Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
SønderjyskE har ikke oplyst klubbens nettoomsætning i deres seneste regnskab 2018, og nedenstående er derfor et estimat.
Dette er fundet ved at tage udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger og sætte dem til 70% af klubbens omsætning, samt ligge klubbens overskud/underskud til. Denne metode bruges på alle klubber der ikke har oplyst klubbens nettoomsætning.

I forhold til niveauet hos klubben de foregående sæsoner, kan det virke 18-20 mill for lavt! Hvor det nok nærmere er 55-60 mill.

blog fodbold superliga 2018 sønderjyskE omsætning

 

Placering

Sæson Placering Division Træner
1999 5 1.div Frank Andersen
2000 2 1.div Frank Andersen
2001 12 Superliga Frank Andersen
2002 3 1.div Frank Andersen
2003 6 1.div Frank Andersen
2004 6 1.div Søren Kusk
2005 1 1.div Søren Kusk og Morten Bruun
2006 11 Superliga Morten Bruun, Ole Schwennesen
2007 3 1.div Ole Schwennesen og Carsten Broe
2008 2 1.div Carsten Broe
2009 10 Superliga Carsten Broe og Frank Andersen
2010 9 Superliga Frank Andersen og Michael Hemmingsen
2011 7 Superliga Michael Hemmningsen og Lars Søndergaard
2012 6 Superliga Lars Søndergaard
2013 8 Superliga Lars Søndergaard
2014 10 Superliga Lars Søndergaard
2015 10 Superliga Lars Søndergaard og Jakob Michelsen
2016 2 Superliga Jakob Michaelsen
2017 6 Superliga Jakob Michaelsen og Claus Nørgaard
2018 8 Superliga Claus Nørgaard og Glenn Riddersholm
2019 superliga Glenn Riddersholm

Årets Resultat
SønderjyskE tjener faktisk penge på fodbolddelen. Samlet set siden 2009 regnskabet har klubben et overskud på 4,2 mill.  Fraregnes det underskud der var i 2009, så har klubben et overskud på 10 mill.

blog fodbold superliga 2018 SønderjyskE årets resultat


Personaleomkostninger
SønderjyskE har ligget på cirka samme niveau siden 2009, omkring 25 mill plus/minus lidt i de enkelte år.
For klubben har dette foreløbig været nok til at sikre forbliven i Superligaen.
blog fodbold superliga 2018 sønderjyskE personaleomk

 

Ansatte
Klubben har ligget på samme niveau. I to af regnskaberne har antal ansatte ikke været oplyst, men mon ikke det har været samme niveau.

blog fodbold superliga 2018 sønderjyske antal ansatte.JPG

Løn i forhold til omsætning
Klubben har de seneste mange sæsoner haft en lønandel der bliver mindre og mindre af selve omsætningen.
For 2018 har klubben ikke oplyst klubbens nettoomsætning, og det er derfor et estimat. Dette estimat er reelt nok 18-20 mill for lavt, hvorfor det klubben nok nærmere er på samme niveau som året før
blog fodbold superliga 2018 sønderjyske løn%omsætning

 

Gæld
Klubbens gæld er stigende. Største er den ansvarlige lånekapital på lidt over 10 mill

blog fodbold superliga 2018 sønderjyske gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Klubben har ligget på et relativt stabilt niveau, og trods en markant stigning i seneste regnskab, så gælder igen at omsætningen for 2018 er et estimat, der kan være 18-20 mill for lavet. Derfor vil gældens andel af omsætningen nærmere værepå niveau med forrige regnskab.
blog fodbold superliga 2018 sønderjyske gæld af omsætning

 

Egenkapital
Sønderjyske har i mange år haft en negativ egenkapital, med regnskabet for 2017 er den kommet over 0.

blog fodbold superliga 2018 sønderjyske egenkapital

 

Tilskuersnit
Tilskuersnittet på hjemmebanen er steget over tid

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit

 

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

SønderjyskE har for 2018 ligaens 3.laveste budget. Klubben har dog gang på gang bevist at de magter at levere bedre end det som økonomien ellers tilsigter. Du kan læse mere om dette her.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Klubben har ikke oplyst deres nettoomsætning i seneste regnskab. For de klubber som ikke gør dette, så bruges samme metode.
Reelt har SønderjyskE nok en omsætning der er væsentlig højere og vil ligge på niveau med Randers og Silkeborg.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

 

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
SønderjyskE ligger i den lave ende for Superligaen. Mindst 40 ansatte skal en klub nok have for at kunne sige den har et Superliga Setup. Det har SønderjyskE

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.
Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

SønderjyskE er på ingen måde lønførende

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld

Regnskabet for Helsingør er ikke tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

SønderjyskE ligger højt her, men igen er klubbens nettoomsætning et estimat der nok er forkert og klubben vil nok nærmere ligge på omkring 40%

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
SønderjyskE tjener penge på deres fodbold, og de seneste år er det blevet til overskud.
For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
HSønderjyskE har rundet 4.000 i snit de seneste 4 sæsoner, kan de udvikle og fast holde 5.000 i snit!

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

 

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

SønderjyskE ligger under midten i et felt hvor klubberne cirka har samme muligheder for eksponering.blog fodbold superliga sociale medier

 

Konklusion
SønderjyskE overpræsterer, klubben har et lønbudget der burde bringe dem i spil om nedrykning, men klubben har klaret de udfordringer sæson efter sæson. Således har klubben 11 sæsoner i træk været i Superligaen.

Klubben kan blive udfordret, for hvor de andre klubber øger deres lønbudget, har SønderjyskE foreløbig ligget på samme niveau de seneste mange sæsoner. Klubben ligger på 25 mill plus/minus et par millioner.

Det kan betyde at SønderjyskE skal blive dygtigere til at finde spillere med samme kvalitet. Den spiller der for 8 år siden skulle have 100.000 i løn om måneden, han skal have væsentlig mere i dag. Problemet for SønderjyskE er at få fat i den kvalitet spiller, når klubbens lønbudget cirka holder samme niveau.

Det har klubben lykkedes med de seneste sæsoner at kunne hente kvalitetsspillere, det er solidt arbejde. Men går det i længden?

Med tanke på at klubben ikke just er lønførende, så er det flot arbejde.

SønderjyskE tjener penge og indtrykket set udefra er at de midler bliver investeret i klubben. Således har klubben opgraderet stadion stille og roligt over tid!

Spørgsmål et er om klubben har råd til dette længere, at have et overskud der går til at investerer i klubben, hvilket der kun er sund fornuft i.
Men at klubben kan blive presset resultatmæssigt, så flere midler bliver brugt på lønkroner.

Det kræver at klubben øger omsætningen og vel at mærke på andre områder end TV penge!

Det kan illustreres ved denne lille sammenligning.

Entre i 1.000kr TV i 1.000kr Sponsor i 1.000kr
2009 2.016 9.830 18.838
2018 2.844 23.417 19.961
Forskel 828 13587 1123

Samlet set har klubben på 10 løftet deres omsætning på entre og sponsor med små 2 mill, mens det store løft har været TV pengene som er blevet markant større.

Udfordringen for SønderjyskE er at TV pengene vokser for alle klubberne i Superligaen, det betyder at klubben ikke rykker sig i forhold til de andre hold i Superligaen.

Derfor ligger der en vigtig opgave på ledelsen at øge på dette, og her er det udover omsætning til kampene og sponsorsiden, så er det på transfersiden at der kan tjenes penge.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

SønderjyskE klarer sig bedre end de burde!

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk