af klubber rammer det ikke på nær samme måde som var det sket tidligere, så havde det været en alvorlig økonomisk lussing for klubben.

Det afgørende for AGF bliver at få tilpasset udgifterne i forhold til det forventede fald på indtægtssiden, hvis der igen skal være balance i driften, og her ville det kunne betyde en nedgang på 12-15 mio.

Det primære sted at skære er på personaleomkostningerne, som i seneste regnskab lå på 65,6 mio og det kan ende med at ligge på 50+ mio.

Der kan ske det i ejerkredsen at de vælger at dække den manglende indtægt, så klubben kan fastholde nuværende niveau på lønposten. Det som er interessant er under hvilke vilkår det vil ske, såfremt ejerkredsen kan og vil gøre dette.

AGF må forventes at rejse sig igen og mindst komme op på samme niveau som tidligere, spørgsmålet er hvor hurtigt.

Næste regnskab afsluttes den 30. juni, altså om 2½ måned, her må det antages at sponsorindtægter (minus bonus) er hentet hjem, og det primære tab vil kunne være på eventuelle TV penge. Det er næste regnskab for AGF der løber fra 1.juli 2020 til 30. juni 2021 der vil vise den økonomiske konsekvens.