Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Hobro har ikke oplyst klubbens nettoomsætning i deres regnskaber og nedenstående er derfor et estimat.
Dette er fundet ved at tage udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger og sætte dem til 70% af klubbens omsætning, samt ligge klubbens overskud/underskud til.

Med oprykningen til Superligaen, har klubben øget omsætningen markant.

blog fodbold superliga 2018 hobro omsætning

 

Placering
Hobro har haft en enestående udvikling og rykket fra Danmarksserien til Superligaen på kort tid.

Sæson Placering Liga
2002 10 Danmarksserien
2003 6 Danmarksserien
2004 12 Danmarksserien
2005 3 Danmarksserien
2006 7 2.div
2007 7 2.div
2008 9 2.div
2009 7 2.div
2010 2 2.div
2011 12 1.div
2012 9 1.div
2013 9 1.div
2014 2 1.div
2015 7 superliga
2016 12 superliga
2017 1 1.div
2018 9 superliga
2019 Superliga

Årets Resultat
Hobro sætter ære i at holde budgettet og ikke brænde penge af. Et enkelt større underskud som kan tilskrives ambitionen om at fastholde en trup der kunne rykke retur til Superligaen efter nedrykningen.
Det meget store overskud på 18 mill, kan henføres til at klubben spillede med en trup på deltid og var i Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 hobro årets resultat


Personaleomkostninger
Klubben har med begrænsede ressourcer vist Hobro har kunnet være med i 1.div, og efter oprykningen til Superligaen er lønbudget mere i niveau med den række klubben spiller i.

blog fodbold superliga 2018 hobro personaleomk

Ansatte
Klubben har i mange sæsoner kørt med deltid, efter overgangen til fuldtid, har klubben i dag et fuldtidssetup.

blog fodbold superliga 2018 hobro antal ansatee. JPG

Løn i forhold til omsætning
Klubben har ligget på et meget stabilt leje, undtaget sæsonen med det store overskud.

blog fodbold superliga 2018 hobro løn% omsætning

Gæld
Gælden i klubben ligger på et stabilt niveau

blog fodbold superliga 2018 hobro gæld

Gæld i forhold til omsætning
Hobro ligger særdeles fornuftigt på dette område

blog fodbold superliga 2018 hobro gæld af omsætning

Egenkapital
Bortset fra et enkelt regnskab, har klubbens egenkapital ligget på cirka niveau.

blog fodbold superliga 2018 hobro egenkapital

Tilskuersnit
I takt med oprykningerne, er klubbens tilskuersnit på hjemmebane steget. Faktisk er tallet steget 10 x, om end når udgangspunktet er lavt er det lettere. Men interessant at det på kort tid (13 år) er muligt at skabe denne interesse.

blog fodbold superliga 2018 hobro tilskuersnit

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Hobro havde i 2018 sæsonen, ligaens næstmindste lønbudget. Klubben har med succes klaret skærene og undgået nedrykning, hvilket de gjorde igen for 2019. Men klubben er udfordret her og burde over tid se en nedrykning i øjnene, med mindre klubben får et løft på dette niveau.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Hobro ligger i den lave ende af Superligaen.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

Hobro ligger midt i feltet for Superligaklubberne.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
Hobro ligger lavest for Superligaen og har et setup der nok er fuldtids, men mere matcher en klub i 1.div.

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.
Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld

Regnskabet for Helsingør er ikke tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

Hobro ligger meget lavet sammenlignet med de øvrige Superligaklubber.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
Hobro kommer ud med et mindre overskud.
For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Hobro ligger lavt for Superligaen

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

 

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Hobro har med succes været dygtig på specielt facebooksiden.

blog fodbold superliga sociale medier

 

Konklusion
Hobro har lagt en fornuftig økonomisk linje og har bygget på stille og roligt. Klubben har på intet tidspunkt  satset hele butikken.

Klubben virker til at være bevidste om ikke at bruge flere penge end de har, omend et enkelt underskud har der været, men dette var kalkuleret, og da der inden var et millionoverskud, var der råd til dette.

Klubben har ikke nogen gæld der påvirker driften nævneværdigt.

Udfordringen for klubben ligger dog på økonomien, for Hobro har en lav omsætning for Superligaen, og med tanke på at den skæres ned fra 14 til 12 hold, så bliver Hobro presset.

Horsens er klubben med 11.største lønbudget på 31 mill, mens Hobro har 20 mill, så Hobro skal handle klogt. For de er udfordret.

Hobro er sårbare på et setup der mere minder om 1.div end Superliga.

Historisk har Hobro vist de har fulgt med udfordringerne og har løftet sig. Det bliver næste øvelse for Hobro at kunne løfte klubbens omsætning, så de står bedre rustet.

Skulle klubben rykke ned, så er den allerede nu gearet fornuftigt, og vil være en topklub i 1.div.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Hobro klarer sig bedre end de burde!

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

 

Advertisement