Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Udviklingen for Horsens er ganske interessant, da det viser den økonomiske rejse en klub har haft fra at være en ‘glad amatørklub’, til en professionel klub.

Da omsætning toppede i 2012, var der tre faktorer der spillede ind. Klubben var med i Europa League, den var i Pokalfinalen samt der var udlejning af lokaler i forbindelse med EU formandsskabet.

De sæsoner hvor Horsens er 1.div, falder omsætningen markant.
blog fodbold superliga 2018 horsens omsætning.JPG

 

Placering
De seneste 14 sæsoner har Horsens været at finde i Superligaen i de ti af sæsonerne. I gennemsnit slutter klubben som nummer 9, og i de ti sæsoner i Superligaen, har klubben tre gange været i top 6.

Sæson Placering Division Træner
1995 5 2.div Christian Møller Kim Poulsen
1996 1 2.div Kim Poulsen
1997 2 2.div Troels Bech
1998 5 1.div Troels Bech Kim Poulsen Uffe Pedersen
1999 6 1.div Uffe Pedersen
2000 5 1.div Uffe Pedersen Kent Nielsen
2001 7 1.div Kent Nielsen
2002 7 1.div Kent Nielsen
2003 11 1.div Kent Nielsen
2004 3 1.div Kent Nielsen
2005 2 1.div Kent Nielsen
2006 10 Superliga Kent Nielsen
2007 10 Superliga Kent Nielsen
2008 5 Superliga Kent Nielsen Henrik Jensen Johny Mølby
2009 12 Superliga Johny Mølby
2010 1 1.div Johny Mølby
2011 9 superliga Johny Mølby
2012 4 superliga Johny Mølby
2013 11 superliga Johny Mølby Bo Henriksen
2014 5 1.div Bo Henriksen
2015 6 1.div Bo Henriksen
2016 3 1.div Bo Henriksen
2017 13 superliga Bo Henriksen
2018 6 superliga Bo Henriksen
2019 11 Superliga Bo Henriksen

Årets Resultat

Horsens har samlet set tabt 13,4 mill, men det er værd at bemærke at de seneste 4 regnskaber har været med sorte tal, og et samlet overskud på cirka 16 millioner!

blog fodbold superliga 2018 horsens årets resultat


Personaleomkostninger
Udviklingen viser tydeligt hvilken rejse Horsens har haft frem mod fuldtidssetup. Ligeså har klubben været hurtig til at tilpasse sig, når klubben har haft en nedrykning.

 

blog fodbold superliga 2018 horsens personaleomk

 

Ansatte
Klubben har siden 2005 haft et fuldtidssetup. Samtidig viser kurven at klubben har tilpasset sig når der har været nedrykning til 1.div.

blog fodbold superliga 2018 horsens ansatte.JPG

 

Løn i forhold til omsætning
Efter klubben i 2005 fik fuldtidssetup har klubben øget andelen, som toppede med næsten 90% i 2009. Siden da har klubben ligget på et lavere leje.

 

blog fodbold superliga 2018 horsens løn%omsætning

Gæld
Gælden i klubben er voksende.

blog fodbold superliga 2018 horsens gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Horsens har lagt i et spænd mellem 20-40% de fleste af regnskaberne.
blog fodbold superliga 2018 horsens gæld%omsætning

Egenkapital
Når Horsens er rykket ned fra Superligaen, så er der blevet taget fra egenkapitalen.
blog fodbold superliga 2018 horsens egenkapital

Tilskuersnit
Tilskuersnittet på hjemmebanen er steget over tid, men der hvor Horsens er rykket i 1.div, så falder snittet på hjemmebanen.
Interessant er det at Horsens for blot 15 år siden havde under 1.000 tilskuere i snit, noget der har ændret sig.

blog fodbold superliga 2018 horsens tilskuersnit

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Horsens ligger i den nederste del af Superligaen, men ligger næsten på niveau med Randers, Silkeborg og Lyngby.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Horsens ligger lavt for Superligaen

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

 

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
Horsens har et Superligasetup 

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld

Horsens er en af klubberne med lavest gæld i Superligaenblog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

Horsens ligger fornuftigt her, sammenlignet med Superligaen.blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
Horsens kom ud med overskud, og har de seneste 4 regnskaber haft samlet overskud på 15 mill.

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Horsens ligger i den lave ende for Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

 

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Horsens ligger lavt for Superligaen.blog fodbold superliga sociale medier

 

Konklusion
Horsens ligger i den lave ende af Superligaen når der ses på lønbudget, antal ansatte og gennemsnitsløn.

Så Horsens er udfordret, og med den kommende sæson i tankerne hvor Superligaen har tre nedrykkere, så må Horsens være med i det felt der skal kæmpe om nedrykning.

Klubben har som sådan ikke historisk været ude og satse butikken økonomisk. Klubben har været drevet med fornuft, og der hvor der har været underskud, har det været med en ambition om at rykke retur til Superligaen efter en nedrykning.

I de tilfælde har klubben brugt af formuen til at dække underskud, mens klubben mens den er i Superligaen de seneste sæsoner har akkumuleret et overskud.

Horsens har mulighed for at dreje på det økonomiske håndtag, men ikke over flere sæsoner.

Udfordringen for Horsens er at klubben er særdeles afhængig af indtægterne fra TV pengene. Klubberne har ligget stabilt i indtægterne på sponsorsiden, så skal klubben øge sin omsætning kræver det:
Flere tilskuere på stadion
Kvalifikation til Europa
Flere sponsorer

Da sponsordelen kunne tyde på at have nået et stabilt niveau, så er det nok det at få lokket flere på stadion der kan indtjeningen, omend at realistisk er det nok kun at hente 1-2 millioner mere her!

Så er der modellen som Horsens kan ty til, nemlig at hente billige spillere, udvikle dem og sælge dem med profit.

Fremtiden ligner at Horsens vil være en af klubberne i den berømte 1½ division, hvor de er for økonomisk stærke til 1.div, men ej heller stærke nok til Superligaen.

Derfor er det afgørende for Horsens at blive i Superligaen, hvis der skal beholdes nuværende setup

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Horsens leverede markant bedre i 2018, end hvad deres økonomi tilsiger.

 

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk