Så kan du starte med at læse denne
rapport

Oversæt det til Floorball og få lidt insp til dette.

Specielt området med SPLISS

God læselyst