Regnskabet slutter 31. december 2022.

Fremad Amager er ofte klubben der bliver nævnt som den med det store potentiale, og det er der utvivlsomt noget om, men kontinuitet på ejersiden har haft sin betydning, og siden de nuværende danske ejere har overtaget klubben, har de heller ikke lykkedes med at vende et underskud.

Nu er der som sådan ikke noget problem med at køre med underskud, så længe ejerkredsen dækker dette, men da der skal tilføres kapital i størrelsesorden 25-30 mio for at sikre driften, så er det spørgsmålet hvor længe ejerkreds vil dette.

Naturligvis kan det vende økonomisk, men det forudsætter at Fremad Amager øger på sine indtægter, og her er der kun to reele muligheder.

Sponsorindtægterne og matchday.

Hvis underskuddet på 20,4 mio alene skulle dækkes af entre, så skulle Fremad Amager have 16.000 flere til hver hjemmekamp der hver betalte 80kr

At sælge spillere er muligt for en klub i 1.division, men ikke på det niveau det kræver for at lukke hullet.

Som fan, ja der skal man være glad for ejerne støtter op om klubben, gjorde de ikke det, ville Fremad Amager stå et svært sted!

Nok er der mange alarmklokker der bimler og bamler, men har ejerne penge, så er det ikke det store der skal til for at vende skuden, men det kræver hårdt arbejde og det sker ikke overnight, for potentialet er der!

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Indtægterne i 1.div er meget faste på 5-6 mio
SponsorindtægterDet er svære at gisne om hvilket niveau klubben ligger på, men realistisk er det ikke højt
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set. Fremad Amager har traditionelt haft pæne tilskuertal, men det er slet ikke nok
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Dette er ikke realistisk for Fremad Amager
SpillersalgDer kan tjenes penge, men de er små når en klub ligger i 1.div

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud for 10 år i træk
Sidste 5 regnskaber har klubben tabt 101,7 mio (20,4 mio i seneste)
Der er blot aktiver for 314.000kr
Soliditet er på -9929
Lønnen udgør anslået 237% af nettoomsætning. Når Fremad Amager tjener 100kr, bruger de 237kr på løn
Gæld i % af aktiver er 10.029%
Gæld er steget til 31,4 mio fra 12,9 mio
Egenkapital er -31,1 mio mod -10,6 mio sidste år
Gul
Grøn

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsenej
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Lars Hein 25%
Magnus Kjøller 25%
Morten S. Nielsen 25%
Thomas S. Andersen 25%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste.

Økonomisk karakterbog A-E
2018D-
2019E
2020D-
2021E
2022E

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og Fremad Amager oplyser ikke dette i deres regnskab, hvad de er i deres gode ret til

Nettoomsætning er derfor fundet ved denne model: ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg. De sidste 3 år har Fremad Amager tabt 60.000kr om dagen!

Seneste 10 år-106,6 mio
Seneste 5 år-101,7 mio
Seneste 3 år-66,8 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

Hvis FC København var en ny Porsche Taycan til 1 mio, ville Fremad Amager være en være en Renault Clio årgang 2013 til cirka 75.000. Det er forskellen!

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Benchmark med øvrige klubber

Følgende klubber har præsenteret deres 2022 regnskab, mens resten er for 2021. Hillerøds første regnskab er lige på trapperne og Thisted har et regnskab der stort set intet oplyser.

B93, FC Helsingør, Fremad Amager, Næstved og Skive

Personaleomkostninger

Dette dækker alle ansatte i klubben

Årets resultat

Som sådan er det enkelte års resultat ikke ligeså interessant som tre seneste års resultater, og det er svært at tjene penge!

Gæld i alt

Som sådan er det ikke et problem at have gæld, det interessante er at se til hvem klubben har gæld og under hvilke betingelser

Egenkapital

Kilde: Fremad Anagers regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement