Så starter den nye sæson, sidste bold er slået, floorballsæsonen er slut. Men for lederne og trænerne begynder allerede planlægningen af den kommende sæson. Trænere skal findes, haltiderne skal fordeles.

Der hvor mange klubber halter efter er på ungdomssiden, her bliver det mere eller mindre tilfældigt hvem der bliver træner. Ingen tvivl om at alle der bliver trænere, gør deres bedste, men de får kun meget sjældent hjælp fra klubben til, hvordan klubben ønsker deres træning skal være.

Det må vel være træneren der afgør dette vil et argument være, næ ikke når det er ungdom! Her handler det kun om en ting, nemlig at udvikle. Det handler ikke om at vinde kampe. Det handler om at skabe tekniske velfunderede spillere.

Men hvad gør klubberne som ofte, ja de fleste vel næsten ingenting.

Jeg ville gerne se de klubber der satte sig ned og sagde, hvordan ønsker vi at træningen skal være i vores klub fra U5 til U19. Hvad er det der skal være fokus på i den enkelte årgang, Således at når træneren til en årgang er fundet, så vil han modtage materiale, hvor der er 16 øvelser, som klubben gerne ser han bruger til træningen. Dermed er han til at starte med klædt på, så han har nogle øvelser at arbejde udfra, han skal ikke til at opfinde det hele. Øvelserne, skal så tage sit udspring i hvordan klubberne ønsker spillerne skal udvikle sig.

Så skal træneren have en skabelon for et træningspas, så han kan se hvordan han gerne må brug etiden.

Klare retningslinier
Så skal han have retningslinier for hvad der gælder i træningen, hvordan udvikler vi spillerne samt hvad der gælder når det er kamp det handler om.

Ved at have dette nedfældet, sikrer klubben sig at der gerne skulle være kvalitet i træningen, og lig det gerne på hjemmesiden, så alle kan se det både forældre og spillere, og lever en træner ikke op til forventningerne, så skal klubbens ledelse nok få det at høre.

Tja…bom bom
Som det er nu, er det tilfældigt hvad der sker. I nogen klubber er der ikke så meget ungdom endnu, her kan en træner køre det, men som klubberne gerne skulle udvikle sig, ja så bliver det vigtigt at få uddelegeret denne viden, og have redskabet til at skabe gode træninger.

Et eksempel på hvordan det kunne være, kan du se hernede
U11
Trænerrolle

# Du skal smile og lære alle navne på spillerne
# Spillerne skal have lige meget opmærksomhed
# Du skal opmuntre til offensivt spil
# Alle skal høre ordet GODT mange gange til træning

Træning
# 25-50-25 model bruges. En spiller skal 25% af tiden træne med nogen der er bedre, 50% af tiden med nogen på samme niveau, og 25% af tiden med nogen der er dårligere end spilleren.
# Ingen fysisk træning
# Ingen opvarmning uden bold og stav
# Lad være at holde pauser

Kamp
#
Alle skal have lige meget spilletid til kamp
# Alle skal spille lige mange kampe
# Vi topper ikke holdet
# Kæden spiller powerplay og boxplay, der er ingen specifikke kæder til dette
# Til kamp skal du ikke råbe til spillerne havd de skal gøre, de skal selv lære at tænke og finde løsninger
# Vi vil fair play, vi er ærlige og vil ikke snyde
# Vi opfører os ordentligt

Forældre
# Må gerne rose, men skal IKKE komme med taktiske tilråb
# Skal være posiive overfor modstanderne 

Supervision
Jeg var ude i en af klubberne og lave supervision på deres ungdomstræning, det er altid en balancegang mellem at trænerne ikke føler det er kritik, men at det er ros og konstruktiv fremadrettet kritik det handler om.

Du kan se mit endelige skriv til klubben, og se om du kan fange noget du kan bruge om du er enten træner eller leder og finder at ovenstående, er noget vi skal gøre noget ved.

Dygtig klub
Klubben som jeg besøgte, har jeg den største respekt for, de gør det absolut fremragende på mange områder, og alligvel er der basis for megen forbedring. 

U5 og U7 drenge Refleksioner / forbedringer
Super setup3 minifloorballbaner 7×4 bander1 minibane  6×4 – her blev der lavet teknikbane1 4×2

Ingen står stille, super

Små hold, super

Trænerne er gode til at ville de små spillere.

# Hvordan sikrer man at de ikke står stille når det store rykind kommer?# Kan pladsen blive for lille, hvad er max antal spillere der kan være.# Hvordan lokker man institutioner i gang# Hvordan sikrer man at trænerne er klædt på til deres opgave, learning by doing? eller et lille skriv om hvordan det skal foregå.

# Hvordan rekruttere man spillere og trænere

# Kan de unge trænere være mentorer for hinanden?

# SFO samarbejde

 

U5, U7 og U9 pigerU9 drenge Refleksioner / forbedringer
# Lidt plads er en fordel for u9 drenge, meget intensivt# Super med piger som træner for pigerne# Holder generelt godt på staven, alle er med socialt hos pigerne# U9 træner  er dejlig passiv i sit spil, lader spillerne komme til fadet, super.

# Pigeøvelse med skud på mål, kan der laves en anden? hvor de er mere aktive. De står på en lang række og venter på hinanden.

# Pause for lang hos drengene?

# Hvorfor er der ikke flere U9 drenge?# Anerkendelse til trænerne (en hættetrøje)# Der hvor store piger dribler til hinanden, god instruktion fra træner, kan den udvides til at de kigger mere op. Hvordan sikrer du at de ikke løber bolden over til hinanden i kamp, frem for at aflevere den…Gå ind og ret de piger der holder skævt på staven# Kan man lave en driblebane der sikrer at de er mere i gang, og bliver presset mere, med kaos og udfordringer.

# Pas på med for lang pause ved drengene.

# Kan man på hver årgang have et sæt øvelser, som de skal igennem, således at de på hvert niveau U7, U9  osv, så de er kommet i gennem et vist pensum.

# Generelt en rigtig god træning, børnene har det godt og der bliver spillet floorball rigtig meget, super. Trænerne vil børnene.

 

U11 drenge  
# Alle klar til start# Hurtig briefing, super# 18.01 Skal drible rundt, men de flytter bold, godt de løber to veje, skaber kaos. er meget oprejste, sådan ville de aldrig drible i kamp.# 18.03 nu går de fleste rundt, ikke ordentlige driblinger L

# 18.04 ved pift skal bold løftes op på bladet, og næste gang dribles mellem egne ben. Men nu skal alle løbe i samme retning, øv. Lad dem løbe hver sin vej, det udvikler mere. Godt med bold op på blad J

Er oprejst i deres løb, ikke nede og have lavt tyngdepunkt. L

# 18.07 samling

# 18.09 deles ud på 3 baner

Bane 1 drible øvelse, træner viser øvelse i gang 18.12

# Fint tempo, straf med armbøjninger, hvorfor ikke straf med floorball. De bliver ikke bedre til floorball ved at lave armbøjninger. Lad dem lave en lille kontroløvelse.

# Bane 2 afleveringer i grupper 3 mod 3 i gang 18.11

# God instruktion fre træner J

Skifter til at modtage med bh og ligge over til fh, rigtig god øvelse J

# Bane 3 sammen tre og tre, hold bolden i egne rækker i gang 18.12

Koncentration begynder at ryge 18.17

Det er en svær øvelse i så lang tid (overvej at dele øvelse i to)

# 18.18 2 min drikkepause for alle

# I gang 18.21 og bytter baner

# 18,27 de skifter igen samme bemærkninger

# 4 mod 3 i spil hvor dan holdes i egne rækker, kan det laves på andre måder end faste hold

# 18.42 fysisk med stigningsløb. Drop at lave fysisk uden bold, lig bold med ind, hvis der skal laves fysisk. Ingen andre hold i klubben laver fysisk, så det må betyde at det er på egen foranledning de laver det?

18.45 slut

# 18.48 kampe 4 mod 4, 3 sider over…?

Hvorfor ikke spille 3 mod 3 så alle kunne være med. de tre der var passive spilder tiden.

Jo større hold, jo færre boldberøringer, ikke så godt.

# Hvad betyder det at den ene træner ikke er omklædt# 3 min ved drikkepause3 min med fysisk3 min inden de kommer i gang efter fysisk.

Det er 9 min uden floorball, meget på 1 time (knap 16%)

Vær endnu bedre til at ikke spilde tiden.

# Øvelserne delt op på 3 baner, med hver deres øvelse på en bane er rigtig godt. Vær opmærksom på øvelsen hvor bolden skal holdes i egne rækker, ryger koncentrationen, kan den laves om, så der er flere spilmuligheder

# Rigtig mange gode elementer, det giver virkelig mulighed for mange muligheder med så mange små baner. Det er en af de bedste muligheder.

# Hvordan skabes enkle øvelser, hvor alle er aktive hele tiden, og hvilke tekniske egenskaber skal spillerne besidde når de er færdige som U9 og U11 spillere.

# Hvorfor lave fysisk, når der ikke er mere tid, så lav noget floorball.

Rent videnskabeligt, kommer du i bedre form, for større muskelstyrke ved at spille bold frem for at løbe…

# Når der laves straf, så over

 

U13

Indledning De løber og leger selv inden I går i gang
Trænerrolle Rigtig god, roser, og er direkte i tale til den enkelte J
Øvelser # Gode øvelser# Sætter krav til dem# Meget bold hele tiden# Hvad med dem som ikke er aktive kan de inddrages så de ikke står stille.

# ode håndledskud og direkte skud i øvelsen med overlap.

# God fart i pasningerne

# Kan man bruge de store U15 som temposættere?

#Der bliver sat krav til dem om fart i pasninger og i deres løb, godt.

Kropssprog Meget aktivt
Coaching # Direkte coaching i det hele, viser med eksempler JPointere de vigtige ting. Pas på tiden ikke at snakke for meget (forbrug af tid)# Direkte coaching under træningskampen.# Kan det skade hvis du fortæller dem hvad de skal gøre under spil?

Hvordan skaber du problemer for spillerne som de skal løse? øvelser hvor de selv skal tænke, frem for at få besked om hvad de skal gøre!

Har spillerne det godt De er glade
Hvordan bruges tiden # Der er pres på, når der kun er en time, er der for mange pauser?# Det er en balance mellem at tage tid fra floorballspillet til at snakke teknik og andet.# Balancen mellem at fortælle dem løsningerne, og så selv finde ud af løsningen! Hvordan skaber du problemer for dem i træningen, de selv skal lære at løse.
Andet # God træning, er formålet med træningen klart, er det øvelser der kan overføres til kamp som trænes. Overfører de det så også.# Hvordan skal vægtningen være mellem teknisk træning og taktisk træning.Der sendes link til Horst Wein bog.

 

U15

Indledning # Hvorfor sætter spillerne ikke bander op selv?# Trænere kom 15:29, spillere går i gang med bander efter opfordring.Færdige 8 min senere. udnævn en til bandefører, han sætter de andre i sving, eller bedre, når de er 4, skal de starte med at sætte bander op.# Er ene træner ikke klædt om, er det ok? Hvad signal sender det?
Andet # Tror spillerne selv de er gode, er de tilfredse med dette niveau?# De er et af DK’s bedste hold, men den indstilling savnes hos spillerne.# Der er god træning for alle, de gode og de mindre gode.# Overvej modellen 25-50-25.
Øvelser17 + 9 min pause

15.39 pasninger på tværs. 7 og 8 i gruppen Er de nok aktive, for meget ventetid. Formål? Armbøjninger, hvorfor Formål?

Retter ikke i øvelsen eller påpeger de vigtige ting i at modtage pasning.

15.43 samling (1 min pause)

15:44 3 sammen, dribler bolden til hinanden på tværs. Med tempo. Formål? Var der ok Tempo, hvordan kan de presses mere?

Ingen der retter, alle kigger ned, ingen kigger op! Vil de løbe ligeså langsomt til kamp? vil de kigge ned til kamp?

15:49 vandpause, hvorfor sætter træner kegler op, gør dette under øvelse inden (2 min pause). Vandpause kommer meget tidligt!

15.51 drible øvelse 1 mod 1. God…lav videre med panna og superliga

Front mod modparten, det glemmer de for ofte i 1 mod 1

15.53. 10 arm, mave straf til taber, alle går mod højre bagefter, lav floorballstraf i stedet

# Så kom der instruktion om hvordan de skal agere. GODT.

15.54 fortsætter, god kaos øvelse. kan mål sættes tættere sammen, så der skabes mere stres og de skal forholde sig til flere ting

15:56 10 stærke igen til taber. hvad vil I opnå med straf? hvad med at lave driblinger 1 min som straf

15.57 kører igen, taber laver 10 stærke

16.00 samling (6 min pause)

Niveaudeler 1.-2.hold opspilsøvelse

16.02(06) øvelse i gang.

Er der ordentlig fart og præcision hos 1.holdet i pasninger, den der skyder, er det ok at bruge så meget tid på afslutningen. Får ofte dårlig pasning.

Hvor mange skud rammer målet?

De der venter kan de bruge tiden bedre, de er passive?

16.10 bytter side

Hvordan kan træner rette spillerne på 2.hold til bedre pasninger. ingen direkte coaching.

16.16 samling (4 min pause)

16.20 spil fra midten til spiller der kommer fra hjørne, vender om og skyder. God øvelse for dem som er i gang. i aktion 7 sekunder, pause i 30 sekunder. Dårlige til at modtage en bold i fart og når de kommer i fart. Hvordan kan en opvarmningsøvelse hjælpe på dette.

16.24 nye forsvarer bolde samles (2 min pause)

16.26 10/20 skud rammer mål (tilfældigt talt), bolden kommer langsomt fra midten, ville det gå i kamp.

16.29 bolde samles (5 min pause)

16.34 4 mod 4 på tværs. Ville 3 mod 3 være bedre med en udskifter. 2 hold spiller 3 mod 3.

4 mod 4, er der ok kvalitet, kan der indføres regler, max 2 sek berøring, alle over midten inden mål, bolden over midten tilbage og frem inden skudforsøg. 10 sek til at få afsluttet.

Er det afslutninger som i kamp hos holdet der har bander som mål

16.40 bytter side.

Hvorfor prøver de ikke de opspilsøvelser de har trænet

Dårlig disciplin i udskiftning

Lavt tempo hos de gode i tre mod tre dårlige afslutninger

16.45 samling (2 min pause)

16.47 kamp

Hvorfor laver de ikke de opspilsøvelser som de har trænet i dag?

Kropssprog/trænerrolle Godt, bruger stemme godt. er der 1 eller 2 trænere på. meget passiv den ene, er det ok ikke at være omklædt.
Coaching Sker alt for lidt
Har spillerne det godt 14 i alt til træning, de virkede i godt humør
Hvordan bruges tiden Gode korte instrukser
Andet # 1 De her spillere skal være materiale til U19 landshold og ligaen om 3-4 år…er der den kvalitet i træningen der skal til.# 2 Hvis spillerne selv tror de er gode, skal de ændre indstilling, de skal arbejde langt hårdere til træning, de skal presses meget mere.# 3 Trænerne er unge, de gør det faktisk rigtig godt og har gode øvelser. Men de skal ind og instruere mere.# 4 Find ud af hvilke roller I har. Den ene kan have træningen, mens den anden laver direkte instruktion, dvs. tager fat i en spiller og fortæller ham det rigtige. Evt bruger mobil til at optage en sekvens, så spiller kan se fejl.

# 5 Selvom jeg er efter dem med for lange pauser, er de gode til at give korte instrukser når der er samling.

# 6 Det kunne overvejes at køre de samme 5-6 typer øvelser, så spillerne kender dem og træner derfor blot skal råbe øvelsens navn op.

# 7 Når der er straf i form af armbøjninger eller andet, kan det være noget andet der er floorballrelateret, f.eks. 1 min dribling eller anden selvstændig teknik

# 8 De drenge her skal tage mere ansvar for egen læring, når der er øvelser hvor de ikke er aktive meget, kan de stå og lege med bolden med simpel øje/hånd/koordnationsøvelser.

# 9 Trænerne skal oveveje hvad er det vi vil med træningen, og lave øvelser derefter. Er det hurtigt opspil med afslutninger de gerne vil se i kampe, hvordan kan det overføres til træning. Vil vi have pasningssikre spillere, hvordan ligger vi så dette ind i træningen

# 10 husk at det som der trænes til træning, skal være lig kamp. Dvs samme tempo i pasninger og løb som i kampe.

# 11 meget stor ros for at spillerne har respekt for to unge trænere, det er godt arbejdet af trænerne!

# 12 Det er to talentfulde trænere, som er godt på vej, de har en unik mulighed for at få lov at arbejde med noget af det bedste materiale i Danmark!

Selvom det kan virke meget kritisk det der står om de to trænere, så er det sjældent at se så unge trænere være så modne. Der skal ikke meget til for at de virkelig skaber en træning der siger spar to. Tag ikke kritik personligt, men se på den som en mulighed for at skabe bedre træning. Den påpeger hvor I har mulighed for at ændre ganske lidt, men med stor virkning.

 U17

Indledning Opvarmning eget anvar. U15 er med her
Trænerrolle  
Øvelser # Pasninger 1 og 1. Hvilken afstand har de. hvor hurtige er de i boldmodtagelsen/omgang. Hvad vil det betyde de står tættere hinanden, det sætter dem under mere pres, de har kort tid på sig fra aflevering er sendt af sted til aflevering er retur.# De er slemme til at være langsomme fra modtagelse af bold til den sendes af sted i afleveringen. Tiden der bruges på selve afleveringen skal være kortere.# Bruger tiden rigtig godt# Maser af kvalitet

# Hvordan skaber du mere fart i pasningerne, kan blive lige langsomme nok

# Er der nok øvelser for målmænd, er øvelserne lavet for målmanden eller for spillerne

Kropssprog  
Coaching God, måske lidt mere direkte henvendt til den enkelte med henblik på fejlretning
Har spillerne det godt Jep
Hvordan bruges tiden Meget lidt spildtid
Andet  

Jeg brugte 20 min på at snakke med U13 træner, og så ikke nok af starten L

Dette lille citat så jeg gerne mange ungdomstrænere lyttede til:

»Young players need freedom of expression to develop as creative players…they should be encouraged to try skills without fear of failure … at a young age winning is not the most important thing … the important thing is to develop creative and skilled players with good confidence.«
Arsene Wenger, Arsenal FC

 

Slutteligt vil jeg da gerne give et bud på 16 øvelser jeg ville bruge

# 1 Spillerne sættes sammen 2 og 2. Den ene spiller står med spredte ben, og den anden skal på 15-20 sekunder skyde bolden igennem så mange gange som muligt.

De som står med spredte ben, skal flytte det ene ben, således han står på en ny måde, og den der skyder bolden mellem benene skal flytte sig lidt mere. Efter 15-20 sekunder byttes der.

Variation: Du må kun bruge forhånd, eller baghånd.

Formål: Almindelig boldkontrol for begyndere

Gruppe: Alle nye spillere

#2 Lav en relativ stor cirkel med halvdelen af spillerne som står uden bold rundt om cirklen. Den anden halvdel af spillere er inde i cirklen med en bold hver, og skal nu drible rundt og lave en pasning ud til en af de spillere der ikke har bold og modtage den igen, og drible rundt for igen at finde en ny spiller og lave en pasning til. Spillerne inde i midten skal have lidt fut i fødderne.  Der byttes efter 2 min

Sørg for: At pasninger har fart, og at der er bevægelse når spilleren (ham inde i cirklen) modtager bolden, så han ikke står stille i boldmodtagelsen

Formål: At kunne drible og navigere i kaos og kigge op efter spilmuligheder

Gruppe: Alle spillere, fra helt nye til elitediv, er en god opvarmningsøvelse.

#3 Øvelser med bolden på bladet hvor den ikke må tabes

–        Drej rundt om dig selv begge veje. Derefter med lukkede øjne

–        Du skal løfte begge din over staven (en ad gangen), og tilbage igen

–        Udfordre hinanden 2 og 2

Formål: Almindelig boldkontrol

Gruppe: Nye spillere

#4 Panna Ball, der spilles 1 mod 1 på små mål (skammel, toppe eller andet). En kamp varer 1-2 min. Der er point hver gang der laves en tunnel og et mål. Et mål der er scoret mellem ben tæller som 2. Denne øvelse kan du ikke gemme dig i, den har mange elementer i situationen 1 mod 1 der kan overføres til kampe.

Vinderen af kampen rykker en bane op og den der taber en bane ned

Formål: 1 mod 1

Gruppe: Alle, fra begyndere til elitediv

#5 Spillerne skal lave pasninger til hinanden og står med cirka 6-8 metersmellemrum. Der placeres to kegler som bolden skal igennem.

Det er vigtigt de ikke går længere og længere væk! For det betyder at de når færre pasninger. Det er vigtigt med præcise pasninger og med fart.

Det som er lærermomentet er tiden fra modtagelsen til bolden er spillet videre. Den skal være hurtig, og det er ligeså meget det der er træningsmålet som at kunne ligge en præcis pasning i fart.

Formål: Lave mange pasning og kontrol

Gruppe: Alle

#6 Der spilles smørklat på en badmintonbane med 3(4) mod 1. Alle må bevæge sig frit rundt. Kommer bolden udenfor banen, skiftes der eller hvis spilleren der er rører/får fat i bolden.

Variation: Hvor mange gange må spillerne røre bolden inden de laver pasning

Formål: Overblik og kontrol modtagelse af bolden og vide hvor den skal hen i næste moment

Gruppe: Alle, god opvarmningsøvelse

#7 Der laves 2 hold med 2 eller 3 spillere på hvert hold. Der spilles på et mål, det hold der er i forsvar skal have en spiller til at dække målet, således at det angribende hold er en spiller i overtal i marken

Formål: Skabe overtalssituationer, som skal overføres til almindeligt spil

Gruppe: Alle, god opvarmningsøvelse

#8 Lav en firkant med kegler og hvor der er 10m mellem hver kegle. Spillerne fordeles ved hver af de 4 kegler.

Forreste spiller i hver række ved keglen har bolden og skal nu drible den diagonalt over og give bolden til forreste i rækken. Alle 4 hjørner starter samtidigt.

Formål: Almindelig dribleøvelse med forhindringer

#9 Lig målet ned, spillerne skal nu løfte boldene op i målet så de ligger i bagnettet. Hav mange bolde

Formål: Teknik

#10 Halvdelen af banen i hallen bruges til at lave 4 mål som er placeret i hvert hjørne. Der laves hold med 3-4 spillere. De 4 hold spiller nu kamp, således at man spiller diagonalt og der er bliver en masse utro på banen, da spillerne skal forholde sig til en masse problemer.

På denne måde kan du have 4 kampe i gang på samme tid og op imod 32 spillere på banen

Formål: Kamp med kaos, træner overblik

#11 Spillerne stiller sig med en fod på de to sidelinier på badmintonbanen. de har nu 3×20 sekunder til at drible bolden frem og tilbage mellem de to streger. De tæller og der skal gerne være en progression i antal hen over sæsonen.

Som de bliver dygtigere kan der veksles mellem typen af dribling

Formål: Bedre boldkontrol

#12 4 spillere placeres med3 meteri mellem hinanden, men så de står som i et X (en spiller ved hvert ende af X).

Der ligges nu to stave på gulvet, så staven går i længderetning fra spiller til spiller (ganske som X).

Den spiller du står overfor, skal du nu lave en pasning til. Men der ligger en stav, så du er nød til at få en smule luft i din pasning

Formål: Almindelige boldkontrol

#13 4 spillere er sammen, de placeres ved at den ene spiller er i midten på en bane med 4 kegler. Der er cirka 2-3m mellem hver kegle. De tre andre spillere placerer sig nu på hver en side, således at der er en side fri.

Spilleren i midten skal have fat i bolden, men må ikke bevæge sig udenfor de 4 kegler.

De tre andre skal nu lave pasninger til hinanden, men der må kun laves diagonale pasninger. Det betyder at den spiller der har bolden, skal kunne spille inden om keglen til de to andre.

 

                                            Spiller2

                      X(kegle)                              X

Spiller4                                Spiller1                spiller3

                      X                                         X

Hvis det er spiller4 der har bolden, skal han have 2 muligheder for at spille bolden, da han kun må spille bolden diagonalt, skal spiller3 flytte sig til den ledige side, så spiller4 har 2 mulighder at lave sin pasning.

Vælger spiller4 at spille til spiller3, så skal spiller3 igen have to muligheder, det betyder at spiller2 skal flytte sig til den ledige plads hvor spiller3 var for lidt siden.

Formål: Overblik og pasninger og at flytte sig og dermed hjælpe sine medspillere

 

#14 Der laves en driblebane med kegler, og hvor bolden hele tiden skal være i forhånden. Det er ikke tilladt at bruge baghånd

Formål: At holde bolden kun i forhånd er svært, men dermed er du en skudtrussel hele tiden

#15 Spillerne står overfor hinanden med cirka 8-10 meter. Foran hver spiller er der placeret en kegle. Spillerne skal nu spille til hinanden, men således at den ene laver pasning med forhånd, den modtages med baghånd, og bolden trækkes bag keglen over på den anden side og bolden afleveres med forhånd. Den pasning der nu kommer modtages med baghånd og trækkes over til forhånd. Øvelsen kan oså køre den anden vej.

Formål: Modtage pasning og sende pasning af sted igen

# 16

Horst Wein kamp

2 hold med 3 spillere på hvert hold. Hvert hold har to mål at dække op. Målene står med cirka 3-5 metersafstand, så de er på samme linie.

Det angribende skal lære at tænke, og udnytte hvor det er bedst at angribe og score mål, mens det forsvarende hold skal lære at læse spillet og dække bedst op.

Denne øvelse er i fodboldverden anerkendt som en af de bedste til at lære spillerne at tænke.

På en almindelige bane kan du have 2-3 baner af denne type, afhængig af målstørrelsen, brug gerne små mål.

Formål: At lære dem at tænke

Gruppe: Alle